• Novinky

     • POZVÁNKA - INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

      Vážení a milí rodiče,

      srdečně vás zveme na informativní třídní schůzku rodičů budoucích žáků 1. třídy, která se bude konat v úterý 6.6.2023 v 16:30 v prostorách stávající 1. třídy (stará budova ZŠ, přízemí vedle školní družiny – vchod u altánku na školním hřišti).

      Program:

      1. Představení třídního učitele/učitelky
      2. Učební a pracovní pomůcky
      3. Školní družina
      4. Školní jídelna

      Předem děkujeme za spolupráci.

      Mgr. Ing. Táňa Mutinová, v. r.

              (zástupkyně ŘŠ)

      V Písku, 25. 5. 2023

     • AKCE PRO RODIČE, ŽÁKY, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÁTELE ŠKOLY

      Sto jarních kilometrů

      100 kilometrů za 100 minut! To jako vážně? Kde? V Písku! Kdy? V pondělí 8. května. Přijďte společně překonat 100 jarních kilometrů! Můžete běžet, jít pěšky, jet na kole, klidně s kočárkem, celou rodinou i se psem. Věk účastníků není omezen. Akce je určena pro předškoláky, školáky, rodiče, babičky, dědečky, strýčky, tetičky, prostě všechny lidičky, známé i kamarádičky. Start i cíl bude v areálu občerstvení U Janka v čase od 9 do 10,40 hodin. V rozmezí těchto 100 minut se bude počítat každé kolečko, které účastníci obejdou, oběhnou či objedou na kole. Okruh okolo řeky Olše přes jeden most tam a přes druhý most zpátky je dlouhý 750 metrů. Kolečka se sčítají, takže je jich povoleno a vítáno obkroužit více, třeba s přestávkou na kofolu U Janka. Není to závod v rychlosti, zdolávat se nebude čas, ale celková vzdálenost. Pořadatelé ze žákovského parlamentu ZŠ a MŠ Písek jsou zvědaví, zda se po sečtení všech překonaných okruhů můžeme přiblížit k metě magické stovky kiláčků a za účast slibují každému z účastníků památeční medaili.

      Doporučujeme ke čtení ještě pravidla akce:

      Účast je dobrovolná a je na vlastní riziko. Ohleduplnost je na místě. Věk účastníků není omezen. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jej jejím sledováním. Z akce mohou být pořízené a zveřejněné fotografie pro účely propagace akce. Není stanoven limit pro překonání jednoho okruhu. Na startu obdrží účastníci žeton, který v cíli odevzdají pořadatelům. Platí, že jedno kolečko je jeden žeton. Po skončení akce pořadatelé odevzdané žetony sečtou a na webu a FB školy zveřejní celkovou překonanou vzdálenost. Je možná i účast se psem, který však musí být na vodítku. Pokud by počasí bylo pod psa, akce se neuskuteční a odloží se.

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
    • +420558363046
    • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
    • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
    • 75026937
    • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
    • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
    • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
    • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
    • +420 558 669 037 - předškoláci
    • +420 739 636 466 +420 558 363 036
    • q8zmgiu
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje