• Novinky

     • HURÁ, PRÁZDNINY!

      Dnes jsme rozdali poslední vysvědčení. Dětem začnou prázdniny v pondělí, učitelům až ve středu. V pondělí a úterý budeme tvořit vizi školy. Společně si určíme, kterým směrem se chceme jako škola ubírat. Velmi nám záleží na tom, aby se na tvorbě vize školy podíleli i zákonní zástupci a žáci naší školy. Všichni jsme si v době koronavirové vyzkoušeli, že nám spolupráce jde výborně a těšíme se, že na ni navážeme 1. září, kdy děti přijdou opět do školy. Děkuji všem, kteří naši školu podporovali a zapojili se do společných aktivit. Přeji našim absolventům bezproblémový start na nové škole, všem pedagogům, aby načerpali nové síly na další školní rok a všem společně pevné zdraví a mnoho zážitků z prázdnin.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ZMĚNA - UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

      PROTOŽE MŠMT UMOŽNILO ŽÁKŮM SE SEJÍT NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU V CELÝCH SKUPINÁCH PODLE TŘÍD, ŠKOLNÍ ROK UKONČÍME PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ JSME PŘIZPŮSOBILI JIŽ PROBÍHAJÍCÍM MOŽNSTEM DOCHÁZKY DO ŠKOLY: 

      STŘEDA 24. 6.: 6.A, 6.B - 8:00 - 9:00 hodin

      STŘEDA : 8. A, 8.B - 8:30 - 9:30

      ČTVRTEK 25. 6.: 9.A, 9.B - 8:00 - 9:00

      ČTVRTEK: 7. TŘÍDA - 8:30 - 9:30

      PÁTEK 26. 6.: 1. stupeń - 8:00 - 9:00

      PROSÍME ŽÁKY, ABY SI ZE ŠATNY ŠKOLY ODNESLI ZAPOMENUTÉ MIKINY, ČEPICE, CVIČEBNÍ ÚBORY. 

      ŠATNY BUDEME VYKLÍZET A NEVYZVEDNUTÉ VĚCI SE BĚHEM ČERVENCE VYHODÍ. 

      Žáci, kteří přijdou poprvé do školy musí mít podepsané čestné prohlášení. 

      Pokud si vysvědčení nevyznednou žáci v daném termínu, vyzvednou jim je zákonní zástupci v úřednich dnech pondělí a středa od 8:00 do 15:00 na sekretariátu školy. 

      V pátek 26. 6. bude oběd pouze pro žáky, kteří zůstávají v družině, která bude tento den do 14:00 hodin. 

       

       

       

     • RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

      VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

      Seznam potřeb k zakoupení:

      • tuhé lepidlo
      • nůžky
      • složka na písmena
      • tužka č. 2, 2 ks
      • guma
      • pastelky
      • omyvatelný ubrus na lavici
      • pracovní oděv do Vv (stačí starší košile nebo tričko)
      • cvičební úbor (tričko, tepláky, mikina, sportovní obuv
       se světlou podrážkou)
      • přezůvky v pytlíku
      • vše dětem podepište

      Nekupujte pevné složky na sešity velikost A4. Dostali jsme je z projektu Ovoce do škol.

      Učebnice a pracovní sešity dostanou žáci od obce (700 Kč na žáka) a ze státního rozpočtu (200 Kč).

     • Organizační pokyny pro 2. stupeň

      Od 8.6.2020 budou mít žáci 2. st. možnost setkat se se svými spolužáky a třídními učiteli dle přiloženého harmonogramu. Stále je třeba dodržovat hygienické pokyny týkající se velikosti skupin. Třídní učitelé rozdělí třídy na dvě skupiny (max.15 žáků) a každá bude začínat v jiný čas. Prosíme, abyste toto rozdělení dodržovali. Žák musí přinést čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci na první setkání, kterého se zúčastní. V průběhu prvního týdne budou probíhat socializační aktivity ve skupině, druhý týden (od 15.6.) budou žáci odevzdávat učebnice, ve třetím týdnu dostanou učebnice pro další školní rok. Kromě toho se žáci budou moci objednat na konzultaci přes Edupage/Teams ke svým učitelům za účelem dovysvětlení učiva či upřesnění známky na vysvědčení. Účast je sice stále dobrovolná, nicméně prosíme všechny žáky a jejich rodiče, aby se školou spolupracovali v záležitostech jako je odevzdávání učebnic, protože ovlivní i další školní rok. Pokud vám nevyhovují časy pro setkání se třídou, samozřejmě se můžete domluvit s třídním učitelem na konzultaci. Je potřeba vyklidit žákovské věci ze školy, aby mohl proběhnout úklid. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výuku, ale o krátkodobé konzultace, nebudou mít žáci drhého stupně možnost se přihlásit od 8. 6. na oběd. Věříme, že žáci se rádi uvidí se svými spolužáky i učiteli. Škola je pro vás otevřena a my se na vás těšíme. 

      Informace o předávání vysvědčení se budou odvíjet od pokynů MŠMT. 

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

       

       

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
    • sekretariat@zspisek.cz
    • 75026937
    • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
    • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
    • lenka.samanova@zspisek.cz
    • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
    • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
    • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
    • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
    • +420 558 669 037 - předškoláci
    • +420 739 636 466 +420 558 363 036
    • q8zmgiu
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje