• Vize základní školy - VŠICHNI SPOLU

   Chceme být školou kde se děti, žáci, rodiče i všichni pracovníci školy cítí dobře. 

   Ve škole vytváříme takové podmínky, které rozvíjejí zdravý vývoj dětí a žáků i zaměstnanců a podporujeme rozvoj pozitivního přístupu ke škole a místu, kde žijeme. 

   Vzdělávání v naší škole je smysluplné, a proto žáky baví a nenudí. Rodičům garantujeme dobrou výchovu a vzdělání.

   Zaměstnancům umožňujeme seberealizaci a jejich rozvoj. 

   Systém vzdělávání je promyšlený, orientovaný na vzájemné sdílení nápadů mezi pedagogy uvnitř organizace i s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí.