• Zákon o ochraně oznamovatelů

   • Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon - přehledné shrnutí základních informací pro školy

    Vnitřní oznamovací systém Základní školy a mateřské školy Písek, příspěvkové organizace

    Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Písek, příspěvkové organizace i osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Základní školy a mateřské školy Písek, příspěvkové organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

    Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému školy, kdy příslušnou osobou k přijímání a vyřizování stížností je Mgr. Mrkéta Wiszczorová

    e-mail: oznamovatel@zspisek.cz 

    telefon:  558363046 

    osobně/ústně

    pomocí zabezpečeného formuláře (pro zaměstnance školy)

     

    Metodika k aplikaci zákona

    Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace vyvylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

     

    Více na: justice.cz

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje