• Novinky

     • VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE EDUPAGE

      Žádáme zákonné zástupce, aby si stáhli do svých telefonů aplikaci Edupage a pomocí přihlašovacích údajů, které jim přišly na e-mail, se k ní přihlásili. Pokud již přihlašovací údaje neznáte, můžete si je obnovit přes počítač (neznám přihlašovací jméno  nebo heslo). Je to nejrychlejší způsob, jak Vám můžeme zaslat důležitou informaci ze školy. Pokud odesíláme zprávy zákonným zástupcům bez aplikace, musí systém přesměřovat zprávu do e-mailu a tyto zprávy se často ztratí mezi nepřečtenými e-maily. 

      Budete-li potřebovat pomoci s nastavením aplikace, zastavte se v ředitelně. 

      Děkujeme všem za spolupráci. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • TRASOVÁNÍ KONTAKTŮ VE ŠKOLE

      Vážení zákonní zástupci.

      Při testování ve škole máme pravidelně několik pozitivních výsledků antigenních testů. Tyto výsledky ihned odesíláme do centra, ze kterého Vás pak pracovníci hygieny informují o dalším postupu prostřednictvím SMS.

      Souběžne nám přicházejí do školy informace o pozitivních výsledcích PCR testování našich žáků. Jsme povinni trasovat kontakty s těmito žáky v termínech, které nám sdělí pracovníci hygieny. Protože dochází k prodlevám i několik dní, než se kontakty vytrasují, je možné, že Vám přijdou souběžně dvě pozvánky na PCR testování (pozitivita antigenního testu a kontakt s pozitivně testovaným PCR testem). 

      Děkujeme za Vaši spolupráci. Máte-li další dotazy, obracejte se na sekretariát nebo vedení školy. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE OD 3. LEDNA

      - v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni

      - dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

      - nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci ▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

      - testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů

      - testování se netýká dětí v MŠ

      PODROBNÉ INFORMACE 

      priloha_982678784_0_1221_testovani_letak_pro_rodice_A4.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
    • +420558363046
    • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
    • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
    • 75026937
    • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
    • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
    • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
    • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
    • +420 558 669 037 - předškoláci
    • +420 739 636 466 +420 558 363 036
    • q8zmgiu
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje