• Novinky

     • POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ TŘÍD V MŠ

      Byl vydán nový formulář žádosti o ošetřovné, který lze vyplnit pouze elektronicky (musí se vygenerovat číslo žádosti). Formulář vyplňují zákonní zástupci. Podepisují čestné prohlášení, že je školní zařízení uzavřeno. Vyrozumění o uzavření škola vystaví na webových stránkách. Týká se zákonných zástupců dětí v MŠ i žáků v ZŠ. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout doma, ani u svého zaměstnavatele, rádi Vám poskytneme možnost vyplnit si a vytisknout dokument na sekretariátu v pondělí 26. 10. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. 

      Žádost za říjen se odevzdává v listopadu. 

      Do školy vstupujte se zakrytým dýchacím ústrojím, bez příznaků virového onemocnění. Ohlaste se na sekretariátu zvonkem. 

      Údaje k vyplnění naleznete zde: Vzory_zadosti_tykajici_se_ZZ_ze_ZS_a_MS_Pisek.docx

      a na stránkách ČSSZ.

      Škola bude od úterý 27. 10. do pátku 30. 10. z důvodu zamezení šíření nákazy uzavřena pro veřejnost. 

      K dispozici Vám budeme opět v pondělí a ve středu od 2. 11. od 8:00 do 15:00 hoidn. (12:00 - 12:30 je přestávka na oběd)

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • KARANTÉNA

      Třída Žabek, Mravenečků a Motýlků je z rozhodnutí KHS v Ostravě v karanténě do odvolání. Sledujte prosím informace o znovuotevření těchto tříd MŠ na webových stránkách školy. Děti těchto tříd jsou odhlášeny ze školního stravování. 

      Rozhodnuti_KHS_Ostrava.pdf​​​​​​​

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • OŠETŘOVNÉ

      Prosíme zákonné zástupce, aby počkali na nový formulář, který připravuje ČSSZ v souvislosti s uzavřením škol. Nebude tedy platit formulář, který si již někteří rodiče vyzvedli ve škole. Nový formulář bude ke stažení na stránkách ČSSZ do 25. 10. 

      Více informací ZDE.

     • UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD STŘEDY 13. 10. 2020

      DLE INFORMACÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENNÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID - 19 PŘEVÁDÍME VÝUKU OD STŘEDY 13. 10. NA DISTANČNÍ. 

      MATEŘSKÁ ŠKOLA POKRAČUJE V NEZMĚNĚNÉM PROVOZU. 

      PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDOU MÍT MOŽNOST SNÍST VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VŽDY OD 12:00 DO 14:00 HODIN OBĚD. 

      VZHLEDEM K INFORMACÍM, ŽE MAJÍ VŠECHNY DĚTI ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY JSME STŘEDEČNÍ OBĚDY ODHLÁSILI. ODPOLEDNE JSME SE DOVĚDĚLI INFORMACI, ŽE OBĚDY SE VYDÁVAT MOHOU. KDO MÁ ZÁJEM O OBĚDY, PŘIHLASTE ZNOVU SVÉ DÍTĚ OD ČTVRTKA, NEJPOZDĚJI DO ZÍTŘEJŠÍCH 14:00 HODIN. 

      VE STŘEDU PRO ŽÁKY NEVAŘÍME. 

      ŽÁCI SE MUSÍ V JÍDELNĚ ŘÍDIT HYGIENICKÝMI PRAVIDLY DANÝMI MZ ČR - ROUŠKY, ČISTÉ RUCE, ROZESTUPY. 

      POKUD JEŠTĚ POTŘEBUJETE ZAŘÍZENÍ PRO ONLINE VÝUKU (NOTEBOOK, IPAD), MŮŽETE SI JEJ VYZVEDNOUT VE ŠKOLE OD 8:00 DO 15:00 HODIN V ŘEDITELNĚ.

      POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) SI MŮŽETE VYZVEDNOUT NA SEKRETARIÁTU OD 8:00 DO 13:00 HODIN KAŽDÉ PONDĚLÍ A VE STŘEDU.

      PŘI VSTUPU DO ŠKOLY POUŽÍVEJTE ZVONEK. VSTUPUJTE SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • Opatření pro školy - PŘEHLED

      OD 12. 10. SE UČÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ ZŠ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ NALEZNOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VE ZPRÁVÁCH. 

      PŘEHLED OPATŘENÍ PRO ŠKOLY Z MŠMT ZDE

      DO 16:00 JSME K DISPOZICI RODIČLM, KTEŘÍ POPTŘEBUJÍ PRO  ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY SVÉHO DÍTĚTE ZAPŮJČIT NOTEBOOK. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO

      V ÚTERÝ A VE STŘEDU 29. A 30. ZÁŘÍ JE ŘEDITELSKÉ VOLNO. VE ŠKOLE BUDEME DOKONČOVAT OPRAVY STĚN PO ZATEČENÍ A NÁSLEDNĚ BUDE PROBÍHAT VÝMALBA STĚN. 

      TĚŠÍME SE NA VÁS VE ČTVRTEK. 

     • INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLE

      POVINNOST NOSIT ROUŠKU MAJÍ OD 18. 9. VŠICHNI ZAMĚSTNANCI I ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH. VE TŘÍDĚ NEMUSÍ MÍT ROUŠKU POUZE ŽÁCI 1. STUPNĚ. 

      POKUD BUDE MÍT DÍTĚ PŘÍZNAK NEMOCI COVID 19, BUDE DOPROVOZENO NA IZOLACI A POD DOHLEDEM PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA VYČKÁ PŘÍCHODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SE PAK BUDOU INFORMOVAT U LÉKAŘE O DALŠÍM POSTUPU. 

      ŠKOLA DODRŽUJE VEŠKERÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY. UMOŽŇUJEME DĚTEM TRÁVIT HODNĚ ČASU VENKU BEZ ROUŠEK. CHCEME ZACHOVAT ŠKOLU PRO DĚTI V PROVOZU. ŽÁDÁME PROTO RODIČE, ABY DĚTEM DENNĚ DÁVALI ČISTÉ ROUŠKY A VYSVĚTLILI DĚTEM, ŽE NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PLATÍ PROTO, ABY SE ZABRÁNILO ZBYTEČNÉMU ŠÍŘENÍ VIRU. DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU. 

     • Organizace výuky v prvním školním týdnu

      V úterý 1. 9. zahájení školního roku v 7:45 hodin.

      Žáci 2. - 4. třídy dostanou v šatně klíče ke svým skříňkám. 

      Ukončení zahájení školního roku v 9:00 hodin. 

      9:00 třídní schůzka rodičů 1. třídy, děti mohou být po dobu konání třídní schůzky ve školní družině. 

      Žádáme rodiče žáků 1. třídy, aby v rámci dodržování hygienických pravidel měli dýchací cesty zakryty rouškou. 

      Ve středu 2. 9. budou mít děti v 1. třídě 2 vyučovací hodiny, pak mohou jít do družiny. Oběd od 11:35 hodin. 

      Třídy 1. stupně končí v 11:35 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Třídy 2. stupně končí v 12:30 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Ve čtvrtek 3. 9. budou mít děti v 1. třídě 3 vyučovací hodiny. 

      Třídy 1. stupně končí v 11:35 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Třídy 2. stupně končí v 12:30 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Od pátku 4. 9. se učíme podle rozvrhu. 

      Pokyn_RS_-_Covid_19_-_PREVENTIVNI_OPATRENI.docx​​​​​​​

      Pokyn_RS_-_Covid_19_-_Postup_v_ripade_podezreni.docx​​​​​​​


     • MATEMATICKÁ KAVÁRNA

      PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ A DRUHÁKŮ

      Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků a druháčků na kávu do školních lavic:)

       

      Před zahájením nového školního roku bychom vás rádi tímto způsobem seznámili s principy výuky matematiky v první a ve druhé třídě naší školy od nového školního roku. Pokud už jste někdy slyšeli o Hejného metodě, budete mít možnost vyzkoušet si ji na vlastní kůži, zažít dobrodružství objevování a okamžiky vzájemné podpory. Dozvíte se vše o principech této metody, metody bez drilování, bez trestání za chybu. Hravá matematika na startu základní školy vtáhne děti do světa čísel a k vzájemné spolupráci. Těšíme se, že si tuto matematiku přijdete osahat, pobavit se s ní i o ní.

       

      Vážení a milí rodiče, matematická kavárna bude pro vás otevřena ve středu 26. 8. 2020 nebo ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 17 hodin v učebně 2. třídy. Vyberte si termín dle vašich možností.

       

      Srdečně zvou Táňa a Petr Mutinovi, učitelé 1. a 2. třídy

      Potvrďte prosím účast v tomto dotazníku nebo se přihlaste v MŠ u paní Heleny Hradilové.

     • Ředitelské volno v MŠ

      Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Písek, přípěvkové organizace ředitelské volno z důvodu školení zaměstnaců v MŠ na 26. 8. 2020.

     • HURÁ, PRÁZDNINY!

      Dnes jsme rozdali poslední vysvědčení. Dětem začnou prázdniny v pondělí, učitelům až ve středu. V pondělí a úterý budeme tvořit vizi školy. Společně si určíme, kterým směrem se chceme jako škola ubírat. Velmi nám záleží na tom, aby se na tvorbě vize školy podíleli i zákonní zástupci a žáci naší školy. Všichni jsme si v době koronavirové vyzkoušeli, že nám spolupráce jde výborně a těšíme se, že na ni navážeme 1. září, kdy děti přijdou opět do školy. Děkuji všem, kteří naši školu podporovali a zapojili se do společných aktivit. Přeji našim absolventům bezproblémový start na nové škole, všem pedagogům, aby načerpali nové síly na další školní rok a všem společně pevné zdraví a mnoho zážitků z prázdnin.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ZMĚNA - UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

      PROTOŽE MŠMT UMOŽNILO ŽÁKŮM SE SEJÍT NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU V CELÝCH SKUPINÁCH PODLE TŘÍD, ŠKOLNÍ ROK UKONČÍME PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ JSME PŘIZPŮSOBILI JIŽ PROBÍHAJÍCÍM MOŽNSTEM DOCHÁZKY DO ŠKOLY: 

      STŘEDA 24. 6.: 6.A, 6.B - 8:00 - 9:00 hodin

      STŘEDA : 8. A, 8.B - 8:30 - 9:30

      ČTVRTEK 25. 6.: 9.A, 9.B - 8:00 - 9:00

      ČTVRTEK: 7. TŘÍDA - 8:30 - 9:30

      PÁTEK 26. 6.: 1. stupeń - 8:00 - 9:00

      PROSÍME ŽÁKY, ABY SI ZE ŠATNY ŠKOLY ODNESLI ZAPOMENUTÉ MIKINY, ČEPICE, CVIČEBNÍ ÚBORY. 

      ŠATNY BUDEME VYKLÍZET A NEVYZVEDNUTÉ VĚCI SE BĚHEM ČERVENCE VYHODÍ. 

      Žáci, kteří přijdou poprvé do školy musí mít podepsané čestné prohlášení. 

      Pokud si vysvědčení nevyznednou žáci v daném termínu, vyzvednou jim je zákonní zástupci v úřednich dnech pondělí a středa od 8:00 do 15:00 na sekretariátu školy. 

      V pátek 26. 6. bude oběd pouze pro žáky, kteří zůstávají v družině, která bude tento den do 14:00 hodin. 

       

       

       

     • RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

      VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

      Seznam potřeb k zakoupení:

      • tuhé lepidlo
      • nůžky
      • složka na písmena
      • tužka č. 2, 2 ks
      • guma
      • pastelky
      • omyvatelný ubrus na lavici
      • pracovní oděv do Vv (stačí starší košile nebo tričko)
      • cvičební úbor (tričko, tepláky, mikina, sportovní obuv
       se světlou podrážkou)
      • přezůvky v pytlíku
      • vše dětem podepište

      Nekupujte pevné složky na sešity velikost A4. Dostali jsme je z projektu Ovoce do škol.

      Učebnice a pracovní sešity dostanou žáci od obce (700 Kč na žáka) a ze státního rozpočtu (200 Kč).

     • Organizační pokyny pro 2. stupeň

      Od 8.6.2020 budou mít žáci 2. st. možnost setkat se se svými spolužáky a třídními učiteli dle přiloženého harmonogramu. Stále je třeba dodržovat hygienické pokyny týkající se velikosti skupin. Třídní učitelé rozdělí třídy na dvě skupiny (max.15 žáků) a každá bude začínat v jiný čas. Prosíme, abyste toto rozdělení dodržovali. Žák musí přinést čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci na první setkání, kterého se zúčastní. V průběhu prvního týdne budou probíhat socializační aktivity ve skupině, druhý týden (od 15.6.) budou žáci odevzdávat učebnice, ve třetím týdnu dostanou učebnice pro další školní rok. Kromě toho se žáci budou moci objednat na konzultaci přes Edupage/Teams ke svým učitelům za účelem dovysvětlení učiva či upřesnění známky na vysvědčení. Účast je sice stále dobrovolná, nicméně prosíme všechny žáky a jejich rodiče, aby se školou spolupracovali v záležitostech jako je odevzdávání učebnic, protože ovlivní i další školní rok. Pokud vám nevyhovují časy pro setkání se třídou, samozřejmě se můžete domluvit s třídním učitelem na konzultaci. Je potřeba vyklidit žákovské věci ze školy, aby mohl proběhnout úklid. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výuku, ale o krátkodobé konzultace, nebudou mít žáci drhého stupně možnost se přihlásit od 8. 6. na oběd. Věříme, že žáci se rádi uvidí se svými spolužáky i učiteli. Škola je pro vás otevřena a my se na vás těšíme. 

      Informace o předávání vysvědčení se budou odvíjet od pokynů MŠMT. 

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

       

       

     • ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI OD 25. KVĚTNA 2020

      Žáci budou rozděleni do skupin podle tříd. V pondělí 25. 5. budou žáci přicházet mezi 7:45 a 8:00 do školy předním vchodem (po schodech). Odevzdají Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dohlížející osobě u vchodu a dostanou poučení, co mají dělat dál. Ve třídách budou sedět každý sám v lavici. Hygienické potřeby dané metodickým pokynem MŠMT k průběhu výuky škola zajistila. Žáci budou poučeni o pravidlech chování a bude jim rozdán rozvrh na týden. Děti by měly přijít do školy s jednou rouškou nasazenou a náhradní by měly mít v sáčku v aktovce. O používání roušek ve třídě rozhodne učitel/učitelka. Pro děti přihlášené do družiny z 1. - 3. třídy bude zajištěn program do 16:00 hodin. Pokud potřebujete, aby dítě odešlo dříve, je nutno kontaktovat telefonicky vychovatelku na číslech: +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová, +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová anebo napsat písemnou omluvenku předem. Za družinu není vybírán v měsíci dubnu - červnu poplatek. Rodiče nemají povoleno vstupovat do školy jako doprovod žáků. Budou čekat na své dítě před školou. 

      UPOZORNĚNÍ! Obědy přihlašují rodiče sami telefonicky u paní vedoucí školní jídelny na telefonních číslech:  +420 739 636 466, +420 558 363 036 do pátku 22. 5. 2020. (Seznamy z dotazníků byly pouze orientační.)

      Rozvrh hodin na pondělí: 

      1. třída ČJ, M, AJ do 10:40. Pak oběd a domů nebo družina. 

      2. třída: ČJ, M, Prv do 11:00. Pak oběd a domů nebo družina. 

      3. třída: ČJ, M, Prv do 11:15. Pak oběd a domů nebo družina. 

      4. třída: ČJ a další činnosti do 11:40. Pak oběd a domů. 

      5. třída: ČJ a další činnosti do 11:50. Pak oběd a domů. 

      O průběhu on line výuky Vás budou informovat učitelé průběžně. 

      S případnými dotazy se obracejte na třídní učitelky prostřednictvím Teams nebo Edupage. 

      Vedení školy. 

       

     • ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O DOCHÁZKU NA PRVNÍ STUPEŇ ZŠ OD 25. 5. 2020

      Vážení rodiče, pozorně si prosím přečtěte přiložený dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v příloze. Od 25. 5. 2020 otvíráme třídy patnácti členným skupinám dětí 1. stupně. Pokud své dítě přihlásíte, bude potřeba, aby mělo s sebou denně 2 roušky a první den podepsané čestné prohlášení (v příloze). Pokud si prohlášení nemáte kde vytisknout, je k dispozici na stolku u vchodu do ZŠ. 

      Výuka bude probíhat prezenčně od 8:00 hodin do 10:45 - 12:00 (různě podle ročníku). Výuka bude probíhat v blocích tak, aby děti měly minimálně dvě vyučovací hodiny ČJ, M, Prv, Vl nebo Přv denně a budeme pro ně připravovat aktivity venku, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a hudební aktivity. 

      Děti, které zůstanou doma budou mít výuku online denně od 10:00 do 11:00 hodin. Vše se ale ještě může změnit. Přesnou organizaci teprve připravujeme. 

      Školní družina bude primárně určena dvěma skupinám dětí prvního až třetího ročníku - rozhodne počet přihlášených dětí. 

      Prosíme o vyplnění dotazníku do středy 13. 5. 2020. Potřebujeme týden, abychom Vás mohli seznámit s konečným řešením organizace od 25. 5.

      Pokud máte nějaké dotazy, rády Vám je zodpoví třídní učitelky nebo můžete volat na sekretariát školy. 

      Obědy pro děti zajistíme ve školní jídelně. Pokud budete mít zájem o oběd pro Vaše dítě, objednávejte u paní vedoucí školní jídelny na telefonních číslech +420 739 636 466 +420 558 363 036. 

      Děkujeme Vám za spolupráci a TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI. 

      DOTAZNÍK

      ochrana_zdravi_zs.pdf

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

     • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍKY

      K přípravě se přihlásili žáci, kteří jsou rozděleni podle ročníku do dvou skupin. Žáci budou seznámeni s pravidly BOZ v rámci docházky při příchodu do třídy. 

      Připomínáme, že děti mají mít s sebou dvě roušky a sáček. V pondělí 11. 5. s sebou donesou čestné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. 

      Rozvrh byl upraven tak, aby co nejméně zasahoval do již probíhající výuky on line. 

      Upozorňujeme rodiče/žáky, aby kontakotvali vedoucí školní jídelny a objednali oběd na pondělí do čtvrtku 7. 5. do 12:00 hodin. Ve čtvrtek nevaříme - není elektřina. Příprava na přijímačky ale probíhá. 

      Telefon: +420 739 636 466 / +420 558 363 036

      Oběd bude vydáván žákům 9. tříd od 10:20 hodin do 10:50 hodin. Žáci budou chodit ve dvou skupinách tak, aby se v jídelně skupiny nepotkávaly. 

      Těšíme se na Vás. Kolektiv ZŠ a MŠ Písek

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE OD 21. DO 24. 4.

      Vážeí rodiče, přes systém Edupage probíhá přihlašování na třídní schůzky. Pokud Vám nepřišla výzva k rezervaci termínu na konzultaci, kontaktujte učitele Vašich dětí.

      Je možné, že si někteří učitelé zvolili jiný systém konzultací. Sledujte zprávy na Edupage. Děkujeme. 

      Vedení školy. 

     • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

      ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT OD 2. DO 16. KVĚTNA. 

      DOPORUČENÝ POSTUP:

      Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 si stáhněte, vyplňte a  nechte potvrdit zdravotní stav dítěte pediatrem. 

      Originál vložte do obálky a zašlete poštou nebo vhoďte do schránky u sekretariátu naší školy č. p. 184.

      Na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti Vám bude odesláno registrační číslo dítěte a potvrzení o přijetí žádosti. 

      Pokud si nemáte kde žádost vytisknout, můžete si vyzvednout formulář na sekretariátu školy každé pondělí a středu od 8 do 15 hodin. 

      Žádosti odeslílejte od 2. do 16. května 2020.

      Zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani_-_2020.docx

       

       

     • ZÁPISY DO 1. TŘÍDY

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE PÍSEK, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI PROBĚHNOU ZÁPISY BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE DNECH 6. DUBNA, 8. DUBNA  A 15. DUBNA 2020.

      Podání žádosti

      Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispozici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište elektronicky. 
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispizici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište elektronicky. 
      3. poštou, k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispizici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte, podepište a vložte do dopisu s kopií rodného listu. 
      4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné, aby se zákonní zástupci objednali předem telefonicky na čísle 558 363 046 nebo 739 632 964, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Přihlášku vyplňte předem elektronicky. Zobrazí se nám v systému a vy ji na místě jen podepíšete. Pokud nebudete mít možnost předem vyplnit, budete mít na místě k dispozici počítač, ve kterém přihlášku vyplníte. Při osobním předání s sebou doneste rodný list dítěte. 

      V případě žádosti o odklad povinné školní docházky se správní řízení o zápisu přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Pokud již doporučení máte, pošlete v kopii v případě podání 1 - 3 nebo doneste do školy v případě osobního podání. 

      http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR3VgWJx-3B2huIyJQVWetuodhxdHLNAXwp3Shk_59uKGSHV2K6oPQg7AEk

       

      KE ZMĚNĚ DATA DOŠLO Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A VÝPADKU ELEKTŘINY DNE 1. DUBNA. 

     • KONZULTACE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM

      NABÍZÍME VÁM SLUŽBU ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA MGR. WITOLDA SZCZERBOWSKÉHO. KONTAKTOVAT JEJ MŮŽETE V OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁLEŽITOSTI ŠKOLNÍ ZRALOSTI TÝKAJÍCÍ SE NÁSTPU DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY. KONTAKTNÍ ADRESA JE: witold.szczerbowski@zspisek.cz

      UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A TERMÍN, KDY BYSTE SE CHTĚLI SEJÍT - PONDĚLÍ, STŘEDA OD 8:00 DO 15:00 HODIN. PAN SZCZERBOWSKI VÁM SCHŮZKU POTVRDÍ NEBO SE DOHODNETE NA JINÉM TERMMÍNU. 

       

     • Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

      Úplata za předškolní vzdlěávání v měsíci dubnu se odesílá na účet u Equa Bank pod vyriabilním symbolem přiděleným MŠ. Rodiče, kteří platí hotově se dohodnou s paní zástupkyní ředitleky školy na termínu předání hotovosti.

      Pokud nebude v měsící dubnu zahájen provoz v MŠ, budou tyto finanční prostředky využity na úplatu v měsíci červnu. 

     • PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

      Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PÍSKU DNE 1. 4. 2020 OD 7:30 DO 17:00 HODIN NEBUDE PROBÍHAT ONLINE VÝUKA A NA TENTO DEN BUDE UZAVŘENA KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY I PRO CIZÍ STRÁVNÍKY. 

       

       

     • OMEZENÍ PROVOZU NA ZŠ A MŠ PÍSEK

      OD PONDĚLÍ 23. 3. BUDE PROVOZ OMEZEN NA PONDĚLÍ A STŘEDU DO ODVOLÁNÍ

      VEDOUCÍ JÍDELNY OD 8:00 DO 12:00 HODIN. 

      SEKRETARIÁT OD 8:00 DO 15:00 HODIN. 

      SVOU PŘÍTOMNOST HLASTE U VCHODU ZVONKEM. 

      PROSÍME VSTUPUJTE S ROUŠKOU. 

      VÝUKA PROBÍHÁ POUZE ONLINE. 

       

     • VÝUKA ONLINE

      PROSBA

      Vážení rodiče!

      Děkujeme Vám, že se snažíte o co nejlepší komunikaci mezi učiteli a Vašimi dětmi. Pro všechny je to zcela nová situace, nikdy jsme online neučili. Velmi si ceníme Vašeho přístupu, kdy se snažíte udělat všechno pro to, aby se Vaše děti mohly spojit s učiteli třeba díky internetu Vašeho souseda/Vašich příbuzných. Od příštího týdne škola najede na omezený provoz - doporučení MŠMT. K dispozici Vám budeme na sekretariátu a v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hodin. 

      Ke komunikaci využíváme systém, Office 365 (Outlook a Teams) a Edupage. 

      Naší prioritou je se s dětmi setkávat online, poradit, když to bude třeba. Jsme Vám k dispozici v rámci rozvrhu hodin. 

      Učitelé tento týden tvoří skupiny pro své předměty, začínají komunikovat s dětmi i rodiči online, zkoušejí, jaký systém komunikace je pro obě strany nejlepší. Buďte prosím trpěliví a spolupracujte s mými kolegy při určování pravidel online výuky. 

      Chceme, aby děti měly nastavený režim podobný tomu, když chodí do školy. Takže ráno by měly vstávat tak, aby mohly pracovat na svých úkolech, komunikovat se svou učitelkou/s učitelem, číst si, možná budou mít i čas kouknout na Učí Telku. 

      Odpoledne se učitelé připravují na další den online výuky, proto bude komunikace možná v omezené míře. Pravidla pro odpolední komunikaci si nastavují učitelé. Po 16:00 hodině mají učitelé osobní volno.

      Kdybyste potřebovali poradit s technickými záležitostmmi online výuky, obracejte se na ředitelku školy lenka.samanova@zspisek.cz (změna hesla, připojení se k Teams...). 

      Společně to zvádneme! S přáním všeho dobrého

      Lenka Šamanová, ředitelka školy 

       

       

       

       

       

       

     • UČÍME ONLINE

      Učitelé ZŠ Písek se připravují na učení online, které bude spuštěno od úterý 17. 3. 2020.

      Zatím jste byli v kontaktu prostřednictvím Edupage. 

      Všechny děti mají také přístup k účtům na office.com.

      Pokud tento přístup nemáte, je potřeba se obrátit na třídní učitelku/třídního učitele, aby Vám přístupové údaje zaslali. Vytvoříme metodiku, jak pracovat v Teamsech. Děti se budou učit podle rozvrhu. Budou mít možnost vidětu učitelku/učitele pomocí kamery. 

      Výuka může probíhat i prostřednictvím mobilního telefonu, ale přístup k počítači je lepší. 

      Pokud někdo z žáků nemá možnost být online, je potřeba kontaktovat třídního učitele/třídní učitelku a domluvit se na způsobu předávání úkolů osobně, minimálně 1 x za týden. 

      Pokud máte připojení k internetu a nemáte počítač/tablet, můžeme Vám zapůjčit školní iPad nebo notebook na základě podpisu smlouvy o výpůjčce během pondělí nebo úterý od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy. Budete potřebovat připojení k internetu. Máme k dispozici 24 zařízení. 

      Budeme se učit podle rozvrhu. Bude záležet na učitelích, kolikrát za týden se s dětmi sejdou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 

      Všichni se to budeme učit používat, proto buďme trpěliví. 

      Děkujeme Vám za spolupráci.

      Vedení školy


     • Mimořádné opatření vlády


      Vláda vyhlásila další mimořádná opatření a od středy ruší docházku žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných                       a vysokých škol.      Prosíme, zvažte docházku Vašeho dítěte do mateřské školy a tuto skutečnost nahlaste neprodleně paní učitelce.      Děkujeme

     • Aktualizová informace KHS k epidemiologické situaci

      Informace_ke_koronaviru_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_v_MSK.pdf

      Prosím o přečtení aktuálních informací MSK.

      Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
      v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, Vám zasíláme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.
      V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje:
      1. Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech
      se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Ředitelům škol doporučujeme neúčast ve vzdělávání dětem, žákům a studentům omluvit.
      2. V návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje zrušit akce pro více než 500 lidí, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při organizaci školních akcí s větším počtem účastníků a účasti na nich, i když počet účastníků nebude dosahovat 500 osob.
      3. Doporučujeme nekonat veškeré školní akce v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy.
      4. Doporučujeme omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum.
      5. Doporučujeme zrušit či omezit pracovní cesty do rizikových oblastí a oblastí se zvýšeným výskytem nákazy.
      6. Doporučujeme u zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně. Za tímto účelem zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout práci z domu, dohodnout čerpání dovolené, pedagogickému pracovníkovi určit dobu čerpání volna k samostudiu, případně rozhodnout o dočasném nepřidělování práce zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.
      Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

      Informace školy:

      Pokud je Vaše dítě alergické na desinfekční gely, oznamte toto škole písemně - prostřednictvím žákovské knížky nebo elektronicky. 

       

      ZŮSTAŇME V KLIDU A MYJME SI RUCE ! 

     • ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

      VÁŽENÍ RODIČE, 

      V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE JSME ZAČALI POUŽÍVAT ELEKTRONICKOU TŘÍDNÍ KNIHU A POSTUPNĚ PŘECHÁZÍME NA ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU. UČITELÉ SE USNESLI, ŽE VE DRUHÉM POLOLETÍ BUDOU POUŽÍVAT ELEKTORNICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU VE VŠECH TŘÍDÁCH, KROMĚ PRVNÍ TŘÍDY. TAM BUDE DO KONCE ROKU JEŠTĚ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA PAPÍROVÁ. VĚŘÍM, ŽE SI POSTUPNĚ ZVYKÁTE NA TO, ŽE VÁS MOBILNÍ APLIKACE UPOZORŇUJE NA UDÁLOSTI, POCHVALY I PROHŘEŠKY VAŠICH DĚTÍ. VY, KDO JSTE JEŠTĚ NEOBJEVILI PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE VE SVÝCH E-MAILECH NEBO JSTE JE ZTRATITLI, NEOSTÝCHEJTE SE NAPSAT E-MAIL NA lenka.samanova@zspisek.cz S ŽÁDOSTÍ O VYGENEROVÁNÍ NOVÉHO HESLA. VYGENERUJEME NA POČKÁNÍ. 

      VAŠE DĚTI DOSTALY PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE PRO ŽÁKA VE ŠKOLE. 

      PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA WW.ZSPISEK.CZ 

      HODNĚ RADOSTNÝCH ZPRÁV Z EDUPAGE VÁM PŘEJE VEDENÍ ŠKOLY. 

       

     • POZVÁNKA NA KARNEVAL

      Vážení rodiče, přátelé školy, 
      v pátek 7. února ve 14:00 hodin pořádá školní družina za pomoci našich deváťáků školní karneval, na který Vás srdečně zveme. 
      Chceme Vás požádat o podporu v podobě malého dárku do tomboly pro děti (pastelky, hračky, stavebnice, hry...). Dárky můžete poslat po dětech, vyberou je třídní učitelky. 
      Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši návštěvu. 
      Vedení školy.

     • Tělocvična mimo provoz ve čtvrtek 30.1.

      Z důvodu konání školního kola sportovní soutěže Školní laťka bude ve čtvrtek 30.1. školní tělocvična mimo provoz. Třídy, které mají mít tělocvik, půjdou provádět sportovní aktivity ven. Prosím, abyste tomu přizpůsobili výběr oblečení pro děti v tento den. Děkujeme. 

     • Ukončení vyučování ve čtvrtek 30.1.2020

      Po rozdání výpisů vysvědčení bude ukončeno vyučování a to po 4.vyučovací hodině (v 11.35) pro 1.stupeň (1.-5.třída) a po 5.vyučovací hodině pro druhý stupeň (12.30). Všem žákům přejeme krásné pololetní prázdniny.

     • KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ

      Vážení rodiče a milí žáci, připomínám, že každé úterý v lednu od 14:00-15:30 jsou mé konzultační hodiny. Potřebujete-li pomoct s výběrem školy, s informacemi o přijímacím řízení, jsem zde pro Vás v kabinetě výchovného poradce a psychologa (nová budova, 2. patro).

      21. 1. 2020 budou žáci odevzdávat přihlášky "na nečisto", prosím pečlivě vyplňte Vaše aktuální kontaktní údaje (telefon a email). Tento den mě najdete v kabinetě v dílnách.​

      Mgr. Markéta Wiszczorová

     • PLES SRPD

      Čas letí jako bláznivý...a po roce se opět můžeme těšit na PLES SRPD, tentokrát ve znamení Valentýna! Jak jinak taky, když se koná v sobotu 15. 2. 2020. Těšit se můžete na bohatou tombolu, skvělou hudbu, chutnou večeři a pestrý kulturní program.

     • NOVÝ ROZVRH HODIN

      Do systému byl nahrán nový rozvrh z důvodu plavání na 1. stupni. 

      Všichni se řídíme rozvrhem v systému v Edupage, kde žáci vidí rozvrh aktuálního týdne. Neřešte sudý/lichý týden, může se v třídní knize lišit s kalendářním sudým/lichým týdnem.

      Děkujeme, že dohlížíte, jestli jsou vaše děti řádně připraveny na vyučování. 

      Těšíme se na Vás v novém roce!

     • Filmové dopoledne

      Na poslední pátek před Vánocemi jsme pro žáky 2.stupně připravili filmové dopoledne. Mohou si vybrat ze 7 filmů. Na filmy se budeme nejen dívat, ale také se o nich budeme bavit a dále je zužitkujeme v procesu vzdělávání a výchovy.

     • VELKÉ PŘESTÁVKY

      PROSÍME RODIČE, ABY DOHLÉDLI NA TO, JAK SE OBLÉKAJÍ DĚTI DO ŠKOLY.

      O VELKÝCH PŘESTÁVKÁCH CHODÍME VEN A NĚKTERÉ DĚTI JSOU OBLEČENY NEVHODNĚ. PŘI DNĚŠNÍCH TEPLOTÁCH DOPORUČUJEME I ČEPICE. 

      URČITĚ SE VŠICHNI SHODNEME, ŽE DĚTEM POBYT VENKU PROSPÍVÁ, MAJÍ ČAS SE PROTÁHNOUT, PROJÍT/PROBĚHNOUT SE. 

      POKUD JE VAŠE DÍTĚ PO NEMOCI, URČITĚ ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ, POKUD NÁS O TO PÍSEMNĚ POŽÁDÁTE. 

      DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI NA JEDNÉ VLNĚ A PODPORUJETE NAŠE AKTIVITY SMĚREM KE ZDRAVÉMU VÝVOJI VAŠICH DĚTÍ. 

     • Setkání s partnery Erasmus+ ve Španělsku

      Ve dnech 8.-13. 11. 2019 se tři učitelé naší školy zúčastnili prvního výjezdu pro pedagogy v rámci projektu Erasmus+ pod názvem LO-VE. Během dvou školních roků budou učitelé naší školy ve svých předmětech vymýšlet a realizovat aktivity, které se odehrají venku (LO- Learning Outdoors) a budou ověřovat a hodnotit aktivity připravené učiteli z partnerských škol. Kromě toho vyjedou žáci do partnerských zemí: Finska, Španělska a Portugalska, aby se tam setkali s dětmi z jiných škol, komunikovali v angličtině, naučili se spolupracovat v týmu a viděli, jak probíhá výuka u nich.

      Cílem prvního setkání ve španělské Málaze bylo seznámení se s kolegy z partnerských škol, dohodnutí se na dalších postupech, také jsme absolvovali řadu školení, například k projektovému vyučování či využívání ICT ve výuce. Měli jsme možnost navštívit výuku ve španělské bilingvní škole, která využívá právě projektové učení. Skvělou zprávou jistě je, že naše škola vyhrála v soutěži „O nejlepší logo.“ V rámci soutěže proběhla nejprve školní kola, z nich vzešly nejlepší tři práce. Závěrečný výběr z 18 log se odehrál mezi žáky španělské partnerské školy. Gratulujeme vítězům Lidákové Nikol, Návratové Beátě a Roženkové Nině a jejich vedoucí učitelce Mgr. Lucii Kalužové. Logo je nyní používáno pro všechny materiály vznikající v tomto projektu. Další mobilita se bude konat ve Finsku, kousek od Helsinek, a vycestuje pět našich žáků.

     • ČLENSKÁ SCHŮZE SRPD A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

      Výbor SRPD zve v úterý 19. 11. 2019 na členskou schůzi SRPD v 15:30 hodin.

      Program: 

      - čerpání rozpočtu v roce 2019

      - rozpočet na rok 2020

      - volba nového člena do výboru SRPD

      Diskuse. 

      Po schůzi budou pokračovat třídní schůzky.

      Prosíme rodiče 1. třídy a MŠ, aby se v co největším počtu účastnili pomoci na plese SRPD.

      Děkuje výbor SRPD a vedení školy. 

     • Organizace dohledu nad dětmi ve středu 6. 11.

      Na prvním stupni projevilo zájem o dohled nad dětmi 13 rodičů. Z důvodu zapojení většiny učitelů do stávky budou děti v době od 7:00 hodin do 15:00 pod dohledem paní učitelky Gabriely Szoloné v budově MŠ č. p. 60 (stará školka). Na oběd půjdou do školy, kde dohled nad dětmi převezmě pan Witold Szczerbowski. Dohled je zajištěn do 15:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem na lísteček napsaly, v kolik hodin jdou domů a jestli mohou jít samy. 

      Pokud byste měli zájem diskutovat na téma stávky, můžete přijít v době od 8:00 do 15:00 sborovny 2. stupně, kde Vám bude k dispozici stávkový výbor ve složení:

      Mgr. Petr Sikora

      Mgr. Libuše Kohutová

      Mgr. Lenka Minksová

       

     • STÁVKA

      Vzhledem k informacím ze strany vedení Českomoravského odborového svazu ve školství a pana předsedy odborové organizace na ZŠ a MŠ Písek Petra Sikory dávám na vědomí, že plánovaná stávka pracovníků ve škoství bude dne 6. listopadu celý den. 

      Počítejte prosím s omezeným provozem ve škole základní i mateřské. 

      Bližší informace k organizaci sdělím až poté, co se dovím jména pracovníků zapojených do stávky. 

      Pracovníci školství děkují za podporu ze strany veřejnosti. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy. 

      Vzhledem k různým informacím v médiích ohledně náplně práce učitele přikládám náplň práce učitele na ZŠ Písek. Pracovni_napln_ucitel.doc

       

     • PODPORA MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA NAŠÍ ŠKOLE

      na školní e-mail přišla zpráva:

      Ahoj všem,

      pozor nedůležité hlášení:

      Všichni žáci prvního i druhého stupně, necht’ se po velké přestávce shromáždí k nástupu ke hraní s čísly.

      Hraní proběhne od října do června v aplikaci Abaku.

      https://abaku.cz/abaku-liga-zs?tab=1

      Zahájení nového ročníku Abaku ligy: Zdar

      Vladimír Tesař
      S námi můžete počítat
       

      Díky zapojení naší školy do projektu OKAP, jsme získali licenci pro aplikaci hry ABAKU pro všechny žáky naší školy. Pokud chcete, aby děti trávily čas u počítače smysluplně, pak je tady možnost pomoci jim s přihlášením do aplikace pomocí přihlašovacích údajů, které dostanou od svých třídních učitelů. 

      Doporučujeme zapojit se do hry dětem od 3. třídy. 

      Věříme, že díky ABAKU budou mít děti rády matematiku zase o něco více. 

      více informací ZDE.

       

     • STÁVKOVÁ POHOTOVOST NA ZŠ A MŠ PÍSEK

      Vážení rodiče. Určitě víte z médií, že je spousta škol v celé republice včetně té naší zapojeno do stávokové pohotovosti. Dne 17. 10 proběhla schůzka vedení školy s výborem odborové organizace. 

      Cituji ze zápisu:

      "Na schůzi výboru odborové organizace a vedení školy bylo vedení školy informováno o počtu pracovníků, kteří se přihlásili k účasti na případné stávce. Stávkovou pohotovost odhlasovali členové odborové organizace
      předem metodou PER ROLAM a vedení školy bylo o tom neprodleně informováno panem předsedou
      OO prostřednictvím emailové zprávy a bylo navrhnuto a schváleno datum společné schůze.

      Byl stanoven stávkový výbor.

      Pan předseda se zavázal dodat nejpozději den předem případné stávky jmenný seznam pracovníků, kteří se do stávky zapojí, pokud bude stávka vyhlášena.
      Paní ředitelka vyslovila se stávkou souhlas a byla požádána o vyvěšení informace o stávkové
      pohotovosti na školní webové stránky."

      Podle seznamu zúčastněných rozhodneme, zda-li bude provoz v ZŠ a MŠ omezen nebo přerušen. 

      Informace vám sdělí pedagogičtí pracovníci. Sledujte prosím web školy. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • EDUPAGE

      Do elektronické matriky byly nahrány e-maily rodičů. Všichni rodiče by již měli mít propojení s elektronickým systémem školy. Doporučujeme stáhnou si aplikaci Edupage do mobilu a budete mít všechny zprávy týkající se života školy a vašich dětí ve škole ihned k dispozici. 

      Můžete také komunikovat se školou prostřednictvím funkce zprávy. 

      Můžete také děti omlouvat elektronicky. Budeme systém elektronických omluvenek zavádět po celý rok, v příštím roce již zrušíme papírové omluvenky. 

      Někteří učitelé již využívají elektronický systém pro komunikaci s žáky. Žáci od 5. ročníku ZŠ jsou postupně seznamováni se systémem. Mají ve školním účtu Office online založenu e-mailovou adresu, na které mají k dispozici úložište, které mohou využívat i z domu. 

      Žáci dostanou přihlašovací údaje, které si vlepí do ŽK.Takže také mohou začít využívat aplikaci Edupage naplno. 

      Jelikož se všichni učíme se systémem v Edupage pracovat, je možné, že se vám budou objevovat informace o známkách - pro systém hodnocení je letos stále směrodatná papírová žákovská knížka. 

      Budete-li mít problém se zobrazováním informací, propojením rodiče a dětí, využijte prosím email lenka.samanova@zspisek.cz, tam problém popište, budeme řešit ihned. 

      Děkuji za spolupráci. Lenka Šamanová, ředitelka školy

       

     • SBĚR ŽALUDŮ A KAŠTANŮ

      MINULÝ TÝDEN JSME VE ŠKOLE VYHLÁSILI TRADIČNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU ŽALUDŮ A KAŠTANŮ. LESNÍ PLODY MŮŽETE NOSIT RÁNO PŘED VYUČOVÁNÍM PANU ŠKOLNÍKOVI.

     • Přidávání kontaktů do Edupage

      Vážení rodiče. V loňském roce jsme zapisovali do systému vaše e-maily. Pokud jste nám je neposlali, nemohli jsme vás propojit se systémem. Nyní prosíme o trpělivost. Sbíráme opravené a doplněné seznamy od třídních učitelů, pak data vložíme do databáze a postupně budeme odesílat přihlašovací údaje všem, kteří zapsali do žákovské knížky svůj e-mail. 

      Se systémem omlouvání budete seznámeni na třídních schůzkách. Do té doby omlouvejte své děti běžným způsobem do žákovské knížky. 

      Ke komunikaci s učiteli můžete využívat e-mailové adresy ve tvaru "jméno.příjmení@zspisek.cz" anebo systém zpráv v Edupage (po přihlášení) anebo klasickou žákovskou knížku. 

      Nejrychlejší práce v systému je pomocí aplikace Edupage

      Děkujeme za trpělivost a spolupráci. 

     • ZMĚNY V UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ

      Od čtvrtku se učíme podle rozvrhu. Vzhledem k prodlouženým velkým přestávkám a zkrácené přestávce na oběd budou děti končit:

      po čtvrté vyučovací hodině v 11:35

      po páté vyučovací hodině ve 12:30

      po šesté vyučovací hodině 13:20

      po po osmé vyučovací hodině 14:35

      Během obědové 30 minutové přestávky žáci neopouštějí prostory budovy. 

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ

      PŘEDŠKOLÁCI BUDOU MÍT TŘÍDU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SOUČASNÉ DRUŽINOVÉ TŘÍDĚ. 

      RODIČŮM BUDOU POSKYTNUTY BLIŽŠÍ INFORMACE RÁNO PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY. 

      DĚTI Z LOGOPEDICKÉ TŘÍDY BUDOU CHODIT TAM, KAM BYLY ZVYKLÉ, DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. P. 60.

      DO ODVOLÁNÍ. 

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ

      ŠKOLA BUDE OTEVŘENÁ PRO ŽÁKY A SAMOZŘEJMĚ PRO RODIČE 2. ZÁŘÍ 2019 OD 7:25 HODIN. 

      VYUČOVÁNÍ ZAČNÁ V 7:45 HODIN. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 8:00 HODIN.

      ŽÁCI 1. TŘÍD PŮJDOU DO ŠKOLY VCHODEM BÝVALÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY. VCHOD VEPŘEDU VPRAVO DOLE.

      VYUČOVÁNÍ BUDE UKONČENO V 9:30 HODIN. 

      PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V KANCELÁŘI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

     • ZTRÁTY A NÁLEZY

      VE ŠKOLE MÁME SBÍRKU ZAPOMENUTÝCH PŘEZŮVEK, TENISEK, TRIČEK, TEPLÁKŮ, SVETRŮ BUND, BOT. POKUD NĚCO POSTRÁDÁTE, VYZVEDNĚTE SI VĚCI DO PÁTKU 6. 9. 2019. PAK BUDOU ODNESENY DO SBĚRNÉHO KONTEJNERU NA OBLEČENÍ A OBUV. JSME VÁM K DISPOZICI OD 8:00 DO 14:30 KAŽDÝ DEN. 

     • Nabídka zaměstnání

      Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace přijme asistenta pedagoga s úvazkem 0,5 od 1. 9. 2019. Žádosti o zaměstnání s životopisem posílejte na e-mail sekretariat@zspisek.cz, případně se dostavte osobně v čase od 8:00 do 14:00 na sekretariát školy od pondělí do pátku. 

     • ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

      OD PONDĚLÍ 24. 6. BUDE ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ. 

      PRVNÍ STUPEŇ DO 11:20 HODIN.

      DRUHÝ STUPEŇ DO 12:15 HODIN. 

      DRUŽINA BUDE V PROVOZU DO 16:00 HODIN. 

      VE ČTVRTEK 27. 6. BUDE DRUŽINA DO 14:00 HODIN. 

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO 28. 6. 2019

      Z DŮVODU DROBNÝCH OPRAV A S TÍM SOUVISEJÍCÍM STĚHOVÁNÍM PŘED PRÁZDNINAMI VYHLAŠUJI SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE ŘEDITELSKÉ VOLNO NA PÁTEK 28. 6. 

      ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BUDE UKONČEN VE ČTVRTEK 27. 6. 2019. ŽÁCI PŮJDOU Z DŮVODU BEZPEČNOSTI V RÁMCI KONCE ŠKOLNÍHO ROKU DO ŠKOLY TAKTO: 

      1. STUPEŇ - 8:00 - 9:00 OBĚD

      2. STUPEŇ - 8:30 - 9:30 OBĚD

      9. ROČNÍK - 9:00 - 10:00 OBĚD

      DĚTI ODDĚLENÍ SOVIČEK BUDOU TENTO DEN V BUDOUVĚ Č. P. 60.

      VÍCE INFORMACÍ U PANÍ VEDOUCÍ UČITELKY MŠ. 

      ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAČÍNÁ 2. ZÁŘÍ 2019.

      ŘEDITELKA ŠKOLY

     • Beseda s psycholožkou Mgr. B. Konderlovou

      Vážení,

      srdečně Vás zveme na besedu s psycholožkou Mgr. Barbarou Konderlovou, která se uskuteční dne 6.6.2019, od 16 hodiny v kinosále jablunkovské radnice. Tématem této besedy jsou "Základní potřeby dítěte". Dozvíte se jaké jsou základní potřeby, nutné pro zdravý vývoj dítěte z pohledu Pesso Boyden psychoterapie. Jak je vhodné naplňovat tyto potřeby, aby z dítěte vyrostl vyrovnaný dospělý. Jak být jako rodiče připraveni tyto potřeby naplňovat.

      Beseda je určena rodičům, pedagogům a všem, které toto téma zajímá. Přihlásit se můžete přes pozvánku, kterou najdete v příloze.

       

      6. 6. 2019  16:00 - 18:00

      Městský úřad Jablunkov

      Dukelská 144

      739 91 Jablunkov

     • HUGO THE GIANT BABY

      Žáci osmého ročníku zvou všechny příznivce komedií na prezentaci videa do ZŠ Písek. Těšíme se na Vaši účast. 

     • ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

      ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKOLE 4. DUBNA 2019 OD 12:30 HODIN DO 16:30 HODIN. NEZAPOMEŇTE S SEBOU VZÍT RODNÝ LIST DÍTĚTE. 

      PROSÍME RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, ABY SE ZAPSALIL DO HARMONOGRAMU V MATEŘSKÉ ŠKOLE - ZAJISTÍME TÍM HLADKÝ PRŮBĚH ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY.

     • OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 4. A 5. TŘÍD

      Díky dotačnímu programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základnních škol Moravskoslezského kraje vyrazili naši čtvrťáci a páťáci do Orlických hor. Všichni si to tu maximálně užíváme, dýcháme čerstvý vzduch, chodíme na procházky k přehradě Pastviny na řece Divoké Orlici, do solné jeskyně v Žamberku, včera jsme navštívili termální koupaliště a Muzeum výroby ručního papíru ve Velkých Losinách. Byli jsme v Muzeu krajky ve Vamberku. 

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100008425980990

     • Jsme na facebooku!

      Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy!

      Nově se budete moci setkávat s aktualitami na školní facebookové stránce. Postupně budeme přecházet na nové stránky, které byly spuštěny z důvodu přechodu na elektronickou třídní knihu a elektronickou komunikaci s rodiči. Pokud si budete chtít stáhnout některé materiály z původních webových stránek školy, máte ještě rok příležitost. V roce 2020 stránky zaniknou.

    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

      Je možné, že některé části stránky uvidíte pouze po přihlášení. Pokud jste heslo zapomněli, použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo" a zadejte Váš email. Pokud jste heslo ze školy ještě nedostali, vyčkejte prosím, dokud škola systém nezprovozní.
  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • reditelna.zsamspisek@gmail.com
   • +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie