• Novinky

     • POZVÁNKA NA KAVÁRNU PRO RODIČE - ONLINE

      Vážení rodiče,

      v dnešním čase distanční výuky a překotného rozvoje digitálních technologií jsme pro vás připravili online

      setkání s odborníkem, který vás provede tématy:

      "Kyberprostor, netolismus, jak na rodičovský zámek"

      Chtěli jsme se s vámi setkat osobně, ale mimořádná opatření nám to nedovolují.

      Kliknutím na link https://meet.google.com/fed-uhcj-wda se připojíte ke schůzce ve

      středu  2. 12. od 16:00 - 17:30 hodin. Doporučujeme se připojit o 5 minut dříve.

      Na konci programu bude prostor i pro Vaše případné dotazy. 

      Těšíme se na Vaši účast. 

      Za ŠPP Mgr. Ivona Čmielová

       

     • ZMĚNY VE VÝUCE OD 30. 11.

      v souladu s pravidly protiepidemického systému ČR pro oblast školství zahájí i naše škola v pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuku pro část našich žáků.

      Abychom zachovali homogenitu skupin, upravili jsme od pondělí rozvrh hodin (změny se týkají TV, PŘS na druhém stupni). 

       

      Výuka pro jednotlivé třídy je v sudých a lichých školních týdnech nastavena následovně:

      Sudý školní týden

      Prezenční výuka: všichni žáci 1. stupně, VI. A, VII. A, VIII. tř., IX. A a IX. B třída

      Distanční výuka: žáci VI. B a VII. B

       

      Lichý školní týden

      Prezenční výuka: všichni žáci 1. stupně, VI. B a VII. B, IX. A a IX. B třída

      Distanční výuka: žáci VI. A, VII, A, VIII. tř.

       

      30.11.2020 začínáme sudým školním týdnem. Školní výuka je povinná a my připravujeme vše pro to, abychom v co největší možné míře zabezpečili žákům bezpečné prostředí a minimalizovali riziko šíření nákazy. Samozřejmě že bude záležet i na vaší osobní zodpovědnosti i osobní zodpovědnosti vašich dětí.

      Prosíme, vybavte své děti rouškami.

       

      Školní družina                                         

      Z provozních důvodu bude školní družina včetně ranní družiny otevřena jenom pro přihlášené žáky 1., 2. a 3. ročníku. Pro každou skupinu žáků jsme připravili samostatné prostory.

      1.třída - budova 1. stupně, kmenová třída 1. třídy, boční vchod pro žáky 1. třídy

      2.třída - budova 1. stupně, kmenová třída 2. třídy, hlavní vchod do budovy 1. stupně

      3.třída - budova 1. stupně, místnost určena pro školní družinu, hlavní vchod do budovy 1. stupně

      Zákonní zástupci nemají povolený vstup do budovy školy. V případě, že si chcete své dítě ze školní družiny vyzvednout, kontaktujte vychovatelky konkrétního oddělení školní družiny telefonicky.

       

      Provoz a program pro oddělení s žáky 1. a 2. ročníku:

      ranní družina od 6:30 - do 7:30

      odpolední družina od 11:35 do 16:00 hodin

       

      Provoz a program pro oddělení s žáky 3. ročníku:

      ranní družina od 6:30 - do 7: 30  

      odpolední družina od 11:35 do 15:00 hodin (z provozních důvodů)

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Vedení školy

     • PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD

      OD STŘEDY 18. 11. JE VE ŠKOLE POVOLENA PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 

      INFORAMCE O VÝUCE DOSTANETE OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE ZAJIŠTĚN V OBOU TŘÍDÁCH TAK, ABY SE DĚTI VE SKUPINÁCH NEPROMÍCHÁVALY. 

      DĚTI PRVNÍ TŘÍDY VSTUPUJÍ BOČNÍM VCHODEM PRO PRVNÍ TŘÍDU A DRUŽINU MAJÍ V UČEBNĚ RANNÍ DRUŽINY. 

      DĚTI DRUHÉ TŘÍDY VSTUPUJÍ HLAVNÍM VCHODEM. DRUŽINU MAJÍ VE SVÉ TŘÍDĚ. 

      otevreni_skol_od_18._11..pdf​​​​​​​

     • DOTAZNÍK

      Vážení rodiče,

      jménem starostky obce Písek paní Věry Szkanderové, mi dovolte Vás oslovit v rámci dotazníkového šetření probíhajícího na naší škole, kterou navštěvují Vaše děti. Dotazníkové šetření slouží k vyhodnocení „klimatu školy a spokojenosti rodičů žáků a dětí s naší školou“.

      Zřizovatel naší školy se rozhodl využít tento on-line nástroj, abychom zjistili Vaši spokojenost se školním prostředím a identifikovali oblasti pro jeho další zlepšení.

      Tímto bych Vás chtěla zdvořile požádat o součinnost při sběru dat, která s uvedeným šetřením souvisí.

      Na Vaše e-maily nebo do zpráv v EduPage Vám dorazil odkaz na elektronický dotazník.

      Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven na 9. listopadu 2020 do 12:00 hod.

      Věřím, že nám tímto dotazníkem pomůžete přispět k dalšímu zlepšení a rozvoji školy.

      Předem Vám velmi děkuji za pomoc a spolupráci.

       

      Mgr. Lenka Šamanová v. r.

      ředitelka školy

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
    • sekretariat@zspisek.cz
    • lenka.samanova@zspisek.cz
    • +420558363046
    • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
    • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
    • lenka.samanova@zspisek.cz
    • 75026937
    • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
    • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
    • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
    • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
    • +420 558 669 037 - předškoláci
    • +420 739 636 466 +420 558 363 036
    • q8zmgiu
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje