• Novinky

     • OŠETŘOVNÉ

      Prosíme zákonné zástupce, aby počkali na nový formulář, který připravuje ČSSZ v souvislosti s uzavřením škol. Nebude tedy platit formulář, který si již někteří rodiče vyzvedli ve škole. Nový formulář bude ke stažení na stránkách ČSSZ do 25. 10. 

      Více informací ZDE.

     • UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD STŘEDY 13. 10. 2020

      DLE INFORMACÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENNÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID - 19 PŘEVÁDÍME VÝUKU OD STŘEDY 13. 10. NA DISTANČNÍ. 

      MATEŘSKÁ ŠKOLA POKRAČUJE V NEZMĚNĚNÉM PROVOZU. 

      PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDOU MÍT MOŽNOST SNÍST VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VŽDY OD 12:00 DO 14:00 HODIN OBĚD. 

      VZHLEDEM K INFORMACÍM, ŽE MAJÍ VŠECHNY DĚTI ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY JSME STŘEDEČNÍ OBĚDY ODHLÁSILI. ODPOLEDNE JSME SE DOVĚDĚLI INFORMACI, ŽE OBĚDY SE VYDÁVAT MOHOU. KDO MÁ ZÁJEM O OBĚDY, PŘIHLASTE ZNOVU SVÉ DÍTĚ OD ČTVRTKA, NEJPOZDĚJI DO ZÍTŘEJŠÍCH 14:00 HODIN. 

      VE STŘEDU PRO ŽÁKY NEVAŘÍME. 

      ŽÁCI SE MUSÍ V JÍDELNĚ ŘÍDIT HYGIENICKÝMI PRAVIDLY DANÝMI MZ ČR - ROUŠKY, ČISTÉ RUCE, ROZESTUPY. 

      POKUD JEŠTĚ POTŘEBUJETE ZAŘÍZENÍ PRO ONLINE VÝUKU (NOTEBOOK, IPAD), MŮŽETE SI JEJ VYZVEDNOUT VE ŠKOLE OD 8:00 DO 15:00 HODIN V ŘEDITELNĚ.

      POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) SI MŮŽETE VYZVEDNOUT NA SEKRETARIÁTU OD 8:00 DO 13:00 HODIN KAŽDÉ PONDĚLÍ A VE STŘEDU.

      PŘI VSTUPU DO ŠKOLY POUŽÍVEJTE ZVONEK. VSTUPUJTE SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • Opatření pro školy - PŘEHLED

      OD 12. 10. SE UČÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ ZŠ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ NALEZNOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VE ZPRÁVÁCH. 

      PŘEHLED OPATŘENÍ PRO ŠKOLY Z MŠMT ZDE

      DO 16:00 JSME K DISPOZICI RODIČLM, KTEŘÍ POPTŘEBUJÍ PRO  ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY SVÉHO DÍTĚTE ZAPŮJČIT NOTEBOOK. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO

      V ÚTERÝ A VE STŘEDU 29. A 30. ZÁŘÍ JE ŘEDITELSKÉ VOLNO. VE ŠKOLE BUDEME DOKONČOVAT OPRAVY STĚN PO ZATEČENÍ A NÁSLEDNĚ BUDE PROBÍHAT VÝMALBA STĚN. 

      TĚŠÍME SE NA VÁS VE ČTVRTEK. 

     • INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLE

      POVINNOST NOSIT ROUŠKU MAJÍ OD 18. 9. VŠICHNI ZAMĚSTNANCI I ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH. VE TŘÍDĚ NEMUSÍ MÍT ROUŠKU POUZE ŽÁCI 1. STUPNĚ. 

      POKUD BUDE MÍT DÍTĚ PŘÍZNAK NEMOCI COVID 19, BUDE DOPROVOZENO NA IZOLACI A POD DOHLEDEM PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA VYČKÁ PŘÍCHODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SE PAK BUDOU INFORMOVAT U LÉKAŘE O DALŠÍM POSTUPU. 

      ŠKOLA DODRŽUJE VEŠKERÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY. UMOŽŇUJEME DĚTEM TRÁVIT HODNĚ ČASU VENKU BEZ ROUŠEK. CHCEME ZACHOVAT ŠKOLU PRO DĚTI V PROVOZU. ŽÁDÁME PROTO RODIČE, ABY DĚTEM DENNĚ DÁVALI ČISTÉ ROUŠKY A VYSVĚTLILI DĚTEM, ŽE NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PLATÍ PROTO, ABY SE ZABRÁNILO ZBYTEČNÉMU ŠÍŘENÍ VIRU. DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU. 

     • Organizace výuky v prvním školním týdnu

      V úterý 1. 9. zahájení školního roku v 7:45 hodin.

      Žáci 2. - 4. třídy dostanou v šatně klíče ke svým skříňkám. 

      Ukončení zahájení školního roku v 9:00 hodin. 

      9:00 třídní schůzka rodičů 1. třídy, děti mohou být po dobu konání třídní schůzky ve školní družině. 

      Žádáme rodiče žáků 1. třídy, aby v rámci dodržování hygienických pravidel měli dýchací cesty zakryty rouškou. 

      Ve středu 2. 9. budou mít děti v 1. třídě 2 vyučovací hodiny, pak mohou jít do družiny. Oběd od 11:35 hodin. 

      Třídy 1. stupně končí v 11:35 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Třídy 2. stupně končí v 12:30 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Ve čtvrtek 3. 9. budou mít děti v 1. třídě 3 vyučovací hodiny. 

      Třídy 1. stupně končí v 11:35 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Třídy 2. stupně končí v 12:30 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Od pátku 4. 9. se učíme podle rozvrhu. 

      Pokyn_RS_-_Covid_19_-_PREVENTIVNI_OPATRENI.docx​​​​​​​

      Pokyn_RS_-_Covid_19_-_Postup_v_ripade_podezreni.docx​​​​​​​


     • MATEMATICKÁ KAVÁRNA

      PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ A DRUHÁKŮ

      Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků a druháčků na kávu do školních lavic:)

       

      Před zahájením nového školního roku bychom vás rádi tímto způsobem seznámili s principy výuky matematiky v první a ve druhé třídě naší školy od nového školního roku. Pokud už jste někdy slyšeli o Hejného metodě, budete mít možnost vyzkoušet si ji na vlastní kůži, zažít dobrodružství objevování a okamžiky vzájemné podpory. Dozvíte se vše o principech této metody, metody bez drilování, bez trestání za chybu. Hravá matematika na startu základní školy vtáhne děti do světa čísel a k vzájemné spolupráci. Těšíme se, že si tuto matematiku přijdete osahat, pobavit se s ní i o ní.

       

      Vážení a milí rodiče, matematická kavárna bude pro vás otevřena ve středu 26. 8. 2020 nebo ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 17 hodin v učebně 2. třídy. Vyberte si termín dle vašich možností.

       

      Srdečně zvou Táňa a Petr Mutinovi, učitelé 1. a 2. třídy

      Potvrďte prosím účast v tomto dotazníku nebo se přihlaste v MŠ u paní Heleny Hradilové.

     • Ředitelské volno v MŠ

      Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Písek, přípěvkové organizace ředitelské volno z důvodu školení zaměstnaců v MŠ na 26. 8. 2020.

     • HURÁ, PRÁZDNINY!

      Dnes jsme rozdali poslední vysvědčení. Dětem začnou prázdniny v pondělí, učitelům až ve středu. V pondělí a úterý budeme tvořit vizi školy. Společně si určíme, kterým směrem se chceme jako škola ubírat. Velmi nám záleží na tom, aby se na tvorbě vize školy podíleli i zákonní zástupci a žáci naší školy. Všichni jsme si v době koronavirové vyzkoušeli, že nám spolupráce jde výborně a těšíme se, že na ni navážeme 1. září, kdy děti přijdou opět do školy. Děkuji všem, kteří naši školu podporovali a zapojili se do společných aktivit. Přeji našim absolventům bezproblémový start na nové škole, všem pedagogům, aby načerpali nové síly na další školní rok a všem společně pevné zdraví a mnoho zážitků z prázdnin.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ZMĚNA - UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

      PROTOŽE MŠMT UMOŽNILO ŽÁKŮM SE SEJÍT NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU V CELÝCH SKUPINÁCH PODLE TŘÍD, ŠKOLNÍ ROK UKONČÍME PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ JSME PŘIZPŮSOBILI JIŽ PROBÍHAJÍCÍM MOŽNSTEM DOCHÁZKY DO ŠKOLY: 

      STŘEDA 24. 6.: 6.A, 6.B - 8:00 - 9:00 hodin

      STŘEDA : 8. A, 8.B - 8:30 - 9:30

      ČTVRTEK 25. 6.: 9.A, 9.B - 8:00 - 9:00

      ČTVRTEK: 7. TŘÍDA - 8:30 - 9:30

      PÁTEK 26. 6.: 1. stupeń - 8:00 - 9:00

      PROSÍME ŽÁKY, ABY SI ZE ŠATNY ŠKOLY ODNESLI ZAPOMENUTÉ MIKINY, ČEPICE, CVIČEBNÍ ÚBORY. 

      ŠATNY BUDEME VYKLÍZET A NEVYZVEDNUTÉ VĚCI SE BĚHEM ČERVENCE VYHODÍ. 

      Žáci, kteří přijdou poprvé do školy musí mít podepsané čestné prohlášení. 

      Pokud si vysvědčení nevyznednou žáci v daném termínu, vyzvednou jim je zákonní zástupci v úřednich dnech pondělí a středa od 8:00 do 15:00 na sekretariátu školy. 

      V pátek 26. 6. bude oběd pouze pro žáky, kteří zůstávají v družině, která bude tento den do 14:00 hodin. 

       

       

       

     • RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

      VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

      Seznam potřeb k zakoupení:

      • tuhé lepidlo
      • nůžky
      • složka na písmena
      • tužka č. 2, 2 ks
      • guma
      • pastelky
      • omyvatelný ubrus na lavici
      • pracovní oděv do Vv (stačí starší košile nebo tričko)
      • cvičební úbor (tričko, tepláky, mikina, sportovní obuv
       se světlou podrážkou)
      • přezůvky v pytlíku
      • vše dětem podepište

      Nekupujte pevné složky na sešity velikost A4. Dostali jsme je z projektu Ovoce do škol.

      Učebnice a pracovní sešity dostanou žáci od obce (700 Kč na žáka) a ze státního rozpočtu (200 Kč).

     • Organizační pokyny pro 2. stupeň

      Od 8.6.2020 budou mít žáci 2. st. možnost setkat se se svými spolužáky a třídními učiteli dle přiloženého harmonogramu. Stále je třeba dodržovat hygienické pokyny týkající se velikosti skupin. Třídní učitelé rozdělí třídy na dvě skupiny (max.15 žáků) a každá bude začínat v jiný čas. Prosíme, abyste toto rozdělení dodržovali. Žák musí přinést čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci na první setkání, kterého se zúčastní. V průběhu prvního týdne budou probíhat socializační aktivity ve skupině, druhý týden (od 15.6.) budou žáci odevzdávat učebnice, ve třetím týdnu dostanou učebnice pro další školní rok. Kromě toho se žáci budou moci objednat na konzultaci přes Edupage/Teams ke svým učitelům za účelem dovysvětlení učiva či upřesnění známky na vysvědčení. Účast je sice stále dobrovolná, nicméně prosíme všechny žáky a jejich rodiče, aby se školou spolupracovali v záležitostech jako je odevzdávání učebnic, protože ovlivní i další školní rok. Pokud vám nevyhovují časy pro setkání se třídou, samozřejmě se můžete domluvit s třídním učitelem na konzultaci. Je potřeba vyklidit žákovské věci ze školy, aby mohl proběhnout úklid. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výuku, ale o krátkodobé konzultace, nebudou mít žáci drhého stupně možnost se přihlásit od 8. 6. na oběd. Věříme, že žáci se rádi uvidí se svými spolužáky i učiteli. Škola je pro vás otevřena a my se na vás těšíme. 

      Informace o předávání vysvědčení se budou odvíjet od pokynů MŠMT. 

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje