• Vize základní školy - VŠICHNI SPOLU

   Chceme být školou kde se děti, žáci, rodiče i všichni pracovníci školy cítí dobře. 

   Ve škole vytváříme takové podmínky, které rozvíjejí zdravý vývoj dětí a žáků i zaměstnanců a podporujeme rozvoj pozitivního přístupu ke škole a místu, kde žijeme. 

   Vzdělávání v naší škole je smysluplné, a proto žáky baví a nenudí. Rodičům garantujeme dobrou výchovu a vzdělání.

   Zaměstnancům umožňujeme seberealizaci a jejich rozvoj. 

   Systém vzdělávání je promyšlený, orientovaný na vzájemné sdílení nápadů mezi pedagogy uvnitř organizace i s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí. 


  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • reditelna.zsamspisek@gmail.com
   • +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie