• Preventivní programy - 1. TŘÍDA

   • Být dobrým kamarádem – takové bylo téma preventivního programu, se kterým za našimi dětmi přijely lektorky ze Slezské diakonie. Formou povídání a her děti samy přicházely na to, jak se chová dobrý kamarád, společně si vyzkoušely, jak je důležité pomáhat si a navzájem spolupracovat. Program jistě přispěl k sebepoznání a k lepšímu poznání svých spolužáků. Děkujeme lektorkám za hezký zážitkový program.

     

    Šárka Vodradová

    FINANCOVÁNO Z PROGRAMU "PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022" A Z ROZPOČTU OBCE PÍSEK

   • NEBE NAD HLAVOU

   • Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Nebyla to hora, která za dětmi do naší školy dorazila, ale planetárium. Mobilní. V nafukovací kopuli. A postupně udělalo radost dětem ze školky i celému prvnímu stupni. V leže na žíněnkách s hlavami upřenými do půlkulatého stropu holky i kluci sledovali programy Voda, Život stromů, Astronomie pro děti či Tma. Povedená akce byla hrazena z prostředků MAP Jablunkov, a podle ohlasu dětí, prý kdyby šla ještě zopakovat, tak by to bylo super:) PM  

   • EXKURZE PRAHA

   • Od středy 10. listopadu do pátku 12. téhož měsíce žáci devátého ročníku naší školy absolvovali dějepisnou exkurzi v Praze. Cílem této méně tradiční formy výuky bylo utužit třídní kolektiv a spojit ve škole nabyté vědomosti zejména z historie, zeměpisu, přírodopisu, občanské výchovy, ale i dalších předmětů s realitou života uprostřed naší metropole.

    Do Prahy jsme se vydali vlakem a hned první den odpoledne jsme navštívili Pražský hrad. V katedrále svatého Víta jsme se zaměřili na historii chrámu, zopakovali si viditelné architektonické prvky gotiky a dotkli se osudu s katedrálou spojených osobností – zejména svatého Václava, Karla IV., Jana Nepomuckého a biskupa Vojtěcha. Poté nás čekala prohlídka královského paláce, kde jsme věnovali největší pozornost pražské defenestraci a replikám českých korunovačních klenotů. V románské bazilice svatého Jiří jsme si prohlédli samotnou stavbu a přiblížili si osudy přemyslovských knížat, zvláště pak zde pohřbené kněžny Ludmily. Příjemným zakončením prohlídky Hradu byla Zlatá ulička se svými do hradeb vetknutými domky. Program prvního dne exkurze jsme na přání žáků završili návštěvou Paládia a kina.

    Čtvrteční program jsme započali u Lenonovy zdi na Malé Straně. V rajském dvoře sousedního velkopřevosrství jsme si popovídali o rytířském řádu Křížovníků a svaté Anežce České. Celé dopoledne jsme pak věnovali přírodopisu a poznávání života rozličných živočichů chovaných v pražské ZOO. Pozornější žáci si mohli kromě zoologie povšimnout také geologické historie pahorku, na jehož ploše se zahrada nachází. V rámci odpoledního programu jsme navštívili Staré Město, zajímavé muzeum iluzí a muzeum hraček. Moderní tvář velkoměsta jsme si prohlédli na Chodově a poté se ve večerních hodinách ze Staroměstské stanice metra pěšky vraceli večerní Prahou na naši ubytovnu na Kampě.

    Páteční ráno jsme se po nábřeží přes Kampu a Náplavku vydali na Vyšehrad. Na známém Slavíně měli žáci za úkol najít významné osobnosti, jejichž těla spočívají ve zdejší pro Čechy posvátné půdě. Po prohlídce baziliky Petra a Pavla jsme zamířili k ruinám starých přemyslovských paláců a hradebních zdí. Z blízké vyhlídky jsme si připomněli místa, která jsme navštívili a z Prahou se začali loučit.

    Závěrem bych jako organizátor exkurze chtěl poděkovat za výbornou spolupráci svým kolegům paní asistentce Kristýně Smyčkové a panu Kajzarovi, který nás doprovázel. Naše poděkování rovněž patří žákům deváté třídy, kteří na exkurzi obstáli s úctou.

     

                                                                                                   Josef Byrtus

   • VÝSADBA V LESE NA MILÍKOVĚ

   • V pátek 1.10. se naši osmáci zúčastnili výsadby buků v Milíkově.  Výsadba proběhla pod vedením zástupců Lesů ČR, paní Kohutové a pana Suszky, kteří byli odbornými garanty celé akce. Všem osmákům patří dík za jejich pracovitost a snahu, Lesům České republiky pak za odborné vedení a za opakovanou snahu o zapojení píseckých žáků do péče o naše lesy.

    Mgr. Tomáš Minks

   • ZALESŇUJEME BAHENEC

   • Ve středu 29.9. se žáci sedmých tříd zapojili do výsadby sazenic buků na Bahenci.  Akce proběhla pod patronací Lesů ČR, kdy se žáci pod vedením pana Lipowského a paní Kohutové seznámili se situací v našich lesích na Jablunkovsku a navštívili také sněžnou jámu, sloužící k uchovávání sazenic stromů. Pak už se všichni vydali na předem vybraná místa, kde postupně vysázeli 300 sazenic buků. Všem sedmákům patří dík za jejich pečlivou práci a pomoc našim lesům, zástupcům Lesů ČR děkujeme za možnost se těchto aktivit zúčastnit.

    Mgr. Tomáš Minks

   • ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD

   • Letošní adaptační kurz šestých tříd se konal v rozmezí tří dnů od středy 22. září do pátku 24. téhož měsíce. I přes počáteční komplikace s možností ubytování ve středisku Beskyská OÁZA jsme nakonec nejen využili prostor tohoto střediska, ale i atraktivního prostředí okolních hor.

    Po nezbytném bezpečnostním školení žáků jsme si nejdříve ke svému obrazu a podle svých představ přetvořili naše „adaptační auto“ – vozidlo, které mělo za úkol dopravit na chatu i zpět naše batohy, pomůcky a veškeré potřeby. Žákům jen stačilo naznačit myšlenku výzdoby auta a velmi záhy vznikla celá škála plakátů s různým zpracování tématiky „adapťáku“. Poprat se s deštěm a následně polepit mokré auto nebylo sice lehké, ale nadšení šesťáků (a vysoušecí hadry pana školníka) překonaly i tuto překážku. Konečně bylo dílo dokončeno a mohli jsme vyrazit. Procházka na chatu, navíc bez zátěže, nám netrvala ani půlhodinu.

    V prostorách střediska nás čekali lektoři firmy AZ HELP, kteří se ujali dalšího vedení aktivit zaměřených na adaptaci žáků s novým prostředím, novým třídním i ročníkovým kolektivem. Projekt „Chodíme do školy rádi,“ který byl financován formou dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, tak mohl vstoupit do své realizační fáze. Odpolední část projektu pokračovala v tělocvičně školy.

    Ve čtvrtek, tentokrát již ovšem bez „adaptačního auta“, jsme si s trochou nadsázky všichni obuli zvlášť k tomu účelu vyzdobené „adaptační boty“ a vydali se, tentokrát pěšky, opět na Beskydskou OÁZU. Klíčovou částí dopoledních aktivit byla hra Ostrovy, jejímž cílem bylo slovy zviditelnit to, co na našem „třídním ostrově“ chceme, a co si zde naopak odmítáme pustit. Odpolední program pod vedením paní učitelky Ivony Ćmielové byl veden v duchu kolektivních her, jeho hlavním cílem bylo posílit schopnost kolektivní spolupráce. Hry jako Jeřáb, Deka nebo Výtah k této metě poskytly řadu příležitostí.

    Poslední den našeho kurzu jsme se stali tak trochu poutníky a veškerý program absolvovali za pohodu na naší cestě kolem hory Gírové. Maskotem dne se stal „adaptační vrtulník“, ke kterému se upjala řada vtipných kolektivních aktivit. Nejdříve jsme z mostu přes Olzu pouštěli okřídlená semena javorů. Na louce pod lesem jsme zase z věcí – tedy počátečních písmen jejich názvů – skládali ve skupinách slovo vrtulník. Tato soutěž měla jednoho vítěze, ale i dvě mimořádná ocenění za nejlepší nápad. Při následující cestě na Gírovou jsme se rozdělili do dvou družstev, přičemž to vrcholové dosáhlo temene hory a poté se spojilo s družstvem u chaty. Projít kolem historicky i plošně největšího půdního sesuvu v České republice a neprohlédnout si ho, by bylo ztrátou, kterou jsme nemohli připustit, a tak jsme zde zavítali. Odměnou nám byl nevšední pohled ze strže na panoráma okolních hor. Značně unaveni, ale spokojeni, jsme se vrátili na naši základnu – školu na které spolu strávíme následující čtyři roky. Věříme, že budou i díky letošnímu adaptačnímu kurzu úspěšné.

    Za výbornou a aktivní spolupráci na kurzu bych chtěl poděkovat paní učitelce Ivoně Ćmielové, jež se ujala 6. A třídy paní učitelky Jany Taskové a paní asistentce Vlastě Hojdyszové. Poděkování rovněž patří středisku Beskydská OÁZA, které i přes nenadále technické problémy poskytlo potřebné zázemí. Josef Byrtus, třídní učitel 6. A třídy.

   • Dějepisná exkurze Olomouc

   • Uběhlo teprve několik vyučovacích dnů nového školního roku, a obě třídy osmých ročníků vyrazily již 7. září na plánovanou dějepisnou exkurzi do historické městské zástavby hanácké metropole Olomouce.

    Nejdříve jsme se vydali k zachovalým hradbám města pod Olomouckým hradem a ukázali si na zdech i budovách, jak se v jednolité zástavbě prolínají mnohé historické slohy od nejstaršího románského, přes gotiku, renesanci, baroko, až po novogotiku nedávné minulosti. Prvním cílem uvnitř historických hradeb města byl Přemyslovský palác, katedrála svatého Václava s kryptou a moderně upravený boční kostel svaté Anny. Poté jsme se vydali kolem jezuitské koleje do barokního kostela Panny Marie Sněžné a prohlédli si jeho interiér. Navštívit Olomouc a nevyprávět příběh mučedníka Jana Sarkandra by byla velká škoda, a tak jsme zacílili ke světcově kapli a seznámili se s útrpným právem měst. Nedaleký klášter s kostelem svatého Michala nám nabídl řadu zajímavostí – gotickou věž se zvonicí, ticho rajského dvora i tajemně skrytou poustevnu s jezírkem v podzemí kláštera. Z příjemného chládku starého sklepení jsme zamířili na náměstí a osvěžili se v otevřených restauracích. Od morového sloupu Nejsvětější Trojice – významné památky UNESCO – jsme zatoužili po pohledu na město i jeho okolí z ptačí perspektivy. Tu nám nabídla nově renovovaná věž gotického chrámu svatého Mořice. Rozhled na Hanou byl úžasný, ale také vykoupený stoupáním po dlouhém a strmém šroubovitém kamenném schodišti. Rovněž interiér kostela nás potěšil neplánovaným varhaním koncertem. V našem dalším pánu nám zbývalo ještě navštívit Dolní náměstí a východní hradby města, kde nás příjemně překvapila otevřená botanická zahrada. Její krásy, vůně i odpočinkových zón jsme využili všichni s povděkem.  

    Nezbytné nakupování se stalo vítanou tečkou za letošní exkurzí, kterou pro žáky osmých tříd zorganizovaly třídní učitelky Martina Ježowiczová, Lenka Trombíková a Josef Byrtus coby průvodce.

                                                                                       Josef Byrtus

  • UČENÍ VENKU

  • První a druhá třída

   Prázdniny jsou za dveřmi. Děti v lavicích už jsou neposedné. Už aby bylo volno, přejí si. Nebo alespoň – už aby byly na sluníčku. Přejí si. To první přání splní kalendář, to druhé občas můžeme my, učitelé. Vzít učení s sebou a vyrazit ven. Prvňáčci a druháčci strávili páteční dopoledne vyučováním venku. Společně vyrazili do přírody, během své túry zastavovali na stanovištích s matematikou, češtinou, prvoukou, i se svlažili u splavu Olše. Zažili špetku dobrodružství, hrst procvičování, trochu opakování, hromadu nových věcí, hafo legrace a přehršel spolupráce. Teď se ještě párkrát vyspí a už tu budou prázdniny.  

   PM 

  • UČÍME SE V PŘÍRODĚ

  • Přestože den nebyl zrovna slunečný, vydali se žáci 3. a 4. třídy strávit dopoledne učením v přírodě. Cílem byl nejvýchodnější bod naší republiky v Bukovci. Žáci v malých skupinkách cestou plnili připravené úkoly, sledovali trasu v mapě a vyznačovali si v ní jednotlivé cíle.
   Na velmi hezké, a tak akorát dlouhé :) naučné stezce se dozvěděli mnoho zajímavostí a našli i chráněnou orchidej vstavač májový. Po příchodu do školy si pak skupinky zhodnotily svou práci a připomněly si tak, co nového se při putování dozvěděly. Den strávený v přírodě si všichni s radostí užili. Šárka Vodradová a Lenka Minksová 

    

  • OCHUTNÁVKA SÝRŮ

  • OCHUTNÁVKA SÝRŮ

   V rámci projektu „Mléko do škol“ jsme zkoušeli chuť některých druhů sýrů. Ochutnávali jsme dva druhy žervé (s kapií, s pažitkou), sýrové tyčinky, Goudu, Eidam a Kralevice.

   Hlasování ve 3. třídě:

   1. Sýrové tyčinky                  2. Žervé s pažitkou                          3. Eidam

   Hlasování ve 4. třídě:

   1. Žervé s pažitkou              2. Sýrové tyčinky                             3. Žervé s kapií

   Žervé a sýrové tyčinky tedy chutnaly největšímu počtu třeťáků a čtvrťáku. Mínus sýrových tyčinek bylo dvojnásobné množství plastových obalů. Už se těšíme, jaká ochutnávka nás čeká příští rok.

   Lenka Minksová

  • DÍRA DO SVĚTA

  • Díra do světa!

   Přesně dvacet tisíc tři sta padesát bylo řešitelů soutěže Matematický klokan 2021 v kategorii Cvrček. Ta byla vypsána pro žáky ze třetích a druhých tříd celé republiky. Doslova velkou díru do tohoto světa udělal druháček Martin Samiec! S logickými slovními úlohami, chytáky a matematickými zákonitostmi si poradil tak, že získal maximální počet bodů! To se letos povedlo jen 454 dětem ze všech řešitelů! Martin, stejně jako oni, získal diplom za první místo ve své kategorii! Klub českých matematiků a fyziků už prstem rejdí po mapě a hledá, odkud ten blonďatý šikula vlastně je. Protože takové počtáře přidává do svého hledáčku a jistě bude napjatě sledovat, jak se Martinovi bude dařit dále. Ale na to jsou zvědaví i jeho spolužáci, druháci, kteří mu v hodinách matematiky šlapou na paty a nenechají ho svými výkony usnout na vavřínech. Martine, naše škola je na tebe pyšná a gratuluje ti!

   Petr Mutina

  • PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

  • „Co je to pasování?“, ptaly se děti. Hmm, těžko se to vysvětluje. Snadněji to pochopí malí diváci pohádek o králích a rytířích. Král byl ten, kdo v těch pohádkách držel v rukou meč. Rytíř ten, který věrně sloužil, prokázal statečnost nebo vykonal nějaký hrdinný skutek. Za to se dočkal poklepání mečem na rameno a hlavně – stavu rytířského. Pasování, to už prostě bylo něco!

   Pasování prvňáčků a druháčků na čtenáře, to je taky něco. Nejmladší školáčci, kteří se přes první písmenka, slabiky, slova a věty pročetli k prvním článkům a knížkám, si pro poklepání na rameno zaskočili do obecní knihovny. Knihovnice Jana Karpecká nejprve druháčkům a posléze prvňáčkům představila prostory knihovny, provedla je zajímavými knižními novinkami (děti velmi zaujal objímací asi metrový plyšák či dinosaurus, který skočí ze stránek knihy do chytrých telefonů díky digitálním trikům informačních technologií). Samotný akt pasování si pak na starost vzala osobně starostka obce paní Věra Szkanderová. Za ideálních podmínek se rytíři kdysi pasovali v kostele, ale nezřídka kdy k tomu docházelo i na bojišti. Za ideálních podmínek se tradiční pasování na čtenáře v naší obci uskutečňovalo za přítomností rodičů, prarodičů, s animátory a dopoledním programem pro děti, tentokrát se nejmladší čtenáři museli díky karanténním opatřením spokojit s mnohem skromnějším obřadem. Řád rytíře případné bojiště ničím nesnižovalo, stejně tak méně okázalé pasování v knihovně nesnižuje řád našich malých čtenářů. Ti stejně jako kdysi rytíři složili svou malou přísahu. Ta čtenářská zní, že se ke knihám chováme hezky a s úctou. V knihách je dědictví tepané do písmenek a v těch už prvňáčci i druháčci umí našlapovat. Každý po svém, svou rychlostí, ale umí.

    

   Petr a Táňa Mutinovi, učitelé 2. a 1. třídy

    

  • Preventivní program Jak být dobrý kamarád 

  •  

   Druháčci si sesedli do kruhu. Lektorky Gábi a Šárka si přisedly. Druháčci byli zvědaví na to, co se bude dít. Lektorky byly zvědavé na to, co se od dětí dozvědí. Pro začátek o ruce, jako symbolu kamarádství. „Rukou můžeme zamávat.“ „Můžeme se s ní pozdravit, jako, že ji někomu podáme,“ začali druháci chrlit postřehy. „Můžeme pohladit.“ „Já ještě vím – můžeme obejmout!“ „Můžeme někomu pomoct.“ „Můžeme někomu ukázat cestu.“ Sypali další. Jeden hezčí než druhý. Pyšně jsem poslouchal. Že se děti nebojí mluvit. A o čem mluví. „Já jsem měl ruku zlomenou“, vzpomněl si Tomášek. „A já jsem mu pomáhal s aktovkou“, vzpomněl si Matyáš. Ruka a pět prstů, každý s jiným významem. Slůvka jako prosím, děkuji a promiň. To byla náplň zajímavé dvouhodinovky. Skupinové hry, třeba ta s gumičkovým jeřábem nebo ta s tou rukou, co zachrání kamaráda před vypadnutím z písničkové sedané, ty se dětem líbily nejvíce. A zdá se, že po nich jsou zase trochu více kámoši a kámošky.  

    

   Petr Mutina

  • ČTEME VENKU

  • Jeden slunečný den střídá druhý, a tak se 6.B v rámci hodiny literatury přemístila do areálu školy. Zde zněl jejich úkol takto: „Najděte si příjemné místo a přečtěte si ukázku v čítance, kterou jste si z nabídky vybrali.“ Někteří žáci se přemístili na slunné lavičky, jiní na jejich oblíbený kmen. Další šesťáci vyhledávali stín, který jim poskytoval altánek. Byly mezi nimi i holky, které se na hodinu vybavily dekou a na ní si pohodlně užívaly svou chvíli s čítankou. Následně pracovali ve skupinkách s pracovními listy, které jim pomohly v druhé vyučovací hodině prezentovat ukázku před ostatními spolužáky tak, aby si pak ze všech představených ukázek mohli vybrat tu, která je nejvíce zaujala. A právě jejich vítěznou si pak v závěru hodiny mohli v klidu a krásném prostředí přečíst.  

  • Opakování hrou

  • Konečně nám přeje počasí, a proto si můžeme užívat sluníčko i při výuce českého jazyka. Tentokrát 6.A opakovala své poznatky o hláskách. Díky pracovnímu listu si připomněli, co je to hláska, písmeno, samohláska, souhláska, dvojhláska, atd. Pomocí různých venkovních aktivit a her, kdy každý žák dostal přidělenu jednu souhlásku, se rozdělili do skupin: tvrdé, měkké, obojetné. Pak zkoušeli, jak jim „vibruje hlava“ při vyslovování znělých souhlásek a hledali k sobě párovou neznělou souhlásku, kterou představoval  některý z jejich spolužáků. Někteří při této aktivitě zjistili, že jsou „jedineční“ (jedinečnou znělou souhláskou). Všichni šli do plnění úkolů naplno a hodinu venku si opravdu užili. 

  • Sedmáci poznávají ptáky našich lesů 

  • Ani 7.A nezůstala pozadu a v rámci projektu Beskydy pod lupou ve středisku Ursus v Dolní Lomné získávali poznatky týkající se tématu Ptáci v našich lesích. Bylo pro ně připraveno mnoho aktivit, a to pracovní listy, hry, prezentace, apod. I oni vyrazili do terénu. V rámci první procházky poslouchali zvuky ptáků a na základě dřívějších ukázek se je snažili poznat. Podruhé prohledávali lesní půdu, kde měli za úkol nalézt různé živočichy, kteří ji obývají.  

  • Šesťáci prozkoumali mraveniště      

  • V rámci projektu Beskydy pod lupou žáci 6.B navštívili středisko Ursus v Dolní Lomné. Zde pod vedením paní Karpecké celý den ověřovali pracovní listy, tvořili plakáty a zkoumali přírodu. A co že bylo tématem jejich návštěvy? Mravenci …

     

  • DEN DĚTÍ 1. A 2. TŘÍDA

  • Sluníčko na obloze. Učení venku. Týmy spolužáků. Úkoly cestou. Kolotoč. Průlezky. Deset tisíc kroků každý. Přinejmenším. Cestou necestou ze školy do Písečné na výletiště. A v cíli poklad. To byl Den dětí našich prvňáčků a druháčků. Na Písečné jsme potkali naši školku. Cestou tam buvoly – tedy, ony to byly krávy, ale ta podoba! – koně, čápa a hejno špačků. Cestou zpátky jsme hledali budovu s číslem 184, protože tam prý byl ten poklad ukrytý. Našli. Pochutnali jsme si. Na pokladu i na celém tom hezkém dni. PM 

  • BESKYDY POD LUPOU

  • Pokračování projektu Beskyd pod lupou s URSUS centrem 

   Když je zima a prší poznáváme Olši a její ekosystém alespoň na obrázcích v pracovních materiálech a seznamujeme se s potvůrkami jako je blešivec, kamomil říční, pošvatka, jepice nebo znakoplavka. Už se ale zase do URSUSU těšíme, stejně jako na poznávací výpravy do přírody, která je tu kolem tak úžasná v každém ročním období.

   Lenka Minksová

  • ZAMĚŘENO NA KLÍČOVÉ KOMPETENCE

  • VE ČTVRTEK 29. 4., KDY MĚLI OSTATNÍ ŽÁCI ŘEDITELSKÉ VOLNO, PŘIŠLO 20 ŽÁKŮ DO ŠKOLY, ABY SE ÚČASTNILI UKÁZKOVÝCH DVOUHODIN, KTERÉ PRO NĚ A PEDAGOGY NAŠÍ ŠKOLY PŘIPRAVILY LEKTORKY SPOLEČNOSTI ŠKOLA MŮJ PROJKET S.R.O. 

   PRO ŽÁKY TO BYLA NOVÁ ZKUŠENOST A PRO UČITELE PŘÍLEŽITOST NAUČIT SE POUŽÍVAT NOVÉ POMŮCKY A NÁSTROJE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ, PŘEDEVŠÍM KOMPETENCE K UČENÍ. ŽÁCI MĚLI TAKÉ PŘÍLEŽITOST POZOROVAT UČÍCÍ SE UČITELE A UVĚDOMOVAT SI DŮLEŽITOST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. 

   PROJEKT POKRAČOVAL PRO UČITELE JEŠTĚ I V PÁTEK. PROJEKT BYL FINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A OBCE PÍSEK. 

   SDÍLÍME S VÁMI VYJÁDŘENÍ DVOU ŽÁKŮ 4. TŘÍDY, KTEŘÍ SE UKÁZKOVÉ DVOUHODINY ÚČASTNILI. 

   UČITELÉ SE UČÍ

               Ve čtvrtek 29.4. bylo ředitelské volno, ale 10 kluků z naší třídy a 10 páťáků přišlo do školy. Otestovali jsme se a šli jsme do třídy. Sedli jsme si na koberec a čekali jsme, co bude. Přišly paní učitelky a sedly si na naše místa v lavicích. Potom přišla paní lektorka.

               Každý z nás si měl vybrat citát o přátelství, který mu vyhovoval. Potom žáci dostali úkol dozvědět se o autorovi citátu co nejvíce informací. Pak jsme si vybrali naši oblíbenou postavu, které jsme napsali na papír dopis.

               Nebylo to špatné, dozvěděli jsme se něco nového a byl to zajímavý pocit, cílili jsme se trochu jako herci.

                                                                                                 Štěpán B. a Vít V. (4.třída)

    

  • UČÍME VENKU

  • Projekt LO - VE, ve kterém naše škola spolupracuje s pěti zeměmi Evropy je v plném proudu. Učitelé vytvořili metodické listy pro vyučování venku. V pondělí ověřovali žáci druhé třídy, jak se dá spojit poezie s vnímáním jarní přírody. Inspiraci nám poskytli pedagogové z Chorvatské školy.

   Reflexe dětí a pana učitele potvrzuje, že učení venku je bezva.

   • podmínkou bylo hezké počasí a už rozkvetlé stromy, bezpečné prostředí
   • každé dítě si zvolilo druh ptáčka, kterým by chtělo být (tady převažovalo "kamarádství" (když někdo z kluků zvolil orla, přidalo se pár ostatních kamarádů, u holek vyhrála sýkorka, objevilo se ještě káně, taky čáp a Kája se ptala, zda je konipásek ptáček, pokud ano, tak "já jsem konipásek...") - ptáci létali v prostoru, na pokyn učitele "Ptáci na dráty!" se slétli na určené dráty - místo, které se v průběhu rozcvičky několikrát změnilo
   • čtení básniček o jaru z čítanky - posezení v altánku 
   • následné povídání o jaru u kvetoucích stromů (zem mokrá)
   • počasí a jaro: "hezky je jakž-takž" (Honza), "je to krásy, ale někdy prší! (Míša), "jsou i bouřky" (Filip), "je už teplo" (Natálka)
   • rostliny a jaro: "rostou, zelenají se" (Vašek), bledule, narcisy, sněženky, tulipány, růže, petrklíče 
   • zvířata a jaro: "vylézají z děr, rodí se mláďata"
   • lidé a jaro: "už se méně oblékají", "vyrazili dělat jarní práce na zahradě - kopou, sejí, sadí"
   • práce ve skupinkách - napiš 5 vět o jaru (přikládám foto)

     Petr Mutina

 • Online meeting Kirkkonummi (Finsko) a Písek (Česká republika) 

  V pátek 16.4.2021 se uskutečnilo již druhé online setkání žáků finské a naší školy v rámci projektu LO - VE. Z naší školy se meetingu účastnilo 17 žáků od 5. do 8. ročníku, Z pedagogů akci připravovaly H. Bittová, M. Ježowiczová a paní ředitelka L. Šamanová. 

  A jak se akce žákům líbila?  

  Zde jsou některé jejich ohlasy: 

  Schůzka s Finskem byla naprosto super! Volaly jsme s holkami a moc jsme si to užily. Holky byly moc příjemné a vždycky bylo o čem mluvit. S holkami jsme si daly svoje sociální sítě a sem tam si napíšeme. Ze začátku se mi tam moc nechtělo, ale teď toho vůbec nelituji ߘ஦nbsp;

                                                                                                                                   Dominika Návratová 

  Ten Erasmus se mi moc líbil, bylo to super. Děti z Finska uměly moc dobře anglicky. Povídali jsme si například o filmech, o tom, jaké posloucháme písničky apod. Moc mě to bavilo.                    

                                                                                                                                   Žaneta Suszková 

  Mluvení s Finy byla zajímavá zkušenost a klidně bych si ji zopakoval. Z mého pohledu jsou velmi přátelští a mluvení s nimi nebyl problém. Jsem rád, že jsem se mohl do tohoto projektu zapojit a doufám, že něco podobné bude i příští rok. Povídali jsem si o zvířatech, které jsem kdy viděl a taky jaké je situace ve Finsku a povídal jsem jim o našich tradicích na Velikonoce. 

                                                                                                                                    Radek Suška 

  Co se týče pátku, no, byla to zajímavá zkušenost, dozvěděl jsem se nové informace o tom, co se děje  ve Finsku , jak to tam mají se školou během covidu a o Velikonocích. 

                                                                                                                                     Lukáš Sikora 

  It was amazing. We talked about school, what sports we do, how old we are and what kind of music genres we like. They were so sweet and I would like to talk to them again. 

                                                                                                                                     Nela Kovaříková 

  Meeting s Finy jsem si moc užila. Dobře jsme si s nimi popovídali, říkali si, co máme rádi atd. Bylo to SUPR! 

                                                                                                                                      Lenka Trombíková 

  Joo tak bylo to v pohodě, myslím, že to bylo i lepší než minulý rok, že jsme se bavili o více věcech a minule jsme se bavili jen o tom tématu, co jsme měli zadané. Akorát škoda, že tam mluvil převážně jenom 1 z Finů. Je lepší , když tam nejsou učitelé, protože pak tam je takové ticho a každý se jakoby stydí mluvit. 

                                                                                                                                       Jan Krzok 

  It was super, I enjoyed it a lt. Finally I had the opportunity to try my English in practice. 

                                                                                                                                        Matyáš Kajzar 

  Děkujeme partnerům projektu Finské školy za pozvání na schůzku. 

  Hana Bittová 

  POZVÁNKA

  • VELIKONOČNÍ FAKE NEWS

  • JE ZAJÍMAVÉ, JAK SE DÁ UČIT O FAKE NEWS A PŘI TOM SE DOBŘE BAVIT. 

   PREZENTACE ŽÁKŮ HOVOŘÍ ZA VŠE. DOBŘE SE BAVTE :-)

   VYTVOŘILI ŽÁCI VI. A A VI. B

   Velikonocni_FAKE_NEWS.pptx

  • Projekt Technika - Robert Mydlo

  • Naši žáci jsou prostě ŠIKULOVÉ! Nejsou jen digitálně zdatní, ale také mají šikovné ruce.
   Rádi s Vámi nasdílíme nové výrobky z pracovních činností, které se dětem dokonce povedlo rozchodit - loutka pštros.
  • ŠVIHADLOVÁ LIGA - FINISH

  • Švihadlová liga skončila. 

   Je za námi měsíc skákání a Vašeho zasílání výkonů. Pro mnohé mladší to bylo často první setkání se švihadlem a velký boj. Každopádně všem patří  velké poděkování za aktivitu. Vůbec není důležité, kdo naskákal nejvíc, vítězství zaznamenali úplně všichni. Snad se nám podaří v dohledné době uskutečnit i plánované velké finále. Takže nepolevujte v tréninku 😊 Ještě jednou všem děkujeme. Konečné výsledky jsou přiloženy. 

   Svihadlova_liga_-_finish.pdf

  • ZMĚNY V RVP A ŠVP ZŠ PÍSEK

  • Není Vám jasné, proč se pořád mluví o revizi školních vzdělávacích programů, o posílení výuky informatiky na 1. i na 2. stupni ZŠ? V tom případě je tady pro Vás video, ve kterém nám jeden z autorů změn v RVP zdůvodňuje nutnost těchto změn.

   Co potřebuje naše škola, aby tyto změny mohly být kvalitně zařazeny do výuky?

   Vybavení školy informačními technologiemi je dostatečné a je v plánu zřizovatele i školy ho stále zlepšovat.

   Velmi by nám pomohlo, kdyby bylo v možnostech každé rodiny zajistit žákovi základní školy od 4. ročníku vlastní počítač nebo notebook. Nástroje Microsoft Office si pak můžete stáhnout do vlastního počítače prostřednictvím školního účtu Vašeho dítěte. Licence platí škola. Děkujeme, že podporujete rozvoj digitální kompetence Vašich dětí.

  • Švihadlová liga je v polovině 

  • Švihadlová liga je v polovině 

   Svihadlova_liga.pdf

   Máme za sebou již dva týdny skákání v naší Švihadlové lize a výkony jdou pomalu, ale jistě u většiny účastníků nahoru. Ještě máte všichni dva týdny na trénink a vylepšení svých výkonů. Jsme zvědavi, kdo jako první pokoří 100 přeskoků. Takže makejte a hlavně hlaste své výkony. I když soutěž běží, stále se můžete zapojit.

    

  • VEČERNÍ ČTENÍ POHÁDEK

  • Večerní čtení pro prvňáčky a pro druháčky

   Proč je na světě pohádka? Otevírá dveře do tisíců světů a příběhů. Naše babičky četly našim maminkám a naše maminky četly zase nám. A věřte nebo nevěřte, nezřídka se stalo, že večer seděl u naší postýlky i tatínek a se zavřenýma očima se toulal po krajině za sedmero horami a sedmero řekami s námi, hnal se s větrem o závod na bílém koni za novým dobrodružstvím. Byly to krásné chvíle, po kterých se snad někdy zasteskne každému z nás.

   Proto vás, milé děti, dříve, než usnete, zveme do pohádkového světa. Do pohádkového světa bez černokněžníků a bez ježibab, bez trpaslíků či jiných strašidel. Lehké a úsměvné čtení na dobrou noc online začíná už v pondělí 15. 3. 2021 v sedm hodin a sedm minut. Stačí se jenom bez mikrofonu a bez kamery připojit ke schůzce a poslouchat a poslouchat a poslouchat a …. Dobrou noc!

   Petr a Táňa Mutinovi

  • Inspired by nature

  •  
   Ověřovali jsme básnické nadání našich dětí 2. stupně. Inspirovali jsme se pracovním listem chorvatské školy projektu LO-VE.
   Tématem byly verše na téma "poezie o lese". A aby to nebylo tak jednoduché, děti tvořily v anglickém jazyce.
   • 3D TISK

   • Díky podpoře obce a projektu Průša pro školy https://proskoly.prusa3d.cz můžeme tisknout na dvou 3D tiskárnách, které zprovoznil pan učitel Robert Mydlo. Na obrázku vidíte tisk pomůcek pro naše žáky a výrobu přívěšků/čísel k novým šatním skříňkám pro druhý stupeň. Už se těšíme na návrhy žáků 8. tříd, které vzniknou v rámci pracovních činností.

   • ADAPTAČNÍ DEN

   •  

     Adaptační den proběhl 17. 9. 2020 v areálu naší školy v Písku. Byl proto, abychom se v naší třídě 6.B lépe poznali.  Naše třída se skládá ze žáků z různých obcí, a proto jsme se vůbec někteří neznali. Všechno mělo probíhat na chatě Severka, ale bohužel situace Covid-19 nedovolila realizovat náš původní plán. Přišla náhradní verze, která proběhla v naší třídě. 

     

         Začátek byl ráno. První hodinu jsme byli sami s paní učitelkou třídní a hráli jsme různé seznamovací hry. Potom přijela paní školitelka Hanka z organizace AZ HELP, se kterou jsme se znali už z hodiny prevence, která proběhla o týden dříve. Měla pro nás připravené různé hry a úkoly, které jsme plnili někdy samostatně nebo ve skupinách. Kreslili jsme a povídali jsme si.  Otestovala si, jak na tom kolektivně jsme a jaká z nás bude parta.

     

         Když k nám dorazila tak jsme se seznamovali. Před své křestní jméno jsme přidávali vlastnost, která začínala na stejné písmeno (hodná Hanka). Vždy jsme museli zopakovat všechny, kteří mluvili před námi. Ti, kteří byli na konci to měli njhorší.

     

         Pak jsme se rozdělili do dvojic nebo trojic a do sluníčka jsme měli nakreslit 15 věcí, které máme společné. Bylo to docela těžké, ale nakonec se to všem skupinám opravdu podařilo.

     

         Další hrou bylo letadlo. Stáli jsem na laně (palubě) a museli jsme se seřadit nejdříve podle výšky, pak podle počátečního písmene našeho jména a nakonec podle data narození. Nesměli jsme při tom šlápnout mimo lano a mluvit.

     

        Poté nám byl vyprávěn příběh s představou ztroskotání na pustém ostrově. Na ostrov jsme měli napsat vlastnosti, které máme na lidech rádi a do moře ty, které se nám nelíbí. 

     

    Tento den se nám moc líbil a přišli jsme na to, že si vytvoříme nová kamarádství s novými spolužáky.

     

     

    Třída 6.B

   • Výsledek hlasování žáků

   • Z hlasování, které probíhalo v minulém týdnu vyplývá, že většině žáků naší školy vyhovuje prezenční výuka, těší se na spolužáky i na své učitele. 
    Je tady ale i velká část žáků, pro které byla distanční výuka přínosná, získali spousty nových dovedností, které se jim jednou určitě budou hodit. 
    Uvidíme, co pro nás přichystá povánoční čas. každopádně si o prázdninách odpočineme, nabereme nové síly a v novém roce se znovu pustíme s chutí do práce :-) 


   • TEN STICKS

   • RUSKÉ SCHOVKY NEBO DŽEŠYŇČ PATYČKOV

   • Někdo taky zná jako ruské schovky neboli Dzešynč patyčkuv :-) 

    Hráli jsme to jako děti venku mezi paneláky na sídlišti nebo také na dvorku u stodoly. Téměř zapomenutá hra se dá hrát v přírodě nebo u školy. Hřiště a otevřené prostranství ji moc nesvědčí, je dobré mít možnost se někam, či za něco schovat. Počet hráčů není omezen. Kdo chce hrát, sebere někde za země klacíček. Kousek větvičky. Patnáct dvacet centimetrů dlouhou. Po našymypatyček“. To je vstupenka do hry. Patyčky všech hráčů se položí na prkno, které ke hře potřebujeme. Je to deska třeba metr dlouhá, deset, patnáct centimetrů široká. Ta se položí na poleno. Poleno je válec, podpírá desku uprostřed a vytvoří z ní nakloněnou rovinu. Takovou houpačku. Ta se jedním koncem dotýká země, druhý trčí do vzduchu. Na konci, který se dotýká země, jsou naskládané klacíčky. Deska se stává pikolou, tam se bude pikat. Jeden z hráčů je pikolík. Je hledačem ostatních. Je dobré předem určit, na jak velkém prostoru se bude hrát. Hra začíná tím, že jeden z hráčů prudce dupne na volný konec desky, čímž se klacíky rozletí do všech stran. Pikolík je má za úkol sebrat a položit na desku. Než se mu to podaří, hráči mají čas se schovat. Aby měli více času se pořádně schovat, může pikolík ještě počítat do deseti. Účelem hry je schovat se tak, aby pikolík hráče nenašel, popř., aby byl schovaný hráč u pikoly dříve než pikolík, který se jej snaží vyřadit ze hry pikáním. Ve chvíli, kdy je pikolík s klacíky a počítáním hotov, zvolá: „Už jdu!“ a začíná hledat. Když někoho uvidí, zapiká ho na pikolu: „Piki piki Vašek za lavičkou.“ Vypikaný hráč se přesune k pikole, ale hra pro něj ještě nekončí. Do hry jej může vrátit kdokoliv z hráčů, který je ve hře a který se snaží k pikole dostat rychleji než pikolík. Když se mu podaří doběhnout k pikole a není vypikán, dupnutím na desku rozhodí zbývající klacíky. Vypikaný hráč (hráči) utíká (utíkají) se znovu schovat. Hra končí až ve chvíli, kdy pikolík vypiká všechny hráče a na desce nezbude jediný klacík. Nová hra začíná střídáním pikolíků. Hráči se domluví, kdo jím bude, nabízí se možnost, že jím bude první vypikaný hráč z předcházející hry.

    Tuto hru jsme vybrali a zařadili do knihy, která vzniká jako soubor her, které se dají hrát venku a tvoří ji všechny partnerské školy našeho projektu Erasmus + LO-VE.      

  • BeFunky -  krystalky soli


  • Dobrovolný domácí úkol “Vypěstuj si krystalky soli” - osmá třída. 


    

  • Nadpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

   Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • MOTÝLI VE ŠKOLE

   • Do projektu BESKYDY POD LUPOU jsou již dva roky zapojeni manželé Minksovi, kteří spolupracují se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné. Učitelé  jezdí s dětmi na vzdělávací exkurze, které pro ně připravuje URSUS ve spolupráci s odborníky a učiteli z našeho regionu.

    V posledních týdnech mohli žáci naší školy díky projektu pozorovat přeměnu housenky babočky bodlákové v motýla. Housenek bylo více než třicet a po více než dvou týdnech se nám z kukel vylíhli dospělí motýli. Vývoj motýlů mohli sledovat žáci prvního stupně přímo ve třídě, ostatní žáci pak v prosklené skříni na chodbě prvního stupně v „motýlovníku“. Motýly jsme vypustili do „krčku“ mezi prvním a druhým stupněm, kde si je mohou prohlédnou všichni žáci naší školy. Vylíhlé babočky se staly příjemným zpestřením výuky na škole.


  • VRÁTILI JSME SE DO LAVIC

  •  

   V pondělí 25. května se páťáci vrátili zpět do školy. Proč se tak rozhodli, na co se těšili, co nového na ně čekalo a jak se po návratu cítili? To vše si můžete přečíst z jejich krátkých příspěvků.

        Bylo nám už smutno za kamarády a proto jsme 25.5. šli do školy. Nejvíce jsme se těšili na kamarády. Když jsme přišli do školy, nejdříve jsme si všimli trampolíny a houpaček a potěšilo nás to. Ve škole byly nově nabarvené chodby. V hodinách každý sedí v lavici sám, nechodíme do šatny a změnil se nám rozvrh. První školní den (po korona prázdninách) jsme se cítili zvláštně. Je to teď trochu horší, protože musíme nosit roušky a nemůžeme sedět spolu.

                                                                                                                  David a Jakub 

    

       Rozhodli jsme se jít do školy proto, že jsme chtěli vidět spolužáky a popovídat si s nimi a abychom se už učili normálně a ne online. Nejvíce jsme se těšili na kamarády těšili jsme se i na vyučování ve škole. První, co jsme si všimli byly nové houpačky a trampolína, potom jsme si všimli nově vymalované chodby a nakonec jsme si všimli nových krojů ve skříni na chodbě. Další, co bylo jiné byl vstup do školy. Před dveřmi stála paní učitelka se štítem a rouškou a vybírala papíry, které jsme přinesli z domu. Potom jsme se nepřevlíkali v šatnách, ale vzali jsme si papuče a přezuli jsme si boty a šli jsme do třídy. Před třídou jsme položili boty na zem a pak jsme šli dovnitř. Vyučování začalo v osm hodin paní učitelka přišla v ochranném štítu potom nám rozdala rozvrh hodin, vytvořili jsme pravidla. Měli jsme i půlhodinovou přestávku venku. Druhou hodinu byla matematika a potom jsme šli na oběd. Museli jsme udržovat rozestupy jeden a půl metru a na obědě jsme museli být jen po jedné třídě a posouvat se po značkách. To bylo vše nové. Byla to neobvyklá změna a cítili jsme se velmi divně.

                                                                                                         Patrik, Marek 

    

      Těšily jsme se na spolužáky a překvapivě taky i na školu. Těšily jsme se na naše kamarádky.

   Všimly jsme si jako prvního hřiště, byly tam houpačky a taky trampolína a už jsme se těšily až se budeme spolu houpat. Byly jsme z toho nadšené a potěšilo nás to. Ve škole je taky hezky vymalováno. Sedíme každý zvlášť, to se nám líbilo víc před tím to sezení spolu.

   Cítily jsme se trochu divně, ale taky nadšeně, že vidíme kamarády. Je to dobré, že můžeme být spolu, lepší než on-line.

                                                                                                              Barbora a Natálie 

    

        25.května jsme se rozhodly nastoupit do školy, protože nás to doma už nebavilo. Nejvíce jsme se těšily do školy na spolužáky a na nové houpačky, které jsme viděly už dříve. Jako první jsme si všimly dezinfekcí na zahradě i na chodbách a že máme vymalováno na chodbě. Hodně nás to potěšilo. O velké přestávce jsme si všimly v záhonech borůvek a jahod. Byly moc dobré. Ve škole na nás čekaly nové pravidla. Cítili jsme se lépe společně než na on-line hodinách. V prvních okamžicích jsme byli šťastní, že po dlouhé době vidíme své spolužáky. Je to jiné než doma, protože se učíme živě a chodíme ven na velké přestávky.

                                                                                                       Barbora a Aneta 

        Rozhodli jsme se, že nastoupíme do školy, protože jsme se těšili, až budeme s kamarády. 

   Všimli jsme si, že je vymalovaná chodba a potěšilo nás to. Vypadalo to pěkně. Venku je i trampolína a houpačky. Zpočátku jsme se cítili ve škole divně. Musíme dodržovat pravidla. Je

   to tady zajímavé. Ale jsme rádi že jsme ve škole.

    

                                                                                                                            Viktor a Marek 

    

    

   Doma už nás to nebavilo, a proto jsme se rozhodli, že nastoupíme do školy. Těšili jsme se na kamarády, (Vojta) hlavně na Dominika. Musíme sedět každý sám. Když jsme přišli do školy tak jsme si všimli štítů na hlavě učitelů. Učení je rozděleno na dva bloky a mezi nimi chodíme ven. Taky jsme si všimli nově vymalované chodby. když jsme přišli do školy tak jsme byli udivení.  Neuměli jsme si to představit.

                                                                                                                                    Vojta a Dominik 

    

        Do školy jsme se vrátily 25.5.2020. Už jsme se doma nudily. Těšily jsme se na kamarády. Hlavně jsme si všimli nových houpaček. Velmi nás to potěšilo. Rády se na ně chodíme houpat. Ve škole nás čekalo hodně zábavy. Cítily jsme úlevu, je to velký rozdíl od on-line výuky.

    

                                                                                                         Anežka a Tereza 

  • REKLAMA

  • téma nejen na hodiny mediální výchovy

        V rámci předmětu mediální výchova se páťáci vrhli na téma Reklama. Seznámili jsme se s jejím účelem a funkcí, ale také nástrahami. Shlédli jsme několik reklam a hledali v nich jednotlivé znaky. Žáci jsou tedy schopni určit pravdivost reklamy a informací v ní uvedených, poznat její výhodnost či nevýhodnost a porovnávat s jinými zdroji informací. 

       V rámci mezipředmětových vztahů jsme se učili o tomto širokém tématu i v hodinách českého jazyka. Seznámili jsme se s tím, co vše reklama obsahuje a žáci si připravili texty pro své reklamní spoty. V hodinách výtvarné výchovy zpracovali výtvarný námět, který doplnili o text v českém jazyce a v hodině mediální výchovy pak natočili krátký reklamní spot na iPad. Jeho cílem bylo uvést na trh nový produkt, který by lidem usnadnil život.

         A jelikož fantazii dětí se meze nekladou, vznikly reklamy na masýrující a hřející papuče pro relax a odpočinek, kouzelné pero, které píše samo to, co mu nadiktujete, mobilem ovládaný stůl přemísťující předměty bez potřeby síly člověka nebo roboruku, která udělá veškeré domácí práce za vás. Jedna skupinka dokonce zpestřila hodinu i reklamní znělkou.  No uznejte sami, že jejich nápady byly vskutku velmi dobré a určitě bychom je plně využili.

        Výsledkem celého snažení byla nástěnka s důležitými informacemi, které jsme se během probírání tohoto učiva dozvěděli.

    

                                                                                                                                           Mgr. Martina Stonawská

    

    

  • ERASMUS +

  • V roce 2019 získala naše škola grant na projekt "Learning Outdoors - Vivid Exploration" v rámci programu Erasmus+ Klíčová aktivita 2: Partnerství škol. Díky podpoře naši žáci a učitelé spolupracují s partnerskými školami ze Španělska, Finska, Portugalska, Slovenska a Chorvatska. Celková výše grantu může být až 28 974 € pro naši školu. 

   Během dvou školních roků učitelé naší školy ve svých předmětech připravují
   a realizují aktivity, které se odehrávají venku (LO-Learning Outdoors). Kromě svých aktivit také aplikují aktivity připravené učiteli z partnerských škol. Projekt zahrnuje také výjezdy pro žáky do Finska, Španělska a Portugalska, aby se tam setkali
   s dětmi z jiných škol, komunikovali v angličtině, naučili se spolupracovat v týmu
   a viděli, jak probíhá výuka u nich.

    

   Ve dnech 8.- 13. 11. 2019 se tři učitelé písecké školy zúčastnili prvního výjezdu pro pedagogy. Cílem prvního setkání ve španělské Malaze bylo seznámení se s kolegy
   z partnerských škol, dohodnutí se na dalších postupech, absolvování řady školení, například k projektovému vyučování či využívání ICT ve výuce. Učitelé měli rovněž možnost navštívit výuku ve španělské bilingvní škole, která využívá právě projektové učení. Skvělou zprávou jistě je, že naše škola vyhrála v soutěži „O nejlepší logo.“ Nejprve proběhlo školní kolo, ze kterého vzešly tři nejlepší práce. Závěrečný výběr z 18 log měli na starosti žáci španělské partnerské školy. Vítězné logo vzniklo pod vedením Mgr. Lucie Kalužové a autorkami jsou žákyně: Nikol Lidáková, Beáta Návratová a Nina Roženková. Logo se používá pro všechny materiály vznikající
   v tomto projektu.

   Vítězné logo

   Mobilita pro učitele v Malaze

    

   V průběhu projektu se stále učíme nové věci a získáváme praktické dovednosti - žáci i učitelé. Před druhým výjezdem se ve škole uskutečnil workshop fotografování. Děti se učily fotografovat krajinu a přírodu na svých chytrých telefonech. Dozvěděly se, co je to zlatý řez, jak udělat krásnou fotku se zajímavou atmosférou. Po teoretické části se šlo hned fotit a pak ze zimy zahřát se do teplé učebny výtvarné výchovy, kde žáci mohli s odborníkem rozebrat, jak se jim povedlo převést teorii do praxe. Kurz vedl fotograf a učitel z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, Mgr. Michal Popieluch. Workshopu se také zúčastnila skupina 15 žáků z naší partnerské školy ZŠ Nábrežná Kysuckého Nového Města.

   Workshop fotografování

    

   Tyto nové dovednosti pět žáků uplatnilo hned v lednu během mobility ve Finsku
   ve městě Kirkkunuomi, které se nachází asi 50 km od hlavního města Helsinek.

   V rámci projektu jsme se účastnili mnoha velice zajímavých workshopů. Navštívili jsme přírodovědné centrum, dva národní parky, krmili jsme soby, seznámili jsme se nejen s geomorfologií, ale i rostlinstvem a zvířenou této krásné severské země. Aktivity probíhaly i v jejích nové moderní škole, kde si žáci vyzkoušeli speciální 3D brýle a učili Lego roboty plnit jejich instrukce. V hodině hudební výchovy si žáci mohli vyzkoušet hru na národní hudební nástroj - kantele. Nemohli jsme samozřejmě vynechat prohlídku hlavního města s nádhernou knihovnou, národní galerií
   a zajímavými kostely.

   Tato mobilita byla pro žáky přínosná i v tom, že byli ubytováni v rodinách, kde si nejen procvičovali své znalosti angličtiny, ale mohli alespoň trochu poznat skutečný život v této zemi.

    

   Mezitím učitelé připravovali aktivity týkající se učení venku. Pro tělesnou výchovu byly připraveny a provedeny dvě aktivity, které byly realizovány s žáky druhého stupně. První aktivita s názvem “Piškvorky” byla zaměřena na týmovou spolupráci, logické myšlení a vytrvalost. Druhá aktivita “Dřevěné tyče” se zaměřovala na soustředění se, postřeh a rychlost. V hodině přírodopisu poznávali žáci zástupce našich dřevin
   v okolí školy a na školní naučné stezce s pomocí mobilní aplikace PlantNet. V rámci matematiky byly zrealizovány dvě outdoorové aktivity pro žáky 6. a 8. ročníku, mladší žáci měřili různé geometrické tvary s využitím iPadů, starší žáci aplikovali nabyté znalosti z geometrie při výpočtu objemu a povrchu reálných objektů v okolí školy.
   V hodinách anglického jazyka vyrazili žáci 6. ročníku ven prozkoumat naši obec, orientovali se podle anglického popisu předem naplánované trasy. 

    

   V první polovině března se uskutečnila další mobilita pro učitele, tentokrát v Chorvatsku. Vesnice Zlatar Bistrica se nachází asi 50km od Zagrebu. Chorvaté jsou známí svou pohostinností a přátelským přístupem, a tak se setkání, přestože už bylo v době téměř koronavirové, neslo ve velmi příjemném duchu. Náplní setkání byl rozvoj ICT dovedností se zaměřením na e-Twinning, ale také zhodnocení dosavadního průběhu projektu a plánování dalšího postupu. To bylo poměrně těžké, protože jsme vlastně nikdo nevěděli, co nás čeká. Bylo jen jasné, že se plánovaná mobilita žáků v Portugalsku bude muset posunout. Ale na kdy?

   I přesto jsme v kontaktu i nadále. Místo plánované implementace aktivit venku trávíme většinu času u počítačů. V pátek 15.5. si naši žáci volali s finskými kamarády přes Google Meet a mluvili o volném čase, svých zemích, místech kde bydlí i o výuce na dálku.

   Všichni doufáme, že na podzim se rozběhne běžný školní rok a my budeme moci pokračovat v plánovaných aktivitách. Výsledkem projektu by mimo jiné měla být sbírka téměř stovky venkovních aktivit, která může inspirovat mnoho dalších učitelů, protože výuka venku je zábava!

   • CHODÍME DO ŠKOLY RÁDI

   • V letošním školním roce naše škola čerpala dotaci z  programu pod názvem „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“   na preventivní projekt „Chodíme do školy rádi“. Podařilo se rozjet činnost Školního parlamentu a realizovat naplánované preventivní aktivity pro žáky i rodiče. V novém školním roce bychom rádi v těchto aktivitách pokračovali, a proto jsme připravili a podali novou žádost na MSK k projektu „Chodíme do školy rádi II“.

   • UČÍME SE VENKU

   •  

    Naše škola tento rok zavedla půlhodinové přestávky venku.

    K čemu je to dobré?

    Děti to venku baví, protože:

    POBYT VENKU

    -zlepšuje vzdělávací výsledky

    -podporuje zdraví

    -roste motivace žáků po vědění

    -časem ubývá kázeňských přestupků

    -čistíme si hlavu

    -jsme méně unavení

    -pomáhá nám rozvíjet osobnost

    -lehce se odreagujeme

    - vnímáme všemi smysly

    -zlepšujeme si motoriku

    -snižujeme riziko nadváhy a krátkozrakosti

    Hra v přírodě a s přírodními materiály skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte.

    Blízkost přírody i pouhý výhled na přírodu nebo přítomnost pokojové zeleně pomáhají lépe pracovat se stresem, úzkostí či depresí.

 • ŠKOLNÍ BLOG

   • Mediální výchova na naší škole
   • Na naší škole jsme ve školním roce 2019/2020 začali vyučovat předmět mediální výchova. S žáky se vyučující dohodli, že budou pravidelně přispívat do školního bogu. Těšte se na příspěvky žáků z hodin mediální výchovy a z činnosti parlamentu naší školy. 

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje