• Novinky

     • KARANTÉNA VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ A ŽABEK V MŠ

      Z důvodu karantény pedagogických pracovníků a většiny dětí ve třídě Motýlků a Žabek po projednání s KHS Ostrava a zřizovatelem uzavírám tyto třídy od 29. 11. do 3. 12. 2021.

      Žádáme zákonné zástupce, kteří chtějí umístit dítě v tomto termínu do MŠ a prodělalo onemocnění Covid-19, aby donesli při vstupu do MŠ potvrzení o pozitivním testu PCR starší 14 dní, ne starší 180 dní (potvrzení dětského lékaře nebo ze systému UZIS (aplikace Tečka). 

      Všechny zákonné zástupce ze třídy Žabek a Motýlků bude kontaktovat KHS. 

      Děti, které mají příznaky (rýmu, kašel, teplotu), se nemohou účastnit výuky v MŠ - výjimku mají děti, které mají potvrzenou bezinfekčnost (alergickou rýmu nebo kašel) dětským lékařem.

      Potvrzení o uzavření třídy MŠ si můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

      Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

       

      Stanovisko zřizovatele: Stanovisko_zrizovatele_26.11.2021.pdf

       

     • INFORAMCE KHS

      Karanténa je 14 dnů od posledního kontaktu s covid+ osobou, pokud se neabsolvuje PCR test. V případě podstoupení PCR testu 5. - 7. den od kontaktu s covid+ osobou je možné karanténu ukončit nejdříve 7. den. Dále je možné karanténu ukončit negativním PCR testem kterýkoliv jiný den v rozmezí 8. - 13. dne od posledního kontaktu. Karanténa se netýká očkovaných (14 dní od ukončeného očkování) a těch, kteří v posledních 180-ti dnech prodělali onemocnění Covid-19.  

      V případě žáků 8. tříd byl kontakt 5. 11. Pokud Vaše děti budou mít potvrzen negativní PCR test od 10. 11. mohou se vrátit do školy od 12. 11.

      Pokud děti na testy od 10. 11. nepošlete, musí dodtžet karanténu až do 19. 11. 

      Za dodržování karantény jsou zodpovědní zákonní zástupci. 

     • TŘÍDY V KARANTÉNĚ

      KHS Ostrava poslala do karantény žáky třídy 8. A a 8. B. Tito žáci budou mít po dobu karantény distanční výuku. 

      Pokud potřebujete půjčit zařízení k distanční výuce, půjčujeme je od 6:30 do 7:30.

      Žádáme rodiče, aby neposílali do školy žáky s příznaky typu rýma, kašel, teplota, bolesti břicha apod. 

      Vždy kontaktujte dětského lékaře a poraďte se o dalším postupu. 

     • Ředitelské volno - změna

      Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie se navyšuje termín ředitelského volna pro základní i mateřskou školu na
      středu 3. 11. 2021.

      Základní škola má ředitelské volno také ve dnech
      25. a 26. 10. 2021
      z důvodu rekonstrukce tříd - navážka a montáž nábytku. 

      Ve dnech 27. a 29. 10 jsou podzimní prázdniny. 

      Mateřská škola zjišťuje plánovanou účast dětí v MŠ a bude otevřena v době podzimních prázdnin v omezeném provozu. 

      Stanovisko_zrizovatele.pdf

       

       

     • ZVEME RODIČE NA SETKÁNÍ VE ŠKOLE

      Hrazeno z projektu "Podpora kvality ve vzdělávání na ZŠ a MŠ Písek", CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019947

      V případě, že počet zájemců překročí dvacet osob, je potřeba, abyste se prokázali platným potvrzením o provedení testu nebo očkování proti Covid-19. Vstupujte prosím se zakrytými dýchacími cestami rouškou/respirátorem. 

     • ČLENSKÁ SCHŮZE SRPD

      PŘED TŘÍDNÍMI SCHŮZKAMI 13. 9. PROBĚHLA ČLENSKÁ SCHŮZE SRPD.

      PROJEDNÁVAL SE ROZPOČET NA ROK 2021 A 2022 (VIZ PŘÍLOHA).

      ČLENSKÁ SCHŮZE ODHLASOVALA VÝŠI PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLNÍ POLOLETÍ 150 KČ NA ŽÁKA ZŠ/DÍTĚ MŠ. 

      ŘEDITELKA ŠKOLY SEZNÁMILA RODIČE S AKTUALITAMI VE ŠKOLE (VIZ PREZENTACE V PŘÍLOZE).

      Rozpocet_prispevky_SRPD.xlsx​​​​​​​

      Zmeny_v_SVP_ZS_a_MS_Pisek.pptx​​​​​​​

     • POZVÁNKA

      Vážení rodiče, děti a přátelé školy a školky,

      SRPD při ZŠ a MŠ v Písku připravilo pro děti z Písku a okolí v rámci akce „Rozloučení s létem“, které se koná dne 4.9.2021 od 13.00 hod. řadu atrakcí a zábavného programu.

      Na hřišti u výletiště bude pro vás připraven:

      HISTORICKÝ KOLOTOČ

      VELKÁ NAFUKOVACÍ LEZECKÁ STĚNA

      HISTORICKÁ STŘELNICE PRO STŘELBU KUŠÍ A LUKEM

      STŘELNICE VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ

      NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD A TRAMPOLÍNA

      SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY JAKO JSOU SKOKY V PYTLI, CHŮZE NA CHŮDÁCH, HÁZENÍ MÍČKY NA TERČ

      MALOVÁNÍ NA TVÁŘE A DĚTSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY

      Pro děti bude rovněž připraven na hřišti od 14.00 do18.00 stánek s občerstvením (nealko, cukrovinky, gofry se šlehačkou a ovocem)

      Všechny děti, které budou mít zájem zúčastnit se losování o hlavní cenu SRPD- VELKÉHO PLYŠOVÉHO MEDVĚDA- obdrží od pořadatelů kartičku, na kterou budou sbírat razítka za účast na atrakcích. Po jejím vyplnění ji vloží do losovacího koše a zároveň obdrží dárkový balíček se sladkostmi. Losování o medvěda proběhne cca v 19.00 hod před vypouštěním EKO balónků, které všechny děti obdrží od pořadatelů zdarma, před zahájením losování.

       

      VŠECHNY ATRAKCE A DÁRKOVÝ BALÍČEK PŘI ÚČASTI VE HŘE  O PLYŠOVÉHO MEDVĚDA JSOU PRO DĚTI ZDARMA!

       

       

       

      Odkaz na plakát akce: http://www.obecpisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12094&id_dokumenty=10190 ,

     • POTŘEBUJEME PODPORU A VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI

      VÁŽENÍ RODIČE, KOLEGOVÉ, KOLEGYNĚ

      Vzhledem k tomu, že se objevují ojedinělé případy, kdy jsme jako vedení školy vyzýváni k nedodržování mimořádných opatření stanovených ministerstvem školství a zdravotnictví ze strany zákonných zástupců i různých občanských sdružení, dovolte, abych se připojila k výzvě paní ředitelky Marie Gottfriedové, s níž se zcela ztotožňuji. 

      Návrat žáků do školy je pro nás všechny velmi důležitým momentem v dnešní náročné době. Všichni si přejeme, abychom dětem dopřáli pocit radosti a štěstí z návratu mezi své vrstevníky. 

      Děti budou zrcadlit přístup nás dospělých – ať už ten, v němž převládají obavy, nebo ten, v němž vítězí radost a důvěra. Rodič, který u svého dítěte posílí radost z toho, že v září můžeme jít do školy, vybaví své dítě těmi nejcennějšími „školními pomůckami“ – odvahou, klidem, chutí do práce. 

      Na samotná omezení v podobě roušek, dezinfekce a nutnosti testování se zkusme podívat nejen jako na větší či menší nepříjemnost, ale také jako na něco, co nás chrání – nejen před virem, ale i před izolací, co nám umožňuje za daných okolností vést celkem normální život – tedy také chodit do školy, prezenčně se učit, být v živém kontaktu s vrstevníky a dalšími lidmi.

      Klid a radost jsou nejlepší školní pomůcky. 

      Všem rodičům i pedagogickým pracovníkům přeji klid na práci a mnoho radosti v novém školním roce.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

      http://Pracujme na zklidnění. Všichni to potřebujeme. Pojďme si naproti a spolupracujme. Podporujme se navzájem. Hledejme možnosti, nikoli důvody, proč něco nejde.

      https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

       

       

       

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

      Vážení rodiče, milí žáci,

      dva měsíce prázdnin budou už za chvíli hezkou vzpomínkou a škola je připravena na váš návrat.

      Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. 9. v 8:00 hod.

      Žáci I. třídy vcházejí v doprovodu zákonného zástupce do školy dolním vchodem do staré budovy (vpravo od schodiště). Žádáme dospělý doprovod, aby použil při vstupu do budovy roušku/respirátor. 

      Vzhledem k probíhající rekonstrukci 7 učeben, budou žáci některých tříd mimořádně rozděleni tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a mohli se účastnit výuky bez většího omezení. Tělesná výchova bude probíhat venku, protože tělocvičnu budeme během září využívat k výuce. 

      Předpokládá se ukončení prací na rekonstrukci podlah a osvětlení do konce září 2021. Pak bychom se měli vrátit zpět do svých tříd. 

      Žáci I. stupně se sejdou u altánku před budovou I. stupně. Žáci II. stupně se sejdou na školním hřišti. V doprovodu svých třídních učitelů se pak rozejdeme do tříd, kde se všichni dozvíme, co nás čeká a co nás nemine v prvním a ve druhém školním týdnu.

      V případě deště se žáci 1. stupně shromáždí v altánu a na schodišti budovy 1. stupně.  

      Žáci VI. ročníku si vyzvednou ve vestibulu školy klíč od své skříňky a přezutí se sejdou v tělocvičně. Ostatní žáci II. stupně půjdou po přezutí do přezůvek do svých tříd. 

      Organizace výuky od 1. do 3. 9. 2021

      1. září

      I. třída                                                                 konec vyučování v 9:00 h

      II ., III. VI.A, VI.B., VII.A, VII.B třída                    konec vyučování v 9:15 h

      IV., V. VIII.A, VIII.B, IX                                        konec vyučování 9:30 h

      Školní družina zahajuje provoz v ranním (od 6:30 h) i odpoledním režimu od 2. září.

      Upozorňujeme rodiče, že školní jídelna je pro žáky naší školy v provozu od 2. září.

      Od 7:00 h je k dispozici paní vedoucí ve své kanceláři v nové budově školy (2. stupeň).

      2. září a 3. září

      I. třída                  konec vyučování po 3. vyučovací hodině v 10:40 h

      II. – V. třída          konec vyučování v 11:40 hod. (po 4. vyučovací hodině)

      VI. A a VI. B         konec vyučování v 11:15 h

      VII. A a VII. B       konec vyučování v 11:30 h

      VIII. A a VIII. B     konec vyučování v 11:45 h

      IX. třída                konec vyučování ve 12:00 h

      V těchto dnech je v případě zájmu pro přihlášené žáky v řádném provozu školní družina i školní jídelna.

      Od 6.9. se výuka ve všech třídách řídí rozvrhem platným pro školní rok 2021/2022.

      Pro všechny žáky 6. ročníku platí rozvrh 6. A po dobu rekonstrukce (září 2021).

       

      Obecné informace k preventivnímu screeningovému testování žáků v září 2021 platné do 10. 9. 2021

      Před prvním příchodem do školy nevyžadujeme od žáků prohlášení o bezinfekčnosti. Preventivní screeningové testování žáků pak proběhne v prvních dvou školních týdnech s frekvencí 3krát po sobě v následujících termínech:

      • I. třída                                                  2. září, 6. září a 9. září 2021
      • ostatní třídy I. a II. stupně                    1. září, 6. září a 9. září 2021

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

      U žáků 1. – 3. ročníku mohou s testováním pomáhat rodiče tak, jak to bylo v munulém školním roce.

      Výjimky z testování

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

      • 14 dnů po plně dokončeném očkování - doloží certifikátem třídnímu učiteli
      • neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 – doloží potvrzením lékaře třídnímu učiteli
      • doložením platného potvrzení o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě třídnímu učiteli

      Žáci, kteří screeningové testování odmítnou, a nevztahuje se na ně příslušná výjimka z testování, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest (ústa i nos) po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy (chodby, školní jídelna, …), ale také ve třídě při výuce. 

      Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne testovat i nosit prostředek ochrany dýchacích cest, nebude mu osobní účast na výuce umožněna (v souladu s mimořádným opatřením MZ a v důsledku ochrany veřejného zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy po stanovenou dobu).  

      Vážení a milí rodiče, jelikož jsme jako škola povinni plnit stanovená mimořádná opatření, věříme, že stejně jako v loňském školním roce, můžeme i letos počítat s vaší spoluprací a podporou. Vaše spolupráce a podpora je jednou z hlavních podmínek, za kterých se nám povede vrátit školu do podoby, jak ji známe z doby předcovidové.

      Vedení školy

      V Písku, 30. 8. 2021

      https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

      https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje