• Výzva 56

   • Zahraniční vzdělávací pobyty žáků a pedagogů

    V právě probíhajícím školním roce naše škola realizovala v rámci Výzvy 56 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy.

    10 žáků druhého stupně v době od 8.-14.11.2015 absolvovalo intenzivní jazykový kurz v Paříži. Součástí pobytu bylo i poznávání historie a současnosti Paříže. V rámci pobytu si žáci rozšířili jazykové kompetence ve francouzštině i angličtině.

    10 žáků druhého stupně se pak v termínu od 15.-20.11.2015 jazykově vzdělávalo ve skotském Glasgow. V době, kdy neprobíhala jazyková výuka, žáci navštěvovali kulturní památky, architektonické stavby a muzea. Velkým přínosem byla možnost ověřit si své jazykové znalosti získané v naší ZŠ v reálných situacích s rodilými mluvčími.

    Vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na shadowing (porovnání výukových metod a forem na vybraných zahraničních školách). Pedagogové postupně od září do října vycestovali ve třech pětičlenných skupinách do Finska – Nurmijärvi, Irska – Dublin a na Maltu – Attard. Tyto stáže byly zaměřeny na přírodovědné a technické předměty i na výuku cizích jazyků. Pedagogové měli možnost sledovat průběh vyučování, organizaci vzdělávacího procesu, integraci žáků, či práci asistentů i materiální a technické vybavení školy. Měli možnost diskutovat s pedagogy o používaných metodách a formách výuky, o možnostech dalšího vzdělávání pedagogů, o finančním zabezpečení chodu škol, o probíhajících projektech, spolupráci s rodiči aj.

    Po ukončení všech stáží pedagogové prezentovali své poznatky svým kolegům, probíhaly diskuze, ve kterých si pedagogové vyměnili své zkušenosti a názory.

    Můžeme říci, že naše školství je z hlediska kvality výuky na srovnatelné úrovni, rezervy vidíme v  materiálním vybavení či finančním zabezpečení integrace žáků.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • reditelna.zsamspisek@gmail.com
   • +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie