• Environmentální projekty

   • ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY 2007-2014

    Naše škola se již dlouhodobě věnuje environmentální výchově. Jedním z cílů environmentální výchovy byla naše snaha „zvednout děti ze židlí“ a umožnit jim seznamovat se s živou i neživou přírodou přímo v terénu. Všechny projekty na škole, týkající se této oblasti, byly prvotně směřovány k naplnění stanovených cílů. Škola úspěšně získala a zrealizovala tři projekty. Všechny byly realizovány z finančních prostředků Moravskoslezského kraje, ministerstva životního prostředí. Dále se finančně podílela Obec Písek, SRPD a sponzoři.

    První projekt – „Školní naučná stezka“- byl největší akcí realizačního týmu. Byl vytvořen 2,5 km dlouhý naučný okruh v blízkosti školy s altánem a se čtyřmi venkovními učebnami s naučnými tabulemi.

    Druhý projekt – „Školní zahrada- Učíme se s pohádkou“ – byl směřován k vybudování školní zahrady. Byly postaveny dvě venkovní učebny, nářaďovna na zahradnické náčiní, založena růžová a bylinková zahrádka.

    Třetí projekt – „Školní zahrada II – miniarboretum“ –byl realizován v roce 2013 z finančních prostředků poskytnutých z grantu revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Projekt je volným pokračováním dvou předchozích projektů. V rámci tohoto projektu byla ve spolupráci s ing. Műllerem zahrada osázena zajímavými druhy dřevin pocházejících převážně z Asie, Číny a Japonska. Žáci zasadili např. jinan dvoulaločný, zmarličník japonský, břízu čínskou a mnoho dalších dřevin.

    Byly vybudovány vyvýšené záhonky pro pěstování jarních cibulovin, léčivých bylin a provedeny terénní úpravy okrasné části zahrady. Zároveň byla dokončena podlaha před nářaďovnou. Žáci 7. ročníku měli možnost v rámci exkurze poznat arboretum Sanatoria Jablunkov s odborným výkladem. Na realizaci projektu se podílel realizační tým ve složení Antonín Vavřač, Hana Bittová, Renata Labajová, Dana Vavřačová a Václav Tobola. Projektu se účastnili i žáci druhé stupně v hodinách pracovních činností a žáci 9. ročníku ve dnech, které byly speciálně věnovány zahradě.

    Jsme rádi, že tyto projekty splňují naše představy o aktivním pojetí výuky environmentální výchovy na naší škole.

    realizační tým

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • reditelna.zsamspisek@gmail.com
   • +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie