• Výsledek hlasování žáků

   • Z hlasování, které probíhalo v minulém týdnu vyplývá, že většině žáků naší školy vyhovuje prezenční výuka, těší se na spolužáky i na své učitele. 
    Je tady ale i velká část žáků, pro které byla distanční výuka přínosná, získali spousty nových dovedností, které se jim jednou určitě budou hodit. 
    Uvidíme, co pro nás přichystá povánoční čas. každopádně si o prázdninách odpočineme, nabereme nové síly a v novém roce se znovu pustíme s chutí do práce :-) 


   • TEN STICKS

   • RUSKÉ SCHOVKY NEBO DŽEŠYŇČ PATYČKOV

   • Někdo taky zná jako ruské schovky neboli Dzešynč patyčkuv :-) 

    Hráli jsme to jako děti venku mezi paneláky na sídlišti nebo také na dvorku u stodoly. Téměř zapomenutá hra se dá hrát v přírodě nebo u školy. Hřiště a otevřené prostranství ji moc nesvědčí, je dobré mít možnost se někam, či za něco schovat. Počet hráčů není omezen. Kdo chce hrát, sebere někde za země klacíček. Kousek větvičky. Patnáct dvacet centimetrů dlouhou. Po našymypatyček“. To je vstupenka do hry. Patyčky všech hráčů se položí na prkno, které ke hře potřebujeme. Je to deska třeba metr dlouhá, deset, patnáct centimetrů široká. Ta se položí na poleno. Poleno je válec, podpírá desku uprostřed a vytvoří z ní nakloněnou rovinu. Takovou houpačku. Ta se jedním koncem dotýká země, druhý trčí do vzduchu. Na konci, který se dotýká země, jsou naskládané klacíčky. Deska se stává pikolou, tam se bude pikat. Jeden z hráčů je pikolík. Je hledačem ostatních. Je dobré předem určit, na jak velkém prostoru se bude hrát. Hra začíná tím, že jeden z hráčů prudce dupne na volný konec desky, čímž se klacíky rozletí do všech stran. Pikolík je má za úkol sebrat a položit na desku. Než se mu to podaří, hráči mají čas se schovat. Aby měli více času se pořádně schovat, může pikolík ještě počítat do deseti. Účelem hry je schovat se tak, aby pikolík hráče nenašel, popř., aby byl schovaný hráč u pikoly dříve než pikolík, který se jej snaží vyřadit ze hry pikáním. Ve chvíli, kdy je pikolík s klacíky a počítáním hotov, zvolá: „Už jdu!“ a začíná hledat. Když někoho uvidí, zapiká ho na pikolu: „Piki piki Vašek za lavičkou.“ Vypikaný hráč se přesune k pikole, ale hra pro něj ještě nekončí. Do hry jej může vrátit kdokoliv z hráčů, který je ve hře a který se snaží k pikole dostat rychleji než pikolík. Když se mu podaří doběhnout k pikole a není vypikán, dupnutím na desku rozhodí zbývající klacíky. Vypikaný hráč (hráči) utíká (utíkají) se znovu schovat. Hra končí až ve chvíli, kdy pikolík vypiká všechny hráče a na desce nezbude jediný klacík. Nová hra začíná střídáním pikolíků. Hráči se domluví, kdo jím bude, nabízí se možnost, že jím bude první vypikaný hráč z předcházející hry.

    Tuto hru jsme vybrali a zařadili do knihy, která vzniká jako soubor her, které se dají hrát venku a tvoří ji všechny partnerské školy našeho projektu Erasmus + LO-VE.      

  • BeFunky -  krystalky soli


  • Dobrovolný domácí úkol “Vypěstuj si krystalky soli” - osmá třída. 


    

   • MOTÝLI VE ŠKOLE

   • Do projektu BESKYDY POD LUPOU jsou již dva roky zapojeni manželé Minksovi, kteří spolupracují se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné. Učitelé  jezdí s dětmi na vzdělávací exkurze, které pro ně připravuje URSUS ve spolupráci s odborníky a učiteli z našeho regionu.

    V posledních týdnech mohli žáci naší školy díky projektu pozorovat přeměnu housenky babočky bodlákové v motýla. Housenek bylo více než třicet a po více než dvou týdnech se nám z kukel vylíhli dospělí motýli. Vývoj motýlů mohli sledovat žáci prvního stupně přímo ve třídě, ostatní žáci pak v prosklené skříni na chodbě prvního stupně v „motýlovníku“. Motýly jsme vypustili do „krčku“ mezi prvním a druhým stupněm, kde si je mohou prohlédnou všichni žáci naší školy. Vylíhlé babočky se staly příjemným zpestřením výuky na škole.


  • VRÁTILI JSME SE DO LAVIC

  •  

   V pondělí 25. května se páťáci vrátili zpět do školy. Proč se tak rozhodli, na co se těšili, co nového na ně čekalo a jak se po návratu cítili? To vše si můžete přečíst z jejich krátkých příspěvků.

        Bylo nám už smutno za kamarády a proto jsme 25.5. šli do školy. Nejvíce jsme se těšili na kamarády. Když jsme přišli do školy, nejdříve jsme si všimli trampolíny a houpaček a potěšilo nás to. Ve škole byly nově nabarvené chodby. V hodinách každý sedí v lavici sám, nechodíme do šatny a změnil se nám rozvrh. První školní den (po korona prázdninách) jsme se cítili zvláštně. Je to teď trochu horší, protože musíme nosit roušky a nemůžeme sedět spolu.

                                                                                                                  David a Jakub 

    

       Rozhodli jsme se jít do školy proto, že jsme chtěli vidět spolužáky a popovídat si s nimi a abychom se už učili normálně a ne online. Nejvíce jsme se těšili na kamarády těšili jsme se i na vyučování ve škole. První, co jsme si všimli byly nové houpačky a trampolína, potom jsme si všimli nově vymalované chodby a nakonec jsme si všimli nových krojů ve skříni na chodbě. Další, co bylo jiné byl vstup do školy. Před dveřmi stála paní učitelka se štítem a rouškou a vybírala papíry, které jsme přinesli z domu. Potom jsme se nepřevlíkali v šatnách, ale vzali jsme si papuče a přezuli jsme si boty a šli jsme do třídy. Před třídou jsme položili boty na zem a pak jsme šli dovnitř. Vyučování začalo v osm hodin paní učitelka přišla v ochranném štítu potom nám rozdala rozvrh hodin, vytvořili jsme pravidla. Měli jsme i půlhodinovou přestávku venku. Druhou hodinu byla matematika a potom jsme šli na oběd. Museli jsme udržovat rozestupy jeden a půl metru a na obědě jsme museli být jen po jedné třídě a posouvat se po značkách. To bylo vše nové. Byla to neobvyklá změna a cítili jsme se velmi divně.

                                                                                                         Patrik, Marek 

    

      Těšily jsme se na spolužáky a překvapivě taky i na školu. Těšily jsme se na naše kamarádky.

   Všimly jsme si jako prvního hřiště, byly tam houpačky a taky trampolína a už jsme se těšily až se budeme spolu houpat. Byly jsme z toho nadšené a potěšilo nás to. Ve škole je taky hezky vymalováno. Sedíme každý zvlášť, to se nám líbilo víc před tím to sezení spolu.

   Cítily jsme se trochu divně, ale taky nadšeně, že vidíme kamarády. Je to dobré, že můžeme být spolu, lepší než on-line.

                                                                                                              Barbora a Natálie 

    

        25.května jsme se rozhodly nastoupit do školy, protože nás to doma už nebavilo. Nejvíce jsme se těšily do školy na spolužáky a na nové houpačky, které jsme viděly už dříve. Jako první jsme si všimly dezinfekcí na zahradě i na chodbách a že máme vymalováno na chodbě. Hodně nás to potěšilo. O velké přestávce jsme si všimly v záhonech borůvek a jahod. Byly moc dobré. Ve škole na nás čekaly nové pravidla. Cítili jsme se lépe společně než na on-line hodinách. V prvních okamžicích jsme byli šťastní, že po dlouhé době vidíme své spolužáky. Je to jiné než doma, protože se učíme živě a chodíme ven na velké přestávky.

                                                                                                       Barbora a Aneta 

        Rozhodli jsme se, že nastoupíme do školy, protože jsme se těšili, až budeme s kamarády. 

   Všimli jsme si, že je vymalovaná chodba a potěšilo nás to. Vypadalo to pěkně. Venku je i trampolína a houpačky. Zpočátku jsme se cítili ve škole divně. Musíme dodržovat pravidla. Je

   to tady zajímavé. Ale jsme rádi že jsme ve škole.

    

                                                                                                                            Viktor a Marek 

    

    

   Doma už nás to nebavilo, a proto jsme se rozhodli, že nastoupíme do školy. Těšili jsme se na kamarády, (Vojta) hlavně na Dominika. Musíme sedět každý sám. Když jsme přišli do školy tak jsme si všimli štítů na hlavě učitelů. Učení je rozděleno na dva bloky a mezi nimi chodíme ven. Taky jsme si všimli nově vymalované chodby. když jsme přišli do školy tak jsme byli udivení.  Neuměli jsme si to představit.

                                                                                                                                    Vojta a Dominik 

    

        Do školy jsme se vrátily 25.5.2020. Už jsme se doma nudily. Těšily jsme se na kamarády. Hlavně jsme si všimli nových houpaček. Velmi nás to potěšilo. Rády se na ně chodíme houpat. Ve škole nás čekalo hodně zábavy. Cítily jsme úlevu, je to velký rozdíl od on-line výuky.

    

                                                                                                         Anežka a Tereza 

  • REKLAMA

  • téma nejen na hodiny mediální výchovy

        V rámci předmětu mediální výchova se páťáci vrhli na téma Reklama. Seznámili jsme se s jejím účelem a funkcí, ale také nástrahami. Shlédli jsme několik reklam a hledali v nich jednotlivé znaky. Žáci jsou tedy schopni určit pravdivost reklamy a informací v ní uvedených, poznat její výhodnost či nevýhodnost a porovnávat s jinými zdroji informací. 

       V rámci mezipředmětových vztahů jsme se učili o tomto širokém tématu i v hodinách českého jazyka. Seznámili jsme se s tím, co vše reklama obsahuje a žáci si připravili texty pro své reklamní spoty. V hodinách výtvarné výchovy zpracovali výtvarný námět, který doplnili o text v českém jazyce a v hodině mediální výchovy pak natočili krátký reklamní spot na iPad. Jeho cílem bylo uvést na trh nový produkt, který by lidem usnadnil život.

         A jelikož fantazii dětí se meze nekladou, vznikly reklamy na masýrující a hřející papuče pro relax a odpočinek, kouzelné pero, které píše samo to, co mu nadiktujete, mobilem ovládaný stůl přemísťující předměty bez potřeby síly člověka nebo roboruku, která udělá veškeré domácí práce za vás. Jedna skupinka dokonce zpestřila hodinu i reklamní znělkou.  No uznejte sami, že jejich nápady byly vskutku velmi dobré a určitě bychom je plně využili.

        Výsledkem celého snažení byla nástěnka s důležitými informacemi, které jsme se během probírání tohoto učiva dozvěděli.

    

                                                                                                                                           Mgr. Martina Stonawská

    

    

  • ERASMUS +

  • V roce 2019 získala naše škola grant na projekt "Learning Outdoors - Vivid Exploration" v rámci programu Erasmus+ Klíčová aktivita 2: Partnerství škol. Díky podpoře naši žáci a učitelé spolupracují s partnerskými školami ze Španělska, Finska, Portugalska, Slovenska a Chorvatska. Celková výše grantu může být až 28 974 € pro naši školu. 

   Během dvou školních roků učitelé naší školy ve svých předmětech připravují
   a realizují aktivity, které se odehrávají venku (LO-Learning Outdoors). Kromě svých aktivit také aplikují aktivity připravené učiteli z partnerských škol. Projekt zahrnuje také výjezdy pro žáky do Finska, Španělska a Portugalska, aby se tam setkali
   s dětmi z jiných škol, komunikovali v angličtině, naučili se spolupracovat v týmu
   a viděli, jak probíhá výuka u nich.

    

   Ve dnech 8.- 13. 11. 2019 se tři učitelé písecké školy zúčastnili prvního výjezdu pro pedagogy. Cílem prvního setkání ve španělské Malaze bylo seznámení se s kolegy
   z partnerských škol, dohodnutí se na dalších postupech, absolvování řady školení, například k projektovému vyučování či využívání ICT ve výuce. Učitelé měli rovněž možnost navštívit výuku ve španělské bilingvní škole, která využívá právě projektové učení. Skvělou zprávou jistě je, že naše škola vyhrála v soutěži „O nejlepší logo.“ Nejprve proběhlo školní kolo, ze kterého vzešly tři nejlepší práce. Závěrečný výběr z 18 log měli na starosti žáci španělské partnerské školy. Vítězné logo vzniklo pod vedením Mgr. Lucie Kalužové a autorkami jsou žákyně: Nikol Lidáková, Beáta Návratová a Nina Roženková. Logo se používá pro všechny materiály vznikající
   v tomto projektu.

   Vítězné logo

   Mobilita pro učitele v Malaze

    

   V průběhu projektu se stále učíme nové věci a získáváme praktické dovednosti - žáci i učitelé. Před druhým výjezdem se ve škole uskutečnil workshop fotografování. Děti se učily fotografovat krajinu a přírodu na svých chytrých telefonech. Dozvěděly se, co je to zlatý řez, jak udělat krásnou fotku se zajímavou atmosférou. Po teoretické části se šlo hned fotit a pak ze zimy zahřát se do teplé učebny výtvarné výchovy, kde žáci mohli s odborníkem rozebrat, jak se jim povedlo převést teorii do praxe. Kurz vedl fotograf a učitel z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, Mgr. Michal Popieluch. Workshopu se také zúčastnila skupina 15 žáků z naší partnerské školy ZŠ Nábrežná Kysuckého Nového Města.

   Workshop fotografování

    

   Tyto nové dovednosti pět žáků uplatnilo hned v lednu během mobility ve Finsku
   ve městě Kirkkunuomi, které se nachází asi 50 km od hlavního města Helsinek.

   V rámci projektu jsme se účastnili mnoha velice zajímavých workshopů. Navštívili jsme přírodovědné centrum, dva národní parky, krmili jsme soby, seznámili jsme se nejen s geomorfologií, ale i rostlinstvem a zvířenou této krásné severské země. Aktivity probíhaly i v jejích nové moderní škole, kde si žáci vyzkoušeli speciální 3D brýle a učili Lego roboty plnit jejich instrukce. V hodině hudební výchovy si žáci mohli vyzkoušet hru na národní hudební nástroj - kantele. Nemohli jsme samozřejmě vynechat prohlídku hlavního města s nádhernou knihovnou, národní galerií
   a zajímavými kostely.

   Tato mobilita byla pro žáky přínosná i v tom, že byli ubytováni v rodinách, kde si nejen procvičovali své znalosti angličtiny, ale mohli alespoň trochu poznat skutečný život v této zemi.

    

   Mezitím učitelé připravovali aktivity týkající se učení venku. Pro tělesnou výchovu byly připraveny a provedeny dvě aktivity, které byly realizovány s žáky druhého stupně. První aktivita s názvem “Piškvorky” byla zaměřena na týmovou spolupráci, logické myšlení a vytrvalost. Druhá aktivita “Dřevěné tyče” se zaměřovala na soustředění se, postřeh a rychlost. V hodině přírodopisu poznávali žáci zástupce našich dřevin
   v okolí školy a na školní naučné stezce s pomocí mobilní aplikace PlantNet. V rámci matematiky byly zrealizovány dvě outdoorové aktivity pro žáky 6. a 8. ročníku, mladší žáci měřili různé geometrické tvary s využitím iPadů, starší žáci aplikovali nabyté znalosti z geometrie při výpočtu objemu a povrchu reálných objektů v okolí školy.
   V hodinách anglického jazyka vyrazili žáci 6. ročníku ven prozkoumat naši obec, orientovali se podle anglického popisu předem naplánované trasy. 

    

   V první polovině března se uskutečnila další mobilita pro učitele, tentokrát v Chorvatsku. Vesnice Zlatar Bistrica se nachází asi 50km od Zagrebu. Chorvaté jsou známí svou pohostinností a přátelským přístupem, a tak se setkání, přestože už bylo v době téměř koronavirové, neslo ve velmi příjemném duchu. Náplní setkání byl rozvoj ICT dovedností se zaměřením na e-Twinning, ale také zhodnocení dosavadního průběhu projektu a plánování dalšího postupu. To bylo poměrně těžké, protože jsme vlastně nikdo nevěděli, co nás čeká. Bylo jen jasné, že se plánovaná mobilita žáků v Portugalsku bude muset posunout. Ale na kdy?

   I přesto jsme v kontaktu i nadále. Místo plánované implementace aktivit venku trávíme většinu času u počítačů. V pátek 15.5. si naši žáci volali s finskými kamarády přes Google Meet a mluvili o volném čase, svých zemích, místech kde bydlí i o výuce na dálku.

   Všichni doufáme, že na podzim se rozběhne běžný školní rok a my budeme moci pokračovat v plánovaných aktivitách. Výsledkem projektu by mimo jiné měla být sbírka téměř stovky venkovních aktivit, která může inspirovat mnoho dalších učitelů, protože výuka venku je zábava!

   • CHODÍME DO ŠKOLY RÁDI

   • V letošním školním roce naše škola čerpala dotaci z  programu pod názvem „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“   na preventivní projekt „Chodíme do školy rádi“. Podařilo se rozjet činnost Školního parlamentu a realizovat naplánované preventivní aktivity pro žáky i rodiče. V novém školním roce bychom rádi v těchto aktivitách pokračovali, a proto jsme připravili a podali novou žádost na MSK k projektu „Chodíme do školy rádi II“.

   • UČÍME SE VENKU

   •  

    Naše škola tento rok zavedla půlhodinové přestávky venku.

    K čemu je to dobré?

    Děti to venku baví, protože:

    POBYT VENKU

    -zlepšuje vzdělávací výsledky

    -podporuje zdraví

    -roste motivace žáků po vědění

    -časem ubývá kázeňských přestupků

    -čistíme si hlavu

    -jsme méně unavení

    -pomáhá nám rozvíjet osobnost

    -lehce se odreagujeme

    - vnímáme všemi smysly

    -zlepšujeme si motoriku

    -snižujeme riziko nadváhy a krátkozrakosti

    Hra v přírodě a s přírodními materiály skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte.

    Blízkost přírody i pouhý výhled na přírodu nebo přítomnost pokojové zeleně pomáhají lépe pracovat se stresem, úzkostí či depresí.

 • ŠKOLNÍ BLOG

   • Mediální výchova na naší škole
   • Na naší škole jsme ve školním roce 2019/2020 začali vyučovat předmět mediální výchova. S žáky se vyučující dohodli, že budou pravidelně přispívat do školního bogu. Těšte se na příspěvky žáků z hodin mediální výchovy a z činnosti parlamentu naší školy. 

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • reditelna.zsamspisek@gmail.com
   • +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje