• Novinky

     • MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ PÍSEK

      Obec Písek ve spolupráci se ZŠ a MŠ Písek získala finanční podporu na projekt, díky kterému bude v obou budovách ZŠ Písek zrekonstruováno a vybaveno novým nábytkem a učebními pomůckami 7 učeben. 

      Projekt

      Modernizace odborných učeben NA ZŠ Písek

      je spolufinancován Evropskou unií.

       

       

      Operační program: Integrovaný regionální operační program

      Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013147

      Příjemce dotace: Obec Písek

      Výzva: 92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – SC 2.4

      Specifický cíl: SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


      Celkové náklady:  10 092 136,00 Kč

      Dotace:                   9 082 922,40 Kč

       

       

      Stručný popis projektu

       

      Projekt je zaměřen na modernizaci odborných učeben ZŠ Písek. Hlavním cílem je zkvalitnit přípravu pro získání dovedností a celkového procesu učení.

       

      Doba realizace projektu je do 31. 8. 2021

       

     • VESELÉ VÁNOCE!

      DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JAKKOLIV PŘISPĚLI ROZVOJI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSKU.

      PŘEJEME VÁM, AŤ JSOU I TYTO VÁNOCE TY NEJKRÁSNĚJŠÍ, PLNÉ LÁSKY, RADOSTI, POROZUMĚNÍ A KRÁSNÝCH CHVIL V KRUHU BLÍZKÝCH. 

                                                                                                   kolektiv zaměstnanců školy

     • Zimní/Vánoční prázdniny v MŠ a ZŠ

      Prázdniny  začínají v ZŠ v pondělí 21. 12.

      MŠ funguje do 22. 12. v režimu PES 4.

      ( zdroj MŠMT)

      Znovu se uvidíme v mateřské škole, stejně jako s žáky základní školy, v pondělí 4. ledna.

      O případných změnách v organizaci budou zákonní zástupci informování prostřednictvím webových stránek školy nebo zprávou v elektronické žákovské knížce. 

     • POZVÁNKA NA KAVÁRNU PRO RODIČE - ONLINE

      Vážení rodiče,

      v dnešním čase distanční výuky a překotného rozvoje digitálních technologií jsme pro vás připravili online

      setkání s odborníkem, který vás provede tématy:

      "Kyberprostor, netolismus, jak na rodičovský zámek"

      Chtěli jsme se s vámi setkat osobně, ale mimořádná opatření nám to nedovolují.

      Kliknutím na link https://meet.google.com/fed-uhcj-wda se připojíte ke schůzce ve

      středu  2. 12. od 16:00 - 17:30 hodin. Doporučujeme se připojit o 5 minut dříve.

      Na konci programu bude prostor i pro Vaše případné dotazy. 

      Těšíme se na Vaši účast. 

      Za ŠPP Mgr. Ivona Čmielová

       

     • ZMĚNY VE VÝUCE OD 30. 11.

      v souladu s pravidly protiepidemického systému ČR pro oblast školství zahájí i naše škola v pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuku pro část našich žáků.

      Abychom zachovali homogenitu skupin, upravili jsme od pondělí rozvrh hodin (změny se týkají TV, PŘS na druhém stupni). 

       

      Výuka pro jednotlivé třídy je v sudých a lichých školních týdnech nastavena následovně:

      Sudý školní týden

      Prezenční výuka: všichni žáci 1. stupně, VI. A, VII. A, VIII. tř., IX. A a IX. B třída

      Distanční výuka: žáci VI. B a VII. B

       

      Lichý školní týden

      Prezenční výuka: všichni žáci 1. stupně, VI. B a VII. B, IX. A a IX. B třída

      Distanční výuka: žáci VI. A, VII, A, VIII. tř.

       

      30.11.2020 začínáme sudým školním týdnem. Školní výuka je povinná a my připravujeme vše pro to, abychom v co největší možné míře zabezpečili žákům bezpečné prostředí a minimalizovali riziko šíření nákazy. Samozřejmě že bude záležet i na vaší osobní zodpovědnosti i osobní zodpovědnosti vašich dětí.

      Prosíme, vybavte své děti rouškami.

       

      Školní družina                                         

      Z provozních důvodu bude školní družina včetně ranní družiny otevřena jenom pro přihlášené žáky 1., 2. a 3. ročníku. Pro každou skupinu žáků jsme připravili samostatné prostory.

      1.třída - budova 1. stupně, kmenová třída 1. třídy, boční vchod pro žáky 1. třídy

      2.třída - budova 1. stupně, kmenová třída 2. třídy, hlavní vchod do budovy 1. stupně

      3.třída - budova 1. stupně, místnost určena pro školní družinu, hlavní vchod do budovy 1. stupně

      Zákonní zástupci nemají povolený vstup do budovy školy. V případě, že si chcete své dítě ze školní družiny vyzvednout, kontaktujte vychovatelky konkrétního oddělení školní družiny telefonicky.

       

      Provoz a program pro oddělení s žáky 1. a 2. ročníku:

      ranní družina od 6:30 - do 7:30

      odpolední družina od 11:35 do 16:00 hodin

       

      Provoz a program pro oddělení s žáky 3. ročníku:

      ranní družina od 6:30 - do 7: 30  

      odpolední družina od 11:35 do 15:00 hodin (z provozních důvodů)

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Vedení školy

     • PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD

      OD STŘEDY 18. 11. JE VE ŠKOLE POVOLENA PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 

      INFORAMCE O VÝUCE DOSTANETE OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE ZAJIŠTĚN V OBOU TŘÍDÁCH TAK, ABY SE DĚTI VE SKUPINÁCH NEPROMÍCHÁVALY. 

      DĚTI PRVNÍ TŘÍDY VSTUPUJÍ BOČNÍM VCHODEM PRO PRVNÍ TŘÍDU A DRUŽINU MAJÍ V UČEBNĚ RANNÍ DRUŽINY. 

      DĚTI DRUHÉ TŘÍDY VSTUPUJÍ HLAVNÍM VCHODEM. DRUŽINU MAJÍ VE SVÉ TŘÍDĚ. 

      otevreni_skol_od_18._11..pdf​​​​​​​

     • DOTAZNÍK

      Vážení rodiče,

      jménem starostky obce Písek paní Věry Szkanderové, mi dovolte Vás oslovit v rámci dotazníkového šetření probíhajícího na naší škole, kterou navštěvují Vaše děti. Dotazníkové šetření slouží k vyhodnocení „klimatu školy a spokojenosti rodičů žáků a dětí s naší školou“.

      Zřizovatel naší školy se rozhodl využít tento on-line nástroj, abychom zjistili Vaši spokojenost se školním prostředím a identifikovali oblasti pro jeho další zlepšení.

      Tímto bych Vás chtěla zdvořile požádat o součinnost při sběru dat, která s uvedeným šetřením souvisí.

      Na Vaše e-maily nebo do zpráv v EduPage Vám dorazil odkaz na elektronický dotazník.

      Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven na 9. listopadu 2020 do 12:00 hod.

      Věřím, že nám tímto dotazníkem pomůžete přispět k dalšímu zlepšení a rozvoji školy.

      Předem Vám velmi děkuji za pomoc a spolupráci.

       

      Mgr. Lenka Šamanová v. r.

      ředitelka školy

     • POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ TŘÍD V MŠ

      Byl vydán nový formulář žádosti o ošetřovné, který lze vyplnit pouze elektronicky (musí se vygenerovat číslo žádosti). Formulář vyplňují zákonní zástupci. Podepisují čestné prohlášení, že je školní zařízení uzavřeno. Vyrozumění o uzavření škola vystaví na webových stránkách. Týká se zákonných zástupců dětí v MŠ i žáků v ZŠ. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout doma, ani u svého zaměstnavatele, rádi Vám poskytneme možnost vyplnit si a vytisknout dokument na sekretariátu v pondělí 26. 10. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. 

      Žádost za říjen se odevzdává v listopadu. 

      Do školy vstupujte se zakrytým dýchacím ústrojím, bez příznaků virového onemocnění. Ohlaste se na sekretariátu zvonkem. 

      Údaje k vyplnění naleznete zde: Vzory_zadosti_tykajici_se_ZZ_ze_ZS_a_MS_Pisek.docx

      a na stránkách ČSSZ.

      Škola bude od úterý 27. 10. do pátku 30. 10. z důvodu zamezení šíření nákazy uzavřena pro veřejnost. 

      K dispozici Vám budeme opět v pondělí a ve středu od 2. 11. od 8:00 do 15:00 hoidn. (12:00 - 12:30 je přestávka na oběd)

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • +420550363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • lenka.samanova@zspisek.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje