• Novinky

     • ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI OD 25. KVĚTNA 2020

      Žáci budou rozděleni do skupin podle tříd. V pondělí 25. 5. budou žáci přicházet mezi 7:45 a 8:00 do školy předním vchodem (po schodech). Odevzdají Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dohlížející osobě u vchodu a dostanou poučení, co mají dělat dál. Ve třídách budou sedět každý sám v lavici. Hygienické potřeby dané metodickým pokynem MŠMT k průběhu výuky škola zajistila. Žáci budou poučeni o pravidlech chování a bude jim rozdán rozvrh na týden. Děti by měly přijít do školy s jednou rouškou nasazenou a náhradní by měly mít v sáčku v aktovce. O používání roušek ve třídě rozhodne učitel/učitelka. Pro děti přihlášené do družiny z 1. - 3. třídy bude zajištěn program do 16:00 hodin. Pokud potřebujete, aby dítě odešlo dříve, je nutno kontaktovat telefonicky vychovatelku na číslech: +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová, +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová anebo napsat písemnou omluvenku předem. Za družinu není vybírán v měsíci dubnu - červnu poplatek. Rodiče nemají povoleno vstupovat do školy jako doprovod žáků. Budou čekat na své dítě před školou. 

      UPOZORNĚNÍ! Obědy přihlašují rodiče sami telefonicky u paní vedoucí školní jídelny na telefonních číslech:  +420 739 636 466, +420 558 363 036 do pátku 22. 5. 2020. (Seznamy z dotazníků byly pouze orientační.)

      Rozvrh hodin na pondělí: 

      1. třída ČJ, M, AJ do 10:40. Pak oběd a domů nebo družina. 

      2. třída: ČJ, M, Prv do 11:00. Pak oběd a domů nebo družina. 

      3. třída: ČJ, M, Prv do 11:15. Pak oběd a domů nebo družina. 

      4. třída: ČJ a další činnosti do 11:40. Pak oběd a domů. 

      5. třída: ČJ a další činnosti do 11:50. Pak oběd a domů. 

      O průběhu on line výuky Vás budou informovat učitelé průběžně. 

      S případnými dotazy se obracejte na třídní učitelky prostřednictvím Teams nebo Edupage. 

      Vedení školy. 

       

     • ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O DOCHÁZKU NA PRVNÍ STUPEŇ ZŠ OD 25. 5. 2020

      Vážení rodiče, pozorně si prosím přečtěte přiložený dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v příloze. Od 25. 5. 2020 otvíráme třídy patnácti členným skupinám dětí 1. stupně. Pokud své dítě přihlásíte, bude potřeba, aby mělo s sebou denně 2 roušky a první den podepsané čestné prohlášení (v příloze). Pokud si prohlášení nemáte kde vytisknout, je k dispozici na stolku u vchodu do ZŠ. 

      Výuka bude probíhat prezenčně od 8:00 hodin do 10:45 - 12:00 (různě podle ročníku). Výuka bude probíhat v blocích tak, aby děti měly minimálně dvě vyučovací hodiny ČJ, M, Prv, Vl nebo Přv denně a budeme pro ně připravovat aktivity venku, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a hudební aktivity. 

      Děti, které zůstanou doma budou mít výuku online denně od 10:00 do 11:00 hodin. Vše se ale ještě může změnit. Přesnou organizaci teprve připravujeme. 

      Školní družina bude primárně určena dvěma skupinám dětí prvního až třetího ročníku - rozhodne počet přihlášených dětí. 

      Prosíme o vyplnění dotazníku do středy 13. 5. 2020. Potřebujeme týden, abychom Vás mohli seznámit s konečným řešením organizace od 25. 5.

      Pokud máte nějaké dotazy, rády Vám je zodpoví třídní učitelky nebo můžete volat na sekretariát školy. 

      Obědy pro děti zajistíme ve školní jídelně. Pokud budete mít zájem o oběd pro Vaše dítě, objednávejte u paní vedoucí školní jídelny na telefonních číslech +420 739 636 466 +420 558 363 036. 

      Děkujeme Vám za spolupráci a TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI. 

      DOTAZNÍK

      ochrana_zdravi_zs.pdf

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

     • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍKY

      K přípravě se přihlásili žáci, kteří jsou rozděleni podle ročníku do dvou skupin. Žáci budou seznámeni s pravidly BOZ v rámci docházky při příchodu do třídy. 

      Připomínáme, že děti mají mít s sebou dvě roušky a sáček. V pondělí 11. 5. s sebou donesou čestné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. 

      Rozvrh byl upraven tak, aby co nejméně zasahoval do již probíhající výuky on line. 

      Upozorňujeme rodiče/žáky, aby kontakotvali vedoucí školní jídelny a objednali oběd na pondělí do čtvrtku 7. 5. do 12:00 hodin. Ve čtvrtek nevaříme - není elektřina. Příprava na přijímačky ale probíhá. 

      Telefon: +420 739 636 466 / +420 558 363 036

      Oběd bude vydáván žákům 9. tříd od 10:20 hodin do 10:50 hodin. Žáci budou chodit ve dvou skupinách tak, aby se v jídelně skupiny nepotkávaly. 

      Těšíme se na Vás. Kolektiv ZŠ a MŠ Písek

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE OD 21. DO 24. 4.

      Vážeí rodiče, přes systém Edupage probíhá přihlašování na třídní schůzky. Pokud Vám nepřišla výzva k rezervaci termínu na konzultaci, kontaktujte učitele Vašich dětí.

      Je možné, že si někteří učitelé zvolili jiný systém konzultací. Sledujte zprávy na Edupage. Děkujeme. 

      Vedení školy. 

     • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

      ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT OD 2. DO 16. KVĚTNA. 

      DOPORUČENÝ POSTUP:

      Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 si stáhněte, vyplňte a  nechte potvrdit zdravotní stav dítěte pediatrem. 

      Originál vložte do obálky a zašlete poštou nebo vhoďte do schránky u sekretariátu naší školy č. p. 184.

      Na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti Vám bude odesláno registrační číslo dítěte a potvrzení o přijetí žádosti. 

      Pokud si nemáte kde žádost vytisknout, můžete si vyzvednout formulář na sekretariátu školy každé pondělí a středu od 8 do 15 hodin. 

      Žádosti odeslílejte od 2. do 16. května 2020.

      Zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani_-_2020.docx

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje