• MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

    • Provoz MŠ Písek  6:00 - 16:00

     Odloučené pracoviště č. p. 60 - stará MŠ - tel: +420 558 363 018, mobil: +420 731 759 724

      

     Pedagogičtí pracovníci: 

     třída Motýlci: 

     zástupce ředitelky školy pro MŠ - Alena Samcová

     učitelka - Mgr. Lucie Heczková

     třída Mravenečci: 

     učitelka - Denisa Vitoušová

     učitelka - Kateřina Gaurová

     třída s polským jazykem vyučovacím Žabky, Žabki

     učitelka -  Bc. Gabriela Szoloná

     učitelka - Eva Wolasová

     Odloučené pracoviště č. p. 178 - nová MŠ - telefon: +420 558 669 037

     6:00 - 16:00

     třída pro podle § 16 Školského zákona Berušky 

     učitelka - Bc.  Petra Cieslarová

     učitelka - Nikola Puczoková

     asistentka pedagoga - Kristýna Smyčková

     asistentka pedagoga - Jana Pilchová

     třída Sovičky

     učitelka - Helena Hradilová

     učitelka - Iveta Kufová

     e-mail: jméno.příjmení@zspisek.cz (bez diakritiky)

     ředitelství - Písek 184

     Ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová

     Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na:
     - 300 Kč za celodenní vzdělávání
     - 200 Kč za polodenní docházku.
     Úplata je splatná vždy k 15. dni v měsíci.

     Smernice_o_uplate_za_MS.pdf


     Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího roku dovrší šesti let), se vzdělávají bezúplatně.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje