• Novinky

     • VRACENÍ TECHNIKY DO ŠKOLY (iPady, notebooky)

      Vážení zákonní zástupci, pro navrácení techniky do školy jsme vyhradili pondělí a úterý 24. a 25. května od 7:00 do 16:00 hodin. Abyste nemuseli čekat ve frontě, vytvořili jsme pro vás rezervační systém, který najdete v poště na EduPage. 

      Vedení školy

     • NOVINKY, TÝKAJÍCÍ SE NÁVRATU VŠECH DĚTÍ DO ŠKOLY

      1. Před tělesnou výchovovou se žáci mohou převlékat v šatnách (platí zákaz sprchování). 

      2. Mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.

      3. Nevyžaduje se testování ani u osob, které mají 3 týdny (21 dnů) od prvního očkování. 

      Dodatecne_informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_24.5.2021.pdf

     • NÁVRAT VŠECH ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021

      V návaznosti na novelizovaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů a k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021, se od pondělí 24. 5. 2021 vrací naše škola s drobnými omezeními k běžnému provozu.

      Osobní přítomnost ve škole je umožněna všem žákům bez rotací, distanční výuka končí. Nově se můžeme vrátit také k prezenční výuce tělesné výchovy v tělocvičně i venku. Pořád platí zákaz používání šaten a sprch, pro převlékání do cvičebního úboru se budou žáci řídit instrukcemi vyučujících.

      Podmínkou osobní účasti žáků na vzdělávání je absolvování preventivního antigenního testování na Covid- 19 s frekvencí jedenkrát týdně, vždy v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu, a nošení ochrany dýchacích cest.

      Výuka se bude řídit rozvrhem, který prošel poslední publikovanou aktualizací 10. 5. 2021.

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Vedení školy

       

      V Písku, 20. 5. 2021

       

      MSMT_od_24._5._2021.pdf

     • ŠKOLNÍ DRUŽINA

      ŠKOLNÍ DRUŽINA FUNGUJE JAKO PŘED DISTANČNÍ VÝUKOU.

      RANNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY ZAPSANÉ ŽÁKY OD 6:30 HODIN. 

      ODPOLEDNÍ DRUŽINA VE DVOU ODDĚLENÍCH. 

     • ZÁPISOVÝ LÍSTEK - SDĚLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE O PŘIJETÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

      Vážení rodiče, milí žáci,

      V příloze máte vzor k vyplnění zápisového lístku, který musíte doručit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy škola zveřejní, že je Vaše dítě na školu přijato. Tuto informaci střední školy neposílají písemně!

       

      V případě nepřijetí počkáte, až dostanete dopis s informací o nepřijetí Vašeho dítěte, pak do tří pracovních dnů musíte písemně podat Žádost o odvolání proti nepřijetí. Žádost o odvolání podávají rodiče žáků, ne základní škola. Některé střední školy mají své formuláře pro tuto žádost.

      Zde je nápověda, jak napsat Žádost:

      Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí │Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

       

      Vzor:

       

      Název školy

       a její adresa

      (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

                                                                                                                                                          Datum

      Odvolání proti nepřijetí ke studiu

      Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).

      (Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem…apod.)

      podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

      jméno zákonného zástupce nezletilého žáka

       

      Vaše Adresa

       

      Markéta Wiszczorová

     • OMEZENÍ PROVOZU V MŠ O PRÁZDNINÁCH

      V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVENCE OMEZEN PROVOZ Z DŮVODU REKONSTRUKCE A MALOVÁNÍ V OBJEKTU Č. P. 60 POUZE NA NOVOU BUDOVU - KAPACITA 34 DĚTÍ. 

      V OBDOBÍ SRPNA JE MŠ UZAVŘENA Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A REALIZACÍ ÚDRŽBY BUDOVY. 

      DĚTI, KTERÉ SE NEÚČASTNÍ DOCHÁZKY DO MŠ V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC A SRPEN), JSOU OD PLACENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSVOBOZENY.

      VEDENÍ ŠKOLY

     • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

      Termín konání řádných voleb do školské rady: pondělí 7. června 2021

      Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ BUDE URNA UMÍSTĚNA VE VESTIBULU NOVÉ BUDOVY ŠKOLY

      Zákonní zástupci nezletilých žáků volí od 7:00 do 17:00 hodin.

      Pedagogičtí pracovníci volí v kanceláři školy v době od 7.00 do 15.00 hodin.

       

      ŠKOLSKÁ RADA - ŠKOLSKÝ ZÁKON - § 167, § 168

       

      Do školské rady může být zvolen každý zákonný zástupce žáka s čistým trestním rejstříkem a žákem na naší škole.

      Seznam kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce obce nejpozději 20. 5. 2021.

      Členové volební komise jsou:

      Předsedkyně: Ing. Miroslava Kufová

      Zapisovatelka: Mgr. Šárka Vodradová

      Člen: Mgr. Ing. Tatiana Mutinová

     • ROTAČNÍ VÝUKA UŽ I PRO ŽÁKY II. STUPNĚ OD 10. 5. 2021, NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ OD 10. 5. BEZ OMEZENÍ

      V souladu s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 ze dne 4. 5. 2021 zahajuje i naše škola v pondělí 10. 5. 2021 rotační výuku žáků II. stupně.

       

      Prezenční výuka žáků II. stupně je nastavena následovně:

      Lichý kalendářní (školní) týden se prezenčně vyučuje VII. A, VII. B a IX. B.

      Sudý kalendářní (školní) týden se prezenčně vyučuje VI. A, VI. B, VIII. třída a IX. A.

      10. 5. 2021 začínáme lichým kalendářním (školním) týdnem.

       

      Testování na Covid-19

      Pro žáky II. stupně, kteří budou ve škole, je prozatím nastavena frekvence testování dvakrát týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek), případně v první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Pro potřebu testování bude škola pro naše žáky v pondělí a ve čtvrtek otevřena od 7:15 h.

      Zároveň se na tyto žáky vztahuje povinnost chránit si ve vnitřních prostorách školy dýchací cesty (ústa a nos) ochrannými prostředky.

       

      Prezenční výuka žáků I. stupně zůstává v nastavených rotacích beze změn s frekvencí testování jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu.

       

      Děti v MŠ bez testování. 

       

      Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že společnými silami vše zvládneme.

      Vedení školy

      Informace pro skoly a skolska zařízení 6. 5. 2021.PDF

      Navrat_deti_do_skol(1).pptx - doplněné aktuální údaje.

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
    • +420558363046
    • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
    • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
    • 75026937
    • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
    • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
    • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
    • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
    • +420 558 669 037 - předškoláci
    • +420 739 636 466 +420 558 363 036
    • q8zmgiu
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje