• Pronájem tělocvičny a učeben

   • Tělocvična se pronajímá pouze pro sportovní účely. Veškeré výjimky při pronájmu tělocvičny i učeben jsou v kompetenci ředitele školy. Prioritou při výběru klientů je délka a množství pronájmů. Obecně mají přednost dlouhodobí nájemníci před kratšími pronájmy a před jednorázovými akcemi. Subjekty nabízející činnost dětem mají přednost ve výběru odpoledních hodin. Uvedené ceny jsou vždy za 60 minut pronájmu, platí se za každou započatou hodinu.

    Klienti budou vpuštěni do tělocvičny/učebny 10 minut před začátkem lekce, 15 minut po skončení lekce tělocvičnu/učebnu opouštějí. Uvedené ceny jsou předběžné a mohou se měnit, u jednorázových pronájmů se cena stanovuje smluvně, např. podle délky pronájmu, typu akce, …

    Učebny vybavené interaktivní tabulí nebo dataprojektorem se pronajímají bez možnosti využití tohoto zařízení.

    K pronájmu v naší ZŠ můžete využít (ceny jsou uvedeny za 1 hodinu pronájmu):

    tělocvična (cena180 Kč)
    - sál se značením pro volejbal, basketbal, florbal, sálový fotbal
    - příslušenství: koše, žebřiny, lavičky
    - zázemí: šatny, sprchy (využívání sprch se může zakázat z důvodu mimořádných opatření MZČR)

    učebna (cena 100,- Kč)
    - klasická třída s lavicemi, tabulí

    kuchyňka (cena 150,- Kč)
    - plně vybavená kuchyň (sporák, trouba, nádobí)

    Také žádáme všechny nájemce o zajištění dodržování interních regulí pro pohyb v učebnách a v tělocvičně ZŠ: 

    • přezouvání - sportovní obuv halová
    • mytí rukou + desinfekce
    • nevpuštění dětí s příznaky infekční choroby

    Při nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě o pronájmu si škola vyhrazuje právo po předchozím písemném upozornění pronájem bez náhrady ukončit.

    Žádosti o pronájem se vyřizují v ředitelně školy. Své požadavky konzultuje nejlépe v druhé polovině srpna, nejpozději však do poloviny září.

    Tel: 558 363 046,

    E-mail: sekretariat@zspisek.cz

     

    KALENDÁŘ 

    Pozor! V době školních prázdnin se tělocvična nepronajímá. 

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje