• Novinky

     • HLEDÁME PANÍ UKLÍZEČKU

      Přijmeme IHNED paní uklízečku na dvě hodiny denně. Směny od 6:00 do 8:00 ráno - úklid tělocvičny, šaten a školní jídelny. Po dohodě může být zaměstnána také na zástupy v případě nemoci kolegyně nebo jako výpomoc ve školní jídelně za chybějící paní kuchařku. 

      Je možné dohodnout večerní směny. 

      V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na sekretariat@zspisek.cz nebo telefonicky: 558363046

      Lenka Šamanová

     • Členská schůze SRPD v úterý 19. září 2023 v 15:30

      Vážení rodiče,

      výbor SRPD letos navrhuje podporu účasti dětí na kroužcích pořádaných DDM Jablunkov.

      Pokud bude tato podpora schválena členskou schůzí příští týden, dostane každé dítě přihlášené na kroužek v DDM příspěvek 500 Kč.

      Seznam nabízených kroužků najdete na stránkách DDM Jablunkov nebo použitím přiloženého QR kódu.

      Na členské schůzi SRPD, která se koná před třídními schůzkami v úterý 19. září 2023 v 15:30 v jídelně na ZŠ Písek, se všichni členové doví, kde budu moci o příspěvek žádat.

      Za výbor SRPD předseda Vlastimil Sikora

       

     • Zahájení školního roku

      Od 1. září 2023 bude zahájen běžný provoz v mateřské škole. Děti se scházejí od 6:00 hodin. Provoz v MŠ je do 16:00 hodin. 

      V základní škole zahájíme školní rok 4. září 2023 v 7:45 hodin ve třídách. 

      První školní den ukončíme mezi 9:00 a 9:30.

      V úterý a ve středu se budeme učit podle zkráceného rozvrhu - třídnické práce, třídní pravidla. 

      První třída - stará budova, vchod vpravo od schodiště do  11:00 hodin, pak oběd od úterý.

      Druhá až pátá třída - do 11:30, pak oběd od úterý.

      Šestá až devátá třída do 12:00, pak oběd od úterý.

      Od čtvrtku se učíme podle rozvrhu. 

      Nabízíme zákonným zástupcům žáků prvního stupně možnost využívat školní družinu ráno od 6:30 do 7:30 hodin. Školní družina bude v plném provozu už od úterý 5. 9. 2023.

      K účasti ve ŠD je potřeba vyplnit přihlášku, kerou rozdají vychovatelky v pondělí žákům. 

      Těší se na Vás kolektiv pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

       

      Organizace školního roku 2023/2024 ZDE

       

       

     • Školní řád a omlouvání na dovolenou

      Vážení zákonní zástupci. Od školního roku 2023/2024 dojde mimo jiné také k úpravě povinnosti zákonných zástupců vyřizovat písemné schválení předem známé nepřítomnosti žáka delší než dva dny ředitelkou školy. 

      Nebude již potřebné toto schválení předem zajišťovat. Zákonní zástupci budou povinni hlásit předem známou nepřítomnost žáka třídnímu učiteli prostřednictvím zprávy v systému EduPage a následně omluvit nepřítomnost již známým způsobem. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

       

     • POZVÁNKA NA OSLAVU 100. VÝROČÍ ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ V OBCI PÍSEK

      Vážení rodiče a přátelé školy. Naše škola a obec letos slaví 100. výročí ode dne, kdy byla v naší obci oficiálně zahájena výuka v českém jazyce. Od 14:00 do 16:30 si můžete přijít prohlédnout prostory školy, do které určitě mnozí z vás chodili. Rádi vám také ukážeme nové prostory, které byly vybudované téměř před 20 lety a které postupně procházejí modernizací. Děkujeme všem za přízeň a Obci Písek za spolupráci při organizaci oslav. 

      Od 17:00 hodin vás zveme na slavnostní akademii do evanglického kostela sousedícího se školou. 

      Těšíme se na vaši návštěvu

      Žáci a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy v Písku, příspěvkové organizace

      Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu MK ČR a rozpočtu Obce Písek v rámci projektu Kreativní doping. 


     • DEN BEZ BATOHU

      ​​​​

      Po roce zase do školy bez batohů! Jde o akci čistě v dětské režii. Vymyslel a vyhlásil ji žákovský parlament. Vloni v červnu přišlo do školy sto dětí bez batohů a k vidění byly pohádkové ranečky na holi, krabice, rybářské sítě, kufry a kufříky, košíky proutěné, košíky ze samoobsluh, futrál na kytaru, bedýnky na nářadí, kýbl od barvy, ale i basy na pivo, vysavač, koš ze sekačky, kočárky nebo skříň stolního počítače či sušák na prádlo a točky. Vítězové si pochutnali na pizze. Letos se akce uskuteční 16. června a půjde o zmrzliny. Do hlasování ve třídách nikdo z dospělých nebude vstupovat, takže bude na dětech, koho ze spolužáků nakonec pro zmrzku pošlou. 

     • POZVÁNKA - INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

      Vážení a milí rodiče,

      srdečně vás zveme na informativní třídní schůzku rodičů budoucích žáků 1. třídy, která se bude konat v úterý 6.6.2023 v 16:30 v prostorách stávající 1. třídy (stará budova ZŠ, přízemí vedle školní družiny – vchod u altánku na školním hřišti).

      Program:

      1. Představení třídního učitele/učitelky
      2. Učební a pracovní pomůcky
      3. Školní družina
      4. Školní jídelna

      Předem děkujeme za spolupráci.

      Mgr. Ing. Táňa Mutinová, v. r.

              (zástupkyně ŘŠ)

      V Písku, 25. 5. 2023

     • AKCE PRO RODIČE, ŽÁKY, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÁTELE ŠKOLY

      Sto jarních kilometrů

      100 kilometrů za 100 minut! To jako vážně? Kde? V Písku! Kdy? V pondělí 8. května. Přijďte společně překonat 100 jarních kilometrů! Můžete běžet, jít pěšky, jet na kole, klidně s kočárkem, celou rodinou i se psem. Věk účastníků není omezen. Akce je určena pro předškoláky, školáky, rodiče, babičky, dědečky, strýčky, tetičky, prostě všechny lidičky, známé i kamarádičky. Start i cíl bude v areálu občerstvení U Janka v čase od 9 do 10,40 hodin. V rozmezí těchto 100 minut se bude počítat každé kolečko, které účastníci obejdou, oběhnou či objedou na kole. Okruh okolo řeky Olše přes jeden most tam a přes druhý most zpátky je dlouhý 750 metrů. Kolečka se sčítají, takže je jich povoleno a vítáno obkroužit více, třeba s přestávkou na kofolu U Janka. Není to závod v rychlosti, zdolávat se nebude čas, ale celková vzdálenost. Pořadatelé ze žákovského parlamentu ZŠ a MŠ Písek jsou zvědaví, zda se po sečtení všech překonaných okruhů můžeme přiblížit k metě magické stovky kiláčků a za účast slibují každému z účastníků památeční medaili.

      Doporučujeme ke čtení ještě pravidla akce:

      Účast je dobrovolná a je na vlastní riziko. Ohleduplnost je na místě. Věk účastníků není omezen. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jej jejím sledováním. Z akce mohou být pořízené a zveřejněné fotografie pro účely propagace akce. Není stanoven limit pro překonání jednoho okruhu. Na startu obdrží účastníci žeton, který v cíli odevzdají pořadatelům. Platí, že jedno kolečko je jeden žeton. Po skončení akce pořadatelé odevzdané žetony sečtou a na webu a FB školy zveřejní celkovou překonanou vzdálenost. Je možná i účast se psem, který však musí být na vodítku. Pokud by počasí bylo pod psa, akce se neuskuteční a odloží se.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje