• Novinky

     • VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE EDUPAGE

      Žádáme zákonné zástupce, aby si stáhli do svých telefonů aplikaci Edupage a pomocí přihlašovacích údajů, které jim přišly na e-mail, se k ní přihlásili. Pokud již přihlašovací údaje neznáte, můžete si je obnovit přes počítač (neznám přihlašovací jméno  nebo heslo). Je to nejrychlejší způsob, jak Vám můžeme zaslat důležitou informaci ze školy. Pokud odesíláme zprávy zákonným zástupcům bez aplikace, musí systém přesměřovat zprávu do e-mailu a tyto zprávy se často ztratí mezi nepřečtenými e-maily. 

      Budete-li potřebovat pomoci s nastavením aplikace, zastavte se v ředitelně. 

      Děkujeme všem za spolupráci. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • TRASOVÁNÍ KONTAKTŮ VE ŠKOLE

      Vážení zákonní zástupci.

      Při testování ve škole máme pravidelně několik pozitivních výsledků antigenních testů. Tyto výsledky ihned odesíláme do centra, ze kterého Vás pak pracovníci hygieny informují o dalším postupu prostřednictvím SMS.

      Souběžne nám přicházejí do školy informace o pozitivních výsledcích PCR testování našich žáků. Jsme povinni trasovat kontakty s těmito žáky v termínech, které nám sdělí pracovníci hygieny. Protože dochází k prodlevám i několik dní, než se kontakty vytrasují, je možné, že Vám přijdou souběžně dvě pozvánky na PCR testování (pozitivita antigenního testu a kontakt s pozitivně testovaným PCR testem). 

      Děkujeme za Vaši spolupráci. Máte-li další dotazy, obracejte se na sekretariát nebo vedení školy. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE OD 3. LEDNA

      - v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni

      - dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

      - nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci ▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

      - testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů

      - testování se netýká dětí v MŠ

      PODROBNÉ INFORMACE 

      priloha_982678784_0_1221_testovani_letak_pro_rodice_A4.pdf​​​​​​​

     • Organizace posledního školního týdne

      Na ZŠ bude ukončeno vyučování od 20. do 22.12. v 11:30 hodin z důvodu školení pedagogických pracovníků (využívání nové školní techniky a učebních pomůcek). 

      Třídy 6.A a 6.B budou mít v úterý 21.12. projektový den, který bude ukončen ve 12:40 hodin. 

      Bližší inforamce se dovíte od třídních učitelů prostřednictvím zpráv v EduPage. 

       

     • PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY V MŠ PÍSEK

      V mateřské škole byli vytrasováni další covid pozitivní zaměstnanci i děti k datu 25. 11. 2021.

      Dle sdělení KHS v Ostravě se karanténa v Mateřské škole v Písku ve třídě Motýlků a Žabek prodlužuje do 9. 12. 2021.

      V případě, že budou mít děti potvrzení o prodělání nemoci nebo potvrzení negativního PCR testu po 5 – 7 dnech od kontaktu s pozitivní osobou, mohou nastoupit do MŠ od 3. 12. 2021. 

      Stanovisko_obce.pdf​​​​​​​


     • KARANTÉNA VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ A ŽABEK V MŠ

      Z důvodu karantény pedagogických pracovníků a většiny dětí ve třídě Motýlků a Žabek po projednání s KHS Ostrava a zřizovatelem uzavírám tyto třídy od 29. 11. do 3. 12. 2021.

      Žádáme zákonné zástupce, kteří chtějí umístit dítě v tomto termínu do MŠ a prodělalo onemocnění Covid-19, aby donesli při vstupu do MŠ potvrzení o pozitivním testu PCR starší 14 dní, ne starší 180 dní (potvrzení dětského lékaře nebo ze systému UZIS (aplikace Tečka). 

      Všechny zákonné zástupce ze třídy Žabek a Motýlků bude kontaktovat KHS. 

      Děti, které mají příznaky (rýmu, kašel, teplotu), se nemohou účastnit výuky v MŠ - výjimku mají děti, které mají potvrzenou bezinfekčnost (alergickou rýmu nebo kašel) dětským lékařem.

      Potvrzení o uzavření třídy MŠ si můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

      Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

       

      Stanovisko zřizovatele: Stanovisko_zrizovatele_26.11.2021.pdf

       

     • INFORAMCE KHS

      Karanténa je 14 dnů od posledního kontaktu s covid+ osobou, pokud se neabsolvuje PCR test. V případě podstoupení PCR testu 5. - 7. den od kontaktu s covid+ osobou je možné karanténu ukončit nejdříve 7. den. Dále je možné karanténu ukončit negativním PCR testem kterýkoliv jiný den v rozmezí 8. - 13. dne od posledního kontaktu. Karanténa se netýká očkovaných (14 dní od ukončeného očkování) a těch, kteří v posledních 180-ti dnech prodělali onemocnění Covid-19.  

      V případě žáků 8. tříd byl kontakt 5. 11. Pokud Vaše děti budou mít potvrzen negativní PCR test od 10. 11. mohou se vrátit do školy od 12. 11.

      Pokud děti na testy od 10. 11. nepošlete, musí dodtžet karanténu až do 19. 11. 

      Za dodržování karantény jsou zodpovědní zákonní zástupci. 

     • TŘÍDY V KARANTÉNĚ

      KHS Ostrava poslala do karantény žáky třídy 8. A a 8. B. Tito žáci budou mít po dobu karantény distanční výuku. 

      Pokud potřebujete půjčit zařízení k distanční výuce, půjčujeme je od 6:30 do 7:30.

      Žádáme rodiče, aby neposílali do školy žáky s příznaky typu rýma, kašel, teplota, bolesti břicha apod. 

      Vždy kontaktujte dětského lékaře a poraďte se o dalším postupu. 

     • Ředitelské volno - změna

      Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie se navyšuje termín ředitelského volna pro základní i mateřskou školu na
      středu 3. 11. 2021.

      Základní škola má ředitelské volno také ve dnech
      25. a 26. 10. 2021
      z důvodu rekonstrukce tříd - navážka a montáž nábytku. 

      Ve dnech 27. a 29. 10 jsou podzimní prázdniny. 

      Mateřská škola zjišťuje plánovanou účast dětí v MŠ a bude otevřena v době podzimních prázdnin v omezeném provozu. 

      Stanovisko_zrizovatele.pdf

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje